Teismų praktika TEISES GIDAS, Teisinė pagalba, Legal aid in Lithuania 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#298: Svečiai
#1: Vartotojai
#7517: Registruoti vartotojai

# sukytea


Jūs čia svečias.
+ registracija

Vėliausias lankytojas:
#verdiktas: 5 val. 32 min.atgal
#daivesta: 6 val.atgal

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

 • Advokatų kontora Vilniuje

 • Dokumentai Teismui
  Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
  pareiškimus, prašymus internetu.
  Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

  www.valetudogrupe.lt

  Atnaujinta 2015-09-11 22:47:56
                          Civilinė byla Nr. 3K-3-456/2004 m.
                                                                                      Bylų
  kategorija: 21. 1; 21. 4

  LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS
  TEISMAS

  N U T A R T I S
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

  2004
  m. rugsėjo 15 d.
  Vilnius


              Lietuvos
  Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš
  teisėjų: P- -io (teisėjų kolegijos pirmininko), J-os S-ės ir
  A-o M-io (kolegijos pranešėjo),

  teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso
  tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo likviduojamo
  dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2003 m.
  gruodžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus
  teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje
  pagal ieškovo likviduojamo dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo ieškinį
  atsakovams UAB ,,S-o riešutas”, A-ei K-ienei, S-ai
  K-nikovienei, E-ui Vaitilavičiui, P-ai A-avičienei,
  R-ui A-ui Z-ui, V-ui J-ui, D-ei Žvaginienei dėl
  akcijų pasirašymo sutarčių ir akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo
  negaliojančiomis, įmonės įstatinio kapitalo sumažinimo.

              Teisėjų
  kolegija

  n u s t a t ė :

  I. G-o esmė

              Ieškovai S-o vartotojų
  kooperatyvas ir V-ina V-ė 2000 m. sausio 14 d. kreipėsi į
  Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti
  negaliojančiomis akcijų pasirašymo sutartis, sudarytas atsakovo UAB ,,S-o
  riešutas” su atsakovais A-e K-iene, S-a K-nikoviene, E-u
  Vaitilavičiumi ir P-a A-avičiene, pripažinti negaliojančiomis šių
  sutarčių pagrindu atsakovų įsigytas akcijas bei sumažinti UAB ,,S-o
  riešutas” įstatinį kapitalą 160000 Lt suma. Nurodė, kad S-o vartotojų
  kooperatyvas 1997 m. liepos 23 d. steigimo aktu įsteigė UAB ,,S-o riešutas”
  bei įsigijo įsteigtos bendrovės visas paprastąsias vardines akcijas, kurias
  apmokėjo turtiniu įnašu – nekilnojamuoju turtu ir technologiniais įrengimais
  likutine balansine verte (patalpomis V-o g. 2, S-e – 40 129 Lt
  balansinės vertės, technologiniais įrengimais – 67 412 Lt balansinės
  vertės). Ieškovas teigė, kad sudarant akcijų pasirašymo sutartis buvo pažeistas
  Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 41 straipsnio 4 dalies reikalavimas,
  jog nepiniginius (turtinius) įnašus turi įvertinti revizorius arba valdybos
  (steigėjų) paskirtas nepriklausomas ekspertas arba jų komisija. Po to, kai
  ieškovo visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina nepiniginių įnašų
  vertinimą, akcijos tampa apmokėtomis, tačiau pasirašytos akcijos nebuvo
  apmokėtos, nes nepaskirtas nepriklausomas ekspertas turtinio įnašo įvertinimui.
  Turtinio įnašo neįvertino ir UAB ,,S-o riešutas” revizorius. Esant tokiam
  įstatymo pažeidimui 1999 m. vasario 26 d. buvo nutarta didinti UAB ,,S-o
  riešutas” įstatinį kapitalą bei 1999 m. kovo 1 d. pasirašytos akcijų pasirašymo
  sutartys su atsakovais, nors ABĮ 42 straipsnio 1 dalis leidžia bendrovei
  išleisti naujas akcijas tik tada, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis
  kapitalas. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas pažeidus ABĮ 32
  straipsnio 10 dalies reikalavimus, todėl ir papildomai išleistos akcijos yra
  pripažintinos negaliojančios, nesuteikiančios jų savininkams turtinių ir
  neturtinių teisių.
  Klaipėdos apygardos teismas 2000 m. gegužės 5 d.
  nutartimi priėmė ieškovo S-o vartotojų kooperatyvo atsisakymą nuo ieškinio
  ir bylos dalį dėl jo pareikštų reikalavimų nutraukė.
  Klaipėdos
  apygardos teismas 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškovės V-inos
  V-ės ieškinį atmetė motyvuodamas tuo, kad ji nebeturi reikalavimo
  teises, nes yra įsiteisėjęs S-o rajono apylinkės teismo 2002 m. balandžio 12
  d. sprendimas, kuriuo pripažintos negaliojančiomis UAB ,,S-o riešutas”
  akcijos, išduotos šiai ieškovei.
  2003 m. kovo 6 d.
  neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys – likviduojamo dėl bankroto kooperatyvo
  kreditoriai, atstovaujami likvidacinės komisijos pirmininkės, kreipėsi į
  Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje
  byloje. Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. liepos 25 d. nutartimi likviduojamo
  dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo prašymas buvo patenkintas, procesas
  byloje atnaujintas. Teismas nutartyje nurodė, kad po atliktų S-o vartotojų
  kooperatyvo dokumentinės revizijos ir ikiteisminio tyrimo nustatyta, kad
  atsisakymu nuo ieškinio galėjo būti pažeisti kooperatyvo, o jo bankroto atveju
  – ir kreditorių turtiniai interesai, kooperatyvui padaryta 227000 Lt žala.
  Priimant atsisakymą nuo ieškinio netinkamai pritaikytas galiojusio CPK 35
  straipsnis, kadangi ieškinio atsisakymą inicijavo suinteresuota bylos baigtimi
  atsakovė A-ė K-ienė, kuri tuo metu buvo ir ieškovo valdybos pirmininkė.
  2003 m. spalio 22 d.
  patikslintame ieškinyje ieškovas likviduojamas dėl bankroto S-o vartotojų
  kooperatyvas išdėstė iš esmės tas pačias aplinkybes, kurios nurodytos ir
  pradiniame ieškinyje, o papildomai motyvavo reikalavimus tuo, kad dėl įstatymo
  pažeidimų formuojant UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą buvo pažeistos
  ieškovo, kaip steigėjo, turtinės teisės ir padaryta 227 000 Lt žala.
  Pašalinti pažeidimų negalima kitaip, kaip tik panaikinant akcijas ir akcijų
  pasirašymo sutartis bei sumažinant UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą.

  II. Pirmosios ir apeliacinės
  instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

              Klaipėdos
  apygardos teismas 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimu panaikino to paties teismo
  2000 m. gegužės 5 d. nutartį, kuria priimtas ieškovo S-o vartotojų
  kooperatyvo atsisakymas nuo ieškinio ir byla nutraukta. Teismas likviduojamo
  S-o vartotojų kooperatyvo ieškinį atmetė. Nurodė, kad šalys neginčija, jog
  S-o vartotojų kooperatyvo nepiniginis turtinis įnašas (pastatas) buvo
  realiai perduotas jo steigiamai UAB ,,S-o riešutas” tokia verte, kokią
  patvirtino pats kooperatyvas, atstovaujamas savo valdymo organų, kaip
  steigėjas, o vėliau ir kaip įsteigtos bendrovės 100 procentų akcijų turėtojas.
  Teismas nurodė, kad vien ta aplinkybė, kad nėra atskiro dokumento,
  patvirtinančio, jog turtą įvertino asmuo, numatytas galiojusio ABĮ 41
  straipsnio 4 dalyje, teismo vertinimu, nėra pagrindas pripažinti šios teisės
  normos pažeidimą bei atsakovams taikyti tokias teisines pasekmes, kokių siekia
  ieškovas ieškiniu. Nepiniginis turtinis įnašas (pastatas) formuojant įstatinį
  kapitalą buvo faktiškai perduotas ir iki šiol yra UAB ,,S-o riešutas”
  įstatiniame kapitale, todėl negalima pripažinti, kad ne visai tinkamai
  pritaikytas įstatymas įforminant dokumentą dėl turto vertinimo, būtų pažeidęs
  steigėjo teises. Kaip nurodoma teismo sprendime, šioje byloje ieškovo
  pasirinktas teisių gynybos būdas yra netinkamas. Ieškovas neįrodė, kad apie
  galimą formalų įstatymo pažeidimą žinojo ar galėjo žinoti naujieji akcininkai.
  Atsakovai įgijo 1999 m. kovo 1 d. naujai išleistas bendrovės akcijas po
  įstatinio kapitalo padidinimo siekiant išspręsti sudėtingą bendrovės finansinę
  padėtį. 1999 m. vasario 26 d. nutarimas dėl UAB ,,S-o riešutas” įstatinio
  kapitalo didinimo įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytas, visos akcijos buvo
  apmokėtos nustatyta tvarka. Teismas padarė išvadą, kad atsakovams apmokėjus
  įsigytas akcijas 1999 m. vasario 26 d. padidintas bendrovės įstatinis kapitalas
  pagrįstai buvo įregistruotas ir sukėlė teisines pasekmes, todėl negalima
  pripažinti akcijų pasirašymo sutarčių negaliojančiais ar niekiniais sandoriais.
              Bylą
  apeliacine tvarka pagal ieškovo likviduojamo S-o vartotojų kooperatyvo
  apeliacinį skundą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų
  skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. kovo 9 d. nutartimi apeliacinio skundo
  netenkino ir paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. gruodžio 2 d.
  sprendimą. Teisėjų kolegija nurodė, jog UAB ,,S-o riešutas” steigimo akte
  (T. 1, b. l. 37-41) pažymėta, kad šios bendrovės steigėjas ir visų akcijų
  įgijėjas yra S-o vartotojų kooperatyvas. ABĮ 41 straipsnio 1 dalyje buvo
  nustatyta, kad bendrovės akcijos gali būti apmokamos ne tik piniginiu
  apmokėjimu, bet ir emisijos kainos padengimu nepiniginiais (turtiniais)
  įnašais. S-o vartotojų kooperatyvui nuosavybės teise priklausančiais
  turtiniais įnašais (pastatais ir įrengimais) buvo suformuotas ir apmokėtas
  steigiamos UAB ,,S-o riešutas” įstatinis kapitalas. Visuotinio akcininkų
  susirinkimo nutarimu (arba vienintelio akcininko rašytiniu sprendimu)
  patvirtinus nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, bendrovės akcijos tampa
  apmokėtomis (ABĮ 19 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 41 straipsnio 4 dalis).
  Teismas sprendė, kad 1994 m. liepos 5 d. ABĮ nėra tiesioginės nuorodos, kad
  jeigu nepiniginiai (turtiniai) įnašai, kuriais padengiama steigiamos uždarosios
  akcinės bendrovės akcijų emisijos kaina, nėra įvertinti subjekto, numatyto 41
  straipsnio 4 dalyje, tai tokie įnašai negali būti patvirtinti visuotinio
  akcininkų susirinkimo, o akcijos negali būti laikomos apmokėtomis. Tuo labiau
  įstatyme nėra tiesioginės nuorodos, kad ABĮ 41 straipsnio 4 dalies nuostatos
  nesilaikymas daro uždarosios akcinės bendrovės steigimo sandorį (jo dalį)
  niekiniu ir negaliojančiu. ABĮ nėra ir nuostatos, draudžiančios uždarosios
  akcinės bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti nepiniginių
  (turtinių) įnašų įvertinimą, jeigu tų įnašų neįvertino bendrovės revizorius
  arba valdybos (steigėjo) paskirtas ekspertas ar jų komisija. ABĮ 6 straipsnio 5
  dalies 3 punktas imperatyvia forma numatė turtinių įnašų ekspertinio įvertinimo
  privalomumą tik steigiant akcines, bet ne uždarąsias akcines bendroves. Teisėjų
  kolegija pažymėjo, kad steigiamos uždarosios akcinės bendrovės įstatinio
  kapitalo suformavimo ir pradinės emisijos akcijų apmokėjimo būtina sąlyga buvo
  ne turtinių įnašų vertės ekspertinis nustatymas, o tų įnašų vertės
  patvirtinimas visuotiniame akcininkų susirinkime. Steigiamos UAB ,,S-o
  riešutas” įstatinis kapitalas, kurio dydis buvo lygus steigėjo perduodamo
  neturtinio įnašo balansinei vertei, patvirtintas vienintelio bendrovės steigėjo
  ir akcininko valdymo organų sprendimais, kurie nėra nuginčyti ar kitaip nustoję
  galios, todėl šios bendrovės pradinis įstatinis kapitalas laikytinas suformuotu
  tinkamai, o pradinės emisijos akcijos – visiškai apmokėtomis. UAB ,,S-o riešutas”
  buvo įregistruotas įmonių rejestre, jo pradinės emisijos akcijos buvo visiškai
  apmokėtos, todėl bendrovės įstatinis kapitalas vėliau galėjo būti didinamas
  išleidžiant į apyvartą naujas akcijas ir sudarant naujų akcijų pasirašymo
  sutartis. Sprendimas padidinti UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą
  priimtas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, nauja akcijų emisija buvo
  išleista teisėtai.

  III. Kasacinio skundo ir
  atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

              Kasaciniu
  skundu ieškovas likviduojamas dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvas prašo
  panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir
  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m.
  kovo 9 d. nutartį, ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti.
  Kasatoriaus skundas grindžiamas tokiais argumentais:
              1.
  Pagal ABĮ 41 straipsnio 4 dalį patvirtinus UAB ,,S-o riešutas” 1997 m.
  liepos 23 d. steigimo aktą atsirado tęstinio vykdymo prievolė apmokėti akcijas
  ABĮ nustatyta tvarka. Nepiniginius (turtinius) įnašus įvertina bendrovės
  revizorius arba valdybos (steigėjų) paskirtas nepriklausomas ekspertas ar jų
  komisija. Tik po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina
  nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, akcijos tampa apmokėtomis, tačiau bylą
  nagrinėję teismai skundžiamuose procesiniuose sprendimuose neatsižvelgė į tai,
  kad neatlikęs nurodytų veiksmų UAB ,,S-o riešutas” vienintelis steigėjas
  S-o vartotojų kooperatyvas akcijų neapmokėjo, taigi steigiamos bendrovės kapitalas
  liko nesuformuotas. Kasatorius išreiškė poziciją, kad tik po to, kai visuotinis
  akcininkų susirinkimas patvirtina nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą,
  akcijos tampa apmokėtomis. Ekspertinis nepiniginių įnašų įvertinimas
  uždarosioms akcinėms bendrovėms yra privalomas, nes ABĮ 1 straipsnis aiškiai
  nurodo šio įstatymo taikymą akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių
  steigimui. Kadangi steigiant bendrovę jos steigėjas S-o vartotojų
  kooperatyvo valdyba nesilaikė ABĮ 41 straipsnio 4 dalyje įsakmiai nustatytos
  akcijų apmokėjimo bendrovėse nepiniginiais (turtiniais) įnašais tvarkos, t. y.
  kooperatyvo valdyba nebuvo suteikusi įgaliojimų revizoriui ar nepriklausomam
  ekspertui atlikti perduodamo turto įvertinimo, nepriklausomas ekspertas (jų
  komisija) arba bendrovės revizorius (kurio ir nebuvo išrinkta ABĮ ir įstatų
  nustatyta tvarka) neįvertino turtinių įnašų, jų įvertinimo netvirtino
  visuotinis akcininkų susirinkimas, o dėl šių įstatymo pažeidimų bankrutavusio
  steigėjo kreditoriai patyrė 227 000 Lt žalą, UAB ,,S-o riešutas”
  akcijos negali būti laikomos apmokėtomis, o įstatinis kapitalas negali būti
  laikomas suformuotu ir apmokėtu (ABĮ 41 straipsnio 4 dalis, 42 straipsnio l
  dalis, 33 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 10 dalis). Turtinis įnašas – pastatas
  steigiant UAB ,,S-o riešutas” buvo perduotas steigėjo valdybos steigiamai
  bendrovei likutine 40 000 Lt verte, tačiau byloje nustatyta turtinio įnašo
  – pastato rinkos vertė sudaro 312 000 Lt (T. 1, b. l. 46). Esant tokiam
  turto įvertinimo neatitikimui pastatas negalėjo būti perduotas steigiamos
  bendrovės įstatiniam kapitalui formuoti, nes neatitiko realios vertės. Dėl šios
  priežasties naujai išleistos akcijos ir pasirašyti sandoriai turi būti teismo
  pripažinti negaliojančiais (1964 m. su vėlesniais papildymais ir pakeitimais CK
  47 straipsnis). Be to, likviduojamos dėl bankroto bendrovės kreditoriai remiasi
  1997 m. Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 7 punktu, suteikiančiu
  teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis neprivalėjo
  sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises. Sandoris pažeidžia
  kreditoriaus teises, jei dėl jo skolininkas tapo nemokus arba kitaip
  pažeidžiamos kreditoriaus teisės (CK 6. 66 straipsnio l dalis).
              2.
  Kasatoriaus nuomone, teismų motyvas, kad UAB ,,S-o riešutas” 1997 m. liepos
  23 d. steigimo aktui ginčyti yra suėjusi senatis, o atsakovai prašo ją taikyti,
  teisiškai nepagrįstas. Ieškovas byloje ginčija nurodyto steigimo akto ir 1999
  m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų nutarimo įvykdymo procedūrą. Ieškinio
  pareiškimo momentu galiojusio CK 84 straipsnio l dalis nustatė trejų metų
  ieškinio senaties terminą. 2000 m. sausio 14 d. pareiškus ieškinį, 1997 m.
  liepos 23 d. steigimo aktui (sandoriui) ginčyti nebuvo pasibaigusi ieškinio senatis.
  Ieškinio senaties termino eigą nutraukia ieškinio pareiškimas nustatyta tvarka
  (galiojusio CK 89 straipsnio l dalis ), o atnaujinus procesą byloje jos
  pakartotinis nagrinėjimas nepažeidžia nurodytų senaties terminų.
              3.
  Dėl UAB ,,S-o riešutas” 1999 m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų
  susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta didinti įstatinį kapitalą, ir šio
  nutarimo pagrindu sudarytų akcijų pasirašymo sutarčių kasatorius nurodo, jog
  pirmiausia turėjo būti įvertintas pradinis turtinis įnašas – pastatas, t. y.
  užbaigtas UAB ,,S-o riešutas” steigimo aktas, tik po to keičiamas bendrovės
  įstatinio kapitalo dydis, to nesilaikant buvo pažeista ABĮ 41 straipsnio 4
  dalyje nustatyta akcijų apmokėjimo tvarka.
              4.
  Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. liepos 25 d. nutartyje atnaujinti procesą
  civilinėje byloje (T. 4, b. l. 194) konstatuota, kad procesas atnaujintas
  pasikeitus S-o vartotojų kooperatyvo statusui visuotinio kreditorių
  susirinkimo iniciatyva, nes ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių interesus.
  Tuo remdamasis kasatorius nurodo, kad akcijų įsigijimas pagal akcijų pasirašymo
  sutartis UAB ,,S-o riešutas” 1999 m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų
  susirinkimo nutarimo pagrindu yra nesąžiningas, kadangi tuo atsakovai (akcijų
  įgijėjai) dėl neteisingo akcijų skaičiaus pasiskirstymo įgijo bendrovės
  kontrolę, tokiu būdu įgijo ir pagal steigimo sutartį neįvertinto turto rinkos
  ir balansinės vertės skirtumą – 227 000 Lt, į kurį neteko galimybės
  nukreipti savo reikalavimų likviduojamo S-o vartotojų kooperatyvo
  kreditoriai. Kasatorius nurodo, kad paminėta aplinkybė atitinka CK 6. 67
  straipsnio 1 dalies 3, 4 punktuose apibrėžtus sandorio nesąžiningumo
  kriterijus, tačiau to teismai neįvertino.
  Atsiliepimu į ieškovo likviduojamo S-o
  vartotojų kooperatyvo kasacinį skundą atsakovai UAB ,,S-o riešutas”, A-ė
  K-ienė, S-a K-nikovienė, D-ė Žvaginienė, E-- Vaitilavičius,
  V-- J--, R-- A-- Z-- ir P-a
  A-avičienė prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistus
  kasacine tvarka skundžiamus teismų procesinius sprendimus. Atsakovai nurodo,
  kad kasacinis skundas grindžiamas naujojo Civilinio kodekso normomis, tačiau
  Civilinio kodekso patvirtinimo. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnis
  nustato, kad Civilinis kodeksas taikomas civiliniams teisiniams santykiams,
  atsiradusiems jiems įsigaliojus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.
  Taigi sprendžiant ginčą byloje taikytinos 1964 m. CK normos. UAB ,,S-o
  riešutas” steigimo sutartimi visos akcijos perduodamos steigėjui, akcijos
  apmokamos į steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodant steigėjo
  ilgalaikį turtą – pastatus ir technologinius įrenginius, kurie išvardyti ir jų
  vertė nurodyta steigimo akto pirmame priede. UAB ,,S-o riešutas” steigimo
  metu galiojęs 1994 m. liepos 5 d. ABĮ 41 straipsnio 1 dalis leido akcijas
  apmokėti ne tik pinigais, bet ir nepiniginiais įnašais. Pirmosios ir
  apeliacinės instancijos teismai, įvertinę faktines aplinkybes, padarė pagrįstą
  išvadą, kad steigiamo UAB ,,S-o riešutas” įstatinis kapitalas, kurio dydis
  lygus steigėjo perduodamo turtinio įnašo balansinei vertei, yra patvirtintas
  vienintelio bendrovės steigėjo ir akcininkų valdymo organų sprendimais, kurie
  nėra nuginčyti ar kitaip nustojo galioti, todėl šios bendrovės pradinis
  įstatinis kapitalas laikytinas suformuotu tinkamai, o pradinės emisijos akcijos
  visiškai apmokėtos. Teismai pagrįstai pažymėjo, kad sprendimas padidinti UAB
  ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą priimtas nepažeidžiant teisės aktų
  reikalavimų.

              Teisėjų
  kolegija

  k o n s t a t u o j a:

  IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

              Kasacine tvarka bylą nagrinėjanti
  kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje priimti pirmosios ir
  apeliacinės instancijų teismų procesiniai sprendimai paliktini nepakeisti, o
  ieškovo likviduojamo dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo kasacinis
  skundas atmestinas dėl šių motyvų.
              N-s kasaciniame skunde ir teigiama,
  kad įsteigiant atsakovą UAB „S-o riešutas“ buvo pažeistos 1994 m.
  liepos 5 d. ABĮ 41 straipsnio 4 dalies bei kitų minėto įstatymo straipsnių
  nuostatos, sutikti su tokiais kasacinio skundo argumentais nėra pagrindo.
  Išnagrinėję bylos aplinkybes ir įvertinę surinktus byloje įrodymus, teismai
  nustatė, kad klausimas dėl vieno steigėjo steigiamų uždarųjų akcinių bendrovių
  steigimo buvo apsvarstytas ir dėl to priimtas sprendimas S-o vartotojų
  kooperatyvo valdybos 1997 m. liepos 23 d. posėdyje. Aukščiausiasis kooperatyvo
  valdymo organas – įgaliotinių susirinkimas tokiam pasiūlymui pritarė, nes buvo
  būtina imtis priemonių pertvarkyti kooperatyvo veiklą ir stiprinti jo finansinę
  būklę. Minėtų kooperatyvo valdymo organų sprendimų pagrindu buvo įsteigtas UAB
  „S-o riešutas“, kuriam įstatinio kapitalo suformavimui buvo perduota dalis
  ilgalaikio turto kaip vienintelio bendrovės steigėjo (S-o vartotojų
  kooperatyvo) turtinis įnašas. Iš UAB „S-o riešutas“ steigimo akto matyti,
  kad visos akcijos perduodamos tik steigėjui (kooperatyvui) ir jos apmokamos į
  steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodant dalį kooperatyvui
  priklausiusio turto (pastatų ir technologinių įrengimų). Prie UAB „S-o
  riešutas“ steigimo akto pridėto turto perdavimo akto turinio matyti, kad į
  steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodamas ilgalaikis turtas buvo
  įvertintas pagal jo balansinę vertę. Kadangi UAB „S-o riešutas“ steigimo
  aktas patvirtintas S-o vartotojų kooperatyvo valdybos, kuri veikė įgaliota
  aukščiausio kooperatyvo organo – įgaliotinių susirinkimo, laikyti jos 1997 m. liepos
  23 d. posėdžio protokolą neteisėtu nėra jokio teisinio pagrindo. Toks
  vienintelis akcininko (ir steigėjo) sprendimas prilyginamas visuotinio
  akcininkų susirinkimo nutarimams (ABĮ 4 straipsnio 3 dalis, 41 straipsnio 4
  dalis). UAB „S-o riešutas“ steigėjas ir vienintelis akcininkas – S-o
  vartotojų kooperatyvas – patvirtindamas steigimo aktą ir jo priedus suformavo
  steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą, nustatydamas jo dydį ir padengdamas
  visas išleidžiamas akcijas turtiniu įnašu, įvertintu 107 000 Lt. Darytina
  išvada, kad UAB „S-o riešutas“ steigimo metu galiojusiame ABĮ įstatyme
  nustatytos bendrovės įsteigimui atliktinos įstatinio kapitalo formavimo
  procedūros negalėjo būti pažeistos, nes steigėjas savo rašytiniu sprendimu
  patvirtino nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, nuo šio momento akcijos
  tampa apmokėtomis (ABĮ 19 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 41 straipsnio 4
  dalis). Teismai padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą apie tai, kad UAB „S-o
  riešutas“ steigėjas ir vienintelis akcininkas nepažeidė įstatymo,
  patvirtindamas šios bendrovės steigimo aktą ir jo priedus, suformuodamas
  įstatinį kapitalą iš turtinio įnašo, kuriuo padengiamos visos akcijos. Dėl
  išdėstytų priežasčių daryti išvadą, jog turtinio įnašo vertė nebuvo nustatyta,
  nėra pagrindo.
              Kadangi įsteigto UAB „S-o
  riešutas“ pradinės emisijos akcijos buvo visiškai apmokėtos, dėl to galėjo būti
  leidžiama naujų bendrovės akcijų pakartotinė emisija, tokiu būdu sudarius naujų
  išleistų akcijų pasirašymo sutartis bendrovės įstatinio kapitalo didinimas vyko
  teisėtai. T-ėl atmestini kasacinio skundo argumentai, jog nepagrįstai buvo
  padidintas UAB „S-o riešutas“ įstatinis kapitalas, nes tuo nebuvo pažeistos
  Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios įstatinio kapitalo
  didinimo tvarką.
              Byloje nėra nustatyta, kad atsakovo
  UAB „S-o riešutas“ įsteigimas galėjo lemti ieškovo S-o vartotojų
  kooperatyvo nemokumą, todėl negalima teigti, kad įsteigiant minėtą bendrovę
  buvo pažeisti S-o vartotojų kooperatyvo kreditorių interesai.
              Kiti kasacinio skundo argumentai
  neturi juridinės reikšmės šioje byloje, nes nepaneigia teismų padarytų išvadų
  teisingumo, todėl kolegija jų neanalizuoja.
              Remdamasi išdėstytais argumentais
  teisėjų kolegija daro išvadą, kad kasacine tvarka apskųstus Klaipėdos apygardos
  teismo 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m.
  kovo 9 d. nutartį pripažinti neteisėtais šioje byloje pagrindų nenustatyta.

              Lietuvos  Aukščiausiojo 
  Teismo  Civilinių  bylų 
  skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1
  punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

  n u t a r i a:

  Klaipėdos 
  apygardos  teismo  2003 m.  
  gruodžio 2 d.   sprendimą  ir 
  Lietuvos  apeliacinio  teismo 2004 m. kovo 9 d. nutartį palikti
  nepakeistas.
  Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra
  galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.


  Teisėjai:                                                                                                                                   P- -ys  J-a S-ė  A-- M-is
  Nutartis  TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.
  - Puslapio generavimas: 0.45398 sekundės -