Teismų praktika TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5089: Svečiai
#2: Vartotojai
#7354: Registruoti vartotojai

# Moderator
# Vaidotas


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

Dokumentai Teismui
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.lt

Atnaujinta 2015-09-11 22:47:56
                        Civilinė byla Nr. 3K-3-456/2004 m.
                                                                                    Bylų
kategorija: 21. 1; 21. 4

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS
TEISMAS

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004
m. rugsėjo 15 d.
Vilnius


            Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų: P- -io (teisėjų kolegijos pirmininko), J-os S-ės ir
A-o M-io (kolegijos pranešėjo),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso
tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo likviduojamo
dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2003 m.
gruodžio 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje
pagal ieškovo likviduojamo dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo ieškinį
atsakovams UAB ,,S-o riešutas”, A-ei K-ienei, S-ai
K-nikovienei, E-ui Vaitilavičiui, P-ai A-avičienei,
R-ui A-ui Z-ui, V-ui J-ui, D-ei Žvaginienei dėl
akcijų pasirašymo sutarčių ir akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo
negaliojančiomis, įmonės įstatinio kapitalo sumažinimo.

            Teisėjų
kolegija

n u s t a t ė :

I. G-o esmė

            Ieškovai S-o vartotojų
kooperatyvas ir V-ina V-ė 2000 m. sausio 14 d. kreipėsi į
Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti
negaliojančiomis akcijų pasirašymo sutartis, sudarytas atsakovo UAB ,,S-o
riešutas” su atsakovais A-e K-iene, S-a K-nikoviene, E-u
Vaitilavičiumi ir P-a A-avičiene, pripažinti negaliojančiomis šių
sutarčių pagrindu atsakovų įsigytas akcijas bei sumažinti UAB ,,S-o
riešutas” įstatinį kapitalą 160000 Lt suma. Nurodė, kad S-o vartotojų
kooperatyvas 1997 m. liepos 23 d. steigimo aktu įsteigė UAB ,,S-o riešutas”
bei įsigijo įsteigtos bendrovės visas paprastąsias vardines akcijas, kurias
apmokėjo turtiniu įnašu – nekilnojamuoju turtu ir technologiniais įrengimais
likutine balansine verte (patalpomis V-o g. 2, S-e – 40 129 Lt
balansinės vertės, technologiniais įrengimais – 67 412 Lt balansinės
vertės). Ieškovas teigė, kad sudarant akcijų pasirašymo sutartis buvo pažeistas
Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 41 straipsnio 4 dalies reikalavimas,
jog nepiniginius (turtinius) įnašus turi įvertinti revizorius arba valdybos
(steigėjų) paskirtas nepriklausomas ekspertas arba jų komisija. Po to, kai
ieškovo visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina nepiniginių įnašų
vertinimą, akcijos tampa apmokėtomis, tačiau pasirašytos akcijos nebuvo
apmokėtos, nes nepaskirtas nepriklausomas ekspertas turtinio įnašo įvertinimui.
Turtinio įnašo neįvertino ir UAB ,,S-o riešutas” revizorius. Esant tokiam
įstatymo pažeidimui 1999 m. vasario 26 d. buvo nutarta didinti UAB ,,S-o
riešutas” įstatinį kapitalą bei 1999 m. kovo 1 d. pasirašytos akcijų pasirašymo
sutartys su atsakovais, nors ABĮ 42 straipsnio 1 dalis leidžia bendrovei
išleisti naujas akcijas tik tada, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis
kapitalas. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas pažeidus ABĮ 32
straipsnio 10 dalies reikalavimus, todėl ir papildomai išleistos akcijos yra
pripažintinos negaliojančios, nesuteikiančios jų savininkams turtinių ir
neturtinių teisių.
Klaipėdos apygardos teismas 2000 m. gegužės 5 d.
nutartimi priėmė ieškovo S-o vartotojų kooperatyvo atsisakymą nuo ieškinio
ir bylos dalį dėl jo pareikštų reikalavimų nutraukė.
Klaipėdos
apygardos teismas 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškovės V-inos
V-ės ieškinį atmetė motyvuodamas tuo, kad ji nebeturi reikalavimo
teises, nes yra įsiteisėjęs S-o rajono apylinkės teismo 2002 m. balandžio 12
d. sprendimas, kuriuo pripažintos negaliojančiomis UAB ,,S-o riešutas”
akcijos, išduotos šiai ieškovei.
2003 m. kovo 6 d.
neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys – likviduojamo dėl bankroto kooperatyvo
kreditoriai, atstovaujami likvidacinės komisijos pirmininkės, kreipėsi į
Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje
byloje. Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. liepos 25 d. nutartimi likviduojamo
dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo prašymas buvo patenkintas, procesas
byloje atnaujintas. Teismas nutartyje nurodė, kad po atliktų S-o vartotojų
kooperatyvo dokumentinės revizijos ir ikiteisminio tyrimo nustatyta, kad
atsisakymu nuo ieškinio galėjo būti pažeisti kooperatyvo, o jo bankroto atveju
– ir kreditorių turtiniai interesai, kooperatyvui padaryta 227000 Lt žala.
Priimant atsisakymą nuo ieškinio netinkamai pritaikytas galiojusio CPK 35
straipsnis, kadangi ieškinio atsisakymą inicijavo suinteresuota bylos baigtimi
atsakovė A-ė K-ienė, kuri tuo metu buvo ir ieškovo valdybos pirmininkė.
2003 m. spalio 22 d.
patikslintame ieškinyje ieškovas likviduojamas dėl bankroto S-o vartotojų
kooperatyvas išdėstė iš esmės tas pačias aplinkybes, kurios nurodytos ir
pradiniame ieškinyje, o papildomai motyvavo reikalavimus tuo, kad dėl įstatymo
pažeidimų formuojant UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą buvo pažeistos
ieškovo, kaip steigėjo, turtinės teisės ir padaryta 227 000 Lt žala.
Pašalinti pažeidimų negalima kitaip, kaip tik panaikinant akcijas ir akcijų
pasirašymo sutartis bei sumažinant UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą.

II. Pirmosios ir apeliacinės
instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

            Klaipėdos
apygardos teismas 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimu panaikino to paties teismo
2000 m. gegužės 5 d. nutartį, kuria priimtas ieškovo S-o vartotojų
kooperatyvo atsisakymas nuo ieškinio ir byla nutraukta. Teismas likviduojamo
S-o vartotojų kooperatyvo ieškinį atmetė. Nurodė, kad šalys neginčija, jog
S-o vartotojų kooperatyvo nepiniginis turtinis įnašas (pastatas) buvo
realiai perduotas jo steigiamai UAB ,,S-o riešutas” tokia verte, kokią
patvirtino pats kooperatyvas, atstovaujamas savo valdymo organų, kaip
steigėjas, o vėliau ir kaip įsteigtos bendrovės 100 procentų akcijų turėtojas.
Teismas nurodė, kad vien ta aplinkybė, kad nėra atskiro dokumento,
patvirtinančio, jog turtą įvertino asmuo, numatytas galiojusio ABĮ 41
straipsnio 4 dalyje, teismo vertinimu, nėra pagrindas pripažinti šios teisės
normos pažeidimą bei atsakovams taikyti tokias teisines pasekmes, kokių siekia
ieškovas ieškiniu. Nepiniginis turtinis įnašas (pastatas) formuojant įstatinį
kapitalą buvo faktiškai perduotas ir iki šiol yra UAB ,,S-o riešutas”
įstatiniame kapitale, todėl negalima pripažinti, kad ne visai tinkamai
pritaikytas įstatymas įforminant dokumentą dėl turto vertinimo, būtų pažeidęs
steigėjo teises. Kaip nurodoma teismo sprendime, šioje byloje ieškovo
pasirinktas teisių gynybos būdas yra netinkamas. Ieškovas neįrodė, kad apie
galimą formalų įstatymo pažeidimą žinojo ar galėjo žinoti naujieji akcininkai.
Atsakovai įgijo 1999 m. kovo 1 d. naujai išleistas bendrovės akcijas po
įstatinio kapitalo padidinimo siekiant išspręsti sudėtingą bendrovės finansinę
padėtį. 1999 m. vasario 26 d. nutarimas dėl UAB ,,S-o riešutas” įstatinio
kapitalo didinimo įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytas, visos akcijos buvo
apmokėtos nustatyta tvarka. Teismas padarė išvadą, kad atsakovams apmokėjus
įsigytas akcijas 1999 m. vasario 26 d. padidintas bendrovės įstatinis kapitalas
pagrįstai buvo įregistruotas ir sukėlė teisines pasekmes, todėl negalima
pripažinti akcijų pasirašymo sutarčių negaliojančiais ar niekiniais sandoriais.
            Bylą
apeliacine tvarka pagal ieškovo likviduojamo S-o vartotojų kooperatyvo
apeliacinį skundą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. kovo 9 d. nutartimi apeliacinio skundo
netenkino ir paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. gruodžio 2 d.
sprendimą. Teisėjų kolegija nurodė, jog UAB ,,S-o riešutas” steigimo akte
(T. 1, b. l. 37-41) pažymėta, kad šios bendrovės steigėjas ir visų akcijų
įgijėjas yra S-o vartotojų kooperatyvas. ABĮ 41 straipsnio 1 dalyje buvo
nustatyta, kad bendrovės akcijos gali būti apmokamos ne tik piniginiu
apmokėjimu, bet ir emisijos kainos padengimu nepiniginiais (turtiniais)
įnašais. S-o vartotojų kooperatyvui nuosavybės teise priklausančiais
turtiniais įnašais (pastatais ir įrengimais) buvo suformuotas ir apmokėtas
steigiamos UAB ,,S-o riešutas” įstatinis kapitalas. Visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimu (arba vienintelio akcininko rašytiniu sprendimu)
patvirtinus nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, bendrovės akcijos tampa
apmokėtomis (ABĮ 19 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 41 straipsnio 4 dalis).
Teismas sprendė, kad 1994 m. liepos 5 d. ABĮ nėra tiesioginės nuorodos, kad
jeigu nepiniginiai (turtiniai) įnašai, kuriais padengiama steigiamos uždarosios
akcinės bendrovės akcijų emisijos kaina, nėra įvertinti subjekto, numatyto 41
straipsnio 4 dalyje, tai tokie įnašai negali būti patvirtinti visuotinio
akcininkų susirinkimo, o akcijos negali būti laikomos apmokėtomis. Tuo labiau
įstatyme nėra tiesioginės nuorodos, kad ABĮ 41 straipsnio 4 dalies nuostatos
nesilaikymas daro uždarosios akcinės bendrovės steigimo sandorį (jo dalį)
niekiniu ir negaliojančiu. ABĮ nėra ir nuostatos, draudžiančios uždarosios
akcinės bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti nepiniginių
(turtinių) įnašų įvertinimą, jeigu tų įnašų neįvertino bendrovės revizorius
arba valdybos (steigėjo) paskirtas ekspertas ar jų komisija. ABĮ 6 straipsnio 5
dalies 3 punktas imperatyvia forma numatė turtinių įnašų ekspertinio įvertinimo
privalomumą tik steigiant akcines, bet ne uždarąsias akcines bendroves. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad steigiamos uždarosios akcinės bendrovės įstatinio
kapitalo suformavimo ir pradinės emisijos akcijų apmokėjimo būtina sąlyga buvo
ne turtinių įnašų vertės ekspertinis nustatymas, o tų įnašų vertės
patvirtinimas visuotiniame akcininkų susirinkime. Steigiamos UAB ,,S-o
riešutas” įstatinis kapitalas, kurio dydis buvo lygus steigėjo perduodamo
neturtinio įnašo balansinei vertei, patvirtintas vienintelio bendrovės steigėjo
ir akcininko valdymo organų sprendimais, kurie nėra nuginčyti ar kitaip nustoję
galios, todėl šios bendrovės pradinis įstatinis kapitalas laikytinas suformuotu
tinkamai, o pradinės emisijos akcijos – visiškai apmokėtomis. UAB ,,S-o riešutas”
buvo įregistruotas įmonių rejestre, jo pradinės emisijos akcijos buvo visiškai
apmokėtos, todėl bendrovės įstatinis kapitalas vėliau galėjo būti didinamas
išleidžiant į apyvartą naujas akcijas ir sudarant naujų akcijų pasirašymo
sutartis. Sprendimas padidinti UAB ,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą
priimtas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, nauja akcijų emisija buvo
išleista teisėtai.

III. Kasacinio skundo ir
atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

            Kasaciniu
skundu ieškovas likviduojamas dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvas prašo
panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m.
kovo 9 d. nutartį, ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti.
Kasatoriaus skundas grindžiamas tokiais argumentais:
            1.
Pagal ABĮ 41 straipsnio 4 dalį patvirtinus UAB ,,S-o riešutas” 1997 m.
liepos 23 d. steigimo aktą atsirado tęstinio vykdymo prievolė apmokėti akcijas
ABĮ nustatyta tvarka. Nepiniginius (turtinius) įnašus įvertina bendrovės
revizorius arba valdybos (steigėjų) paskirtas nepriklausomas ekspertas ar jų
komisija. Tik po to, kai visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina
nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, akcijos tampa apmokėtomis, tačiau bylą
nagrinėję teismai skundžiamuose procesiniuose sprendimuose neatsižvelgė į tai,
kad neatlikęs nurodytų veiksmų UAB ,,S-o riešutas” vienintelis steigėjas
S-o vartotojų kooperatyvas akcijų neapmokėjo, taigi steigiamos bendrovės kapitalas
liko nesuformuotas. Kasatorius išreiškė poziciją, kad tik po to, kai visuotinis
akcininkų susirinkimas patvirtina nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą,
akcijos tampa apmokėtomis. Ekspertinis nepiniginių įnašų įvertinimas
uždarosioms akcinėms bendrovėms yra privalomas, nes ABĮ 1 straipsnis aiškiai
nurodo šio įstatymo taikymą akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių
steigimui. Kadangi steigiant bendrovę jos steigėjas S-o vartotojų
kooperatyvo valdyba nesilaikė ABĮ 41 straipsnio 4 dalyje įsakmiai nustatytos
akcijų apmokėjimo bendrovėse nepiniginiais (turtiniais) įnašais tvarkos, t. y.
kooperatyvo valdyba nebuvo suteikusi įgaliojimų revizoriui ar nepriklausomam
ekspertui atlikti perduodamo turto įvertinimo, nepriklausomas ekspertas (jų
komisija) arba bendrovės revizorius (kurio ir nebuvo išrinkta ABĮ ir įstatų
nustatyta tvarka) neįvertino turtinių įnašų, jų įvertinimo netvirtino
visuotinis akcininkų susirinkimas, o dėl šių įstatymo pažeidimų bankrutavusio
steigėjo kreditoriai patyrė 227 000 Lt žalą, UAB ,,S-o riešutas”
akcijos negali būti laikomos apmokėtomis, o įstatinis kapitalas negali būti
laikomas suformuotu ir apmokėtu (ABĮ 41 straipsnio 4 dalis, 42 straipsnio l
dalis, 33 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 10 dalis). Turtinis įnašas – pastatas
steigiant UAB ,,S-o riešutas” buvo perduotas steigėjo valdybos steigiamai
bendrovei likutine 40 000 Lt verte, tačiau byloje nustatyta turtinio įnašo
– pastato rinkos vertė sudaro 312 000 Lt (T. 1, b. l. 46). Esant tokiam
turto įvertinimo neatitikimui pastatas negalėjo būti perduotas steigiamos
bendrovės įstatiniam kapitalui formuoti, nes neatitiko realios vertės. Dėl šios
priežasties naujai išleistos akcijos ir pasirašyti sandoriai turi būti teismo
pripažinti negaliojančiais (1964 m. su vėlesniais papildymais ir pakeitimais CK
47 straipsnis). Be to, likviduojamos dėl bankroto bendrovės kreditoriai remiasi
1997 m. Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 7 punktu, suteikiančiu
teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis neprivalėjo
sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises. Sandoris pažeidžia
kreditoriaus teises, jei dėl jo skolininkas tapo nemokus arba kitaip
pažeidžiamos kreditoriaus teisės (CK 6. 66 straipsnio l dalis).
            2.
Kasatoriaus nuomone, teismų motyvas, kad UAB ,,S-o riešutas” 1997 m. liepos
23 d. steigimo aktui ginčyti yra suėjusi senatis, o atsakovai prašo ją taikyti,
teisiškai nepagrįstas. Ieškovas byloje ginčija nurodyto steigimo akto ir 1999
m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų nutarimo įvykdymo procedūrą. Ieškinio
pareiškimo momentu galiojusio CK 84 straipsnio l dalis nustatė trejų metų
ieškinio senaties terminą. 2000 m. sausio 14 d. pareiškus ieškinį, 1997 m.
liepos 23 d. steigimo aktui (sandoriui) ginčyti nebuvo pasibaigusi ieškinio senatis.
Ieškinio senaties termino eigą nutraukia ieškinio pareiškimas nustatyta tvarka
(galiojusio CK 89 straipsnio l dalis ), o atnaujinus procesą byloje jos
pakartotinis nagrinėjimas nepažeidžia nurodytų senaties terminų.
            3.
Dėl UAB ,,S-o riešutas” 1999 m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta didinti įstatinį kapitalą, ir šio
nutarimo pagrindu sudarytų akcijų pasirašymo sutarčių kasatorius nurodo, jog
pirmiausia turėjo būti įvertintas pradinis turtinis įnašas – pastatas, t. y.
užbaigtas UAB ,,S-o riešutas” steigimo aktas, tik po to keičiamas bendrovės
įstatinio kapitalo dydis, to nesilaikant buvo pažeista ABĮ 41 straipsnio 4
dalyje nustatyta akcijų apmokėjimo tvarka.
            4.
Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. liepos 25 d. nutartyje atnaujinti procesą
civilinėje byloje (T. 4, b. l. 194) konstatuota, kad procesas atnaujintas
pasikeitus S-o vartotojų kooperatyvo statusui visuotinio kreditorių
susirinkimo iniciatyva, nes ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių interesus.
Tuo remdamasis kasatorius nurodo, kad akcijų įsigijimas pagal akcijų pasirašymo
sutartis UAB ,,S-o riešutas” 1999 m. vasario 26 d. visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimo pagrindu yra nesąžiningas, kadangi tuo atsakovai (akcijų
įgijėjai) dėl neteisingo akcijų skaičiaus pasiskirstymo įgijo bendrovės
kontrolę, tokiu būdu įgijo ir pagal steigimo sutartį neįvertinto turto rinkos
ir balansinės vertės skirtumą – 227 000 Lt, į kurį neteko galimybės
nukreipti savo reikalavimų likviduojamo S-o vartotojų kooperatyvo
kreditoriai. Kasatorius nurodo, kad paminėta aplinkybė atitinka CK 6. 67
straipsnio 1 dalies 3, 4 punktuose apibrėžtus sandorio nesąžiningumo
kriterijus, tačiau to teismai neįvertino.
Atsiliepimu į ieškovo likviduojamo S-o
vartotojų kooperatyvo kasacinį skundą atsakovai UAB ,,S-o riešutas”, A-ė
K-ienė, S-a K-nikovienė, D-ė Žvaginienė, E-- Vaitilavičius,
V-- J--, R-- A-- Z-- ir P-a
A-avičienė prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistus
kasacine tvarka skundžiamus teismų procesinius sprendimus. Atsakovai nurodo,
kad kasacinis skundas grindžiamas naujojo Civilinio kodekso normomis, tačiau
Civilinio kodekso patvirtinimo. įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnis
nustato, kad Civilinis kodeksas taikomas civiliniams teisiniams santykiams,
atsiradusiems jiems įsigaliojus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.
Taigi sprendžiant ginčą byloje taikytinos 1964 m. CK normos. UAB ,,S-o
riešutas” steigimo sutartimi visos akcijos perduodamos steigėjui, akcijos
apmokamos į steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodant steigėjo
ilgalaikį turtą – pastatus ir technologinius įrenginius, kurie išvardyti ir jų
vertė nurodyta steigimo akto pirmame priede. UAB ,,S-o riešutas” steigimo
metu galiojęs 1994 m. liepos 5 d. ABĮ 41 straipsnio 1 dalis leido akcijas
apmokėti ne tik pinigais, bet ir nepiniginiais įnašais. Pirmosios ir
apeliacinės instancijos teismai, įvertinę faktines aplinkybes, padarė pagrįstą
išvadą, kad steigiamo UAB ,,S-o riešutas” įstatinis kapitalas, kurio dydis
lygus steigėjo perduodamo turtinio įnašo balansinei vertei, yra patvirtintas
vienintelio bendrovės steigėjo ir akcininkų valdymo organų sprendimais, kurie
nėra nuginčyti ar kitaip nustojo galioti, todėl šios bendrovės pradinis
įstatinis kapitalas laikytinas suformuotu tinkamai, o pradinės emisijos akcijos
visiškai apmokėtos. Teismai pagrįstai pažymėjo, kad sprendimas padidinti UAB
,,S-o riešutas” įstatinį kapitalą priimtas nepažeidžiant teisės aktų
reikalavimų.

            Teisėjų
kolegija

k o n s t a t u o j a:

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

            Kasacine tvarka bylą nagrinėjanti
kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje priimti pirmosios ir
apeliacinės instancijų teismų procesiniai sprendimai paliktini nepakeisti, o
ieškovo likviduojamo dėl bankroto S-o vartotojų kooperatyvo kasacinis
skundas atmestinas dėl šių motyvų.
            N-s kasaciniame skunde ir teigiama,
kad įsteigiant atsakovą UAB „S-o riešutas“ buvo pažeistos 1994 m.
liepos 5 d. ABĮ 41 straipsnio 4 dalies bei kitų minėto įstatymo straipsnių
nuostatos, sutikti su tokiais kasacinio skundo argumentais nėra pagrindo.
Išnagrinėję bylos aplinkybes ir įvertinę surinktus byloje įrodymus, teismai
nustatė, kad klausimas dėl vieno steigėjo steigiamų uždarųjų akcinių bendrovių
steigimo buvo apsvarstytas ir dėl to priimtas sprendimas S-o vartotojų
kooperatyvo valdybos 1997 m. liepos 23 d. posėdyje. Aukščiausiasis kooperatyvo
valdymo organas – įgaliotinių susirinkimas tokiam pasiūlymui pritarė, nes buvo
būtina imtis priemonių pertvarkyti kooperatyvo veiklą ir stiprinti jo finansinę
būklę. Minėtų kooperatyvo valdymo organų sprendimų pagrindu buvo įsteigtas UAB
„S-o riešutas“, kuriam įstatinio kapitalo suformavimui buvo perduota dalis
ilgalaikio turto kaip vienintelio bendrovės steigėjo (S-o vartotojų
kooperatyvo) turtinis įnašas. Iš UAB „S-o riešutas“ steigimo akto matyti,
kad visos akcijos perduodamos tik steigėjui (kooperatyvui) ir jos apmokamos į
steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodant dalį kooperatyvui
priklausiusio turto (pastatų ir technologinių įrengimų). Prie UAB „S-o
riešutas“ steigimo akto pridėto turto perdavimo akto turinio matyti, kad į
steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą perduodamas ilgalaikis turtas buvo
įvertintas pagal jo balansinę vertę. Kadangi UAB „S-o riešutas“ steigimo
aktas patvirtintas S-o vartotojų kooperatyvo valdybos, kuri veikė įgaliota
aukščiausio kooperatyvo organo – įgaliotinių susirinkimo, laikyti jos 1997 m. liepos
23 d. posėdžio protokolą neteisėtu nėra jokio teisinio pagrindo. Toks
vienintelis akcininko (ir steigėjo) sprendimas prilyginamas visuotinio
akcininkų susirinkimo nutarimams (ABĮ 4 straipsnio 3 dalis, 41 straipsnio 4
dalis). UAB „S-o riešutas“ steigėjas ir vienintelis akcininkas – S-o
vartotojų kooperatyvas – patvirtindamas steigimo aktą ir jo priedus suformavo
steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą, nustatydamas jo dydį ir padengdamas
visas išleidžiamas akcijas turtiniu įnašu, įvertintu 107 000 Lt. Darytina
išvada, kad UAB „S-o riešutas“ steigimo metu galiojusiame ABĮ įstatyme
nustatytos bendrovės įsteigimui atliktinos įstatinio kapitalo formavimo
procedūros negalėjo būti pažeistos, nes steigėjas savo rašytiniu sprendimu
patvirtino nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą, nuo šio momento akcijos
tampa apmokėtomis (ABĮ 19 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 41 straipsnio 4
dalis). Teismai padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą apie tai, kad UAB „S-o
riešutas“ steigėjas ir vienintelis akcininkas nepažeidė įstatymo,
patvirtindamas šios bendrovės steigimo aktą ir jo priedus, suformuodamas
įstatinį kapitalą iš turtinio įnašo, kuriuo padengiamos visos akcijos. Dėl
išdėstytų priežasčių daryti išvadą, jog turtinio įnašo vertė nebuvo nustatyta,
nėra pagrindo.
            Kadangi įsteigto UAB „S-o
riešutas“ pradinės emisijos akcijos buvo visiškai apmokėtos, dėl to galėjo būti
leidžiama naujų bendrovės akcijų pakartotinė emisija, tokiu būdu sudarius naujų
išleistų akcijų pasirašymo sutartis bendrovės įstatinio kapitalo didinimas vyko
teisėtai. T-ėl atmestini kasacinio skundo argumentai, jog nepagrįstai buvo
padidintas UAB „S-o riešutas“ įstatinis kapitalas, nes tuo nebuvo pažeistos
Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios įstatinio kapitalo
didinimo tvarką.
            Byloje nėra nustatyta, kad atsakovo
UAB „S-o riešutas“ įsteigimas galėjo lemti ieškovo S-o vartotojų
kooperatyvo nemokumą, todėl negalima teigti, kad įsteigiant minėtą bendrovę
buvo pažeisti S-o vartotojų kooperatyvo kreditorių interesai.
            Kiti kasacinio skundo argumentai
neturi juridinės reikšmės šioje byloje, nes nepaneigia teismų padarytų išvadų
teisingumo, todėl kolegija jų neanalizuoja.
            Remdamasi išdėstytais argumentais
teisėjų kolegija daro išvadą, kad kasacine tvarka apskųstus Klaipėdos apygardos
teismo 2003 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m.
kovo 9 d. nutartį pripažinti neteisėtais šioje byloje pagrindų nenustatyta.

            Lietuvos  Aukščiausiojo 
Teismo  Civilinių  bylų 
skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1
punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

n u t a r i a:

Klaipėdos 
apygardos  teismo  2003 m.  
gruodžio 2 d.   sprendimą  ir 
Lietuvos  apeliacinio  teismo 2004 m. kovo 9 d. nutartį palikti
nepakeistas.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra
galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.


Teisėjai:                                                                                                                                   P- -ysJ-a S-ėA-- M-is
NutartisTeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.
- Puslapio generavimas: 0.71869 sekundės -