Darbo teisė : Bylų archyvas : Darbo teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#6999: Svečiai
#3: Vartotojai
#7477: Registruoti vartotojai

# Strikse
# raskik99
# tornadas


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Prašymų pildymo formos, instrukcijos ir pan. : Darbo teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: Pagal vertinimą(Nuo žemiausio iki aukščiausio įvertinimo)


Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS DARBO SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 110 straipsnio 1 dalimi, 120 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-10 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP-45(8.73),
p r a t ę s i u nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. mokytojos Vardenės Pavardenės terminuotos darbo sutarties terminą iki Piratės Jūraitytės atostogų vaiko priežiūrai pabaigos.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO VARDENEI PAVARDENEI  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 214 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-27 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP1-669(9.37),
s u t e i k i u papildomą poilsio dieną specialistei Vardenei Pavardenei, auginančiai du vaikus iki dvylikos metų, 2012 m. rugpjūčio mėnesį (rugpjūčio 31 d.) mokant vidutinį darbo užmokestį.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS ATLEIDIMO IŠ SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGŲ  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 127 straipsnio 1 dalimi, 177 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-20 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP-47(8.73):
1. A t l e i d ž i u 2012 m. rugsėjo 7 d. Vardenę Pavardenę iš socialinio darbuotojo pareigų.
2. N u r o d a u buhalterijai išmokėti Vardenei Pavardenei 45,37 kalendorinių dienų dydžio piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo laikotarpį nuo 2011-01-18 iki 2012-01-17 — 23 k. d., už darbo laikotarpį nuo 2012-01-18 iki 2012-09-07 — 22,37 k. d.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS PRIĖMIMO Į VALYTOJO PAREIGAS  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 109 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-02 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. GP-323(8.9):
1. P r i i m u 2012 m. rugpjūčio 6 d. Vardenę Pavardenę į valytojo pareigas (0,75 etato) pagal terminuotą darbo sutartį iki Anos Anaitytės atostogų pabaigos.
2. N u r o d a u buhalterijai mokėti Vardenei Pavardenei 1 MMA dydžio tarnybinį atlyginimą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569, 2002 Nr. 71) 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Šiaulių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-148 „Dėl Exvardžio Pavardžio atleidimo iš Švietimo mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo atlikti direktoriaus funkcijas“, atsižvelgdama į 2012-09-14 Dirvardžio Pavardenio, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams sutikimą Nr. PR-4,
į g a l i o j u Dirvardį Pavardį, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams:
1. pavaduoti Kardį Pavardį, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atliekančią direktoriaus funkcijas, jo ligos, atostogų ir komandiruočių metu;
2. priimti sprendimus dėl atostogų ir komandiruočių įforminimo Dirvardio Pavardžio atžvilgiu.
Šis įsakymas galioja iki bus priimtas į pareigas mokyklos direktorius.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Aš, Vardis Pavardis, remdamasi 2009 m. sausio 6 d. Miesto apygardos teisme iškelta bankroto byla iš Nustekento ir niekam tikusio Uabo, 2003 m. rugsėjo 30 d. buvau prisiteisęs už nesumokėtą atlyginimą ir kitomis su byla susijusiomis išlaidomis viso 100 000 Lt .Miesto apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2-XXXX-YYY/2009 mano ieškinį tenkino ir priteisė atlyginimą, delspinigus VDU ir su kitas su byla susijusias išlaidas viso 150 000 Lt bei delspinigius ir palūkanas iki visiško atsiskaitymo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Pretenzija, įspėjimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Už neišmokėtą darbo užmokestį mokami delspinigiai - vidutinis darbo užmokestis pagal DK 141 str. 3 d. Pretenzija teikiama, kaip paskutinė galimybė taikiai išspręsti skolos grąžinimą prieš kreipiantis į teismą. Daugiau informacijos apie delspinigiams taikomas senatis ir jų atnaujinimą rasite straipsnyje Senaties taikymas
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu vadovaujantis darbo kodekso 23 str. 1 d. 2 p., 30 str. 1 d. 4 p., 96 str. 1 d. 1 p., 105 str. 3 d. 3 p. 120 str. 3 d. ir darbuotojo sutikimo forma prie susitarimo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Terminuotos darbo sutarties pratęsimas - įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo.
DK 109 str.Terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikriems laikotarpiams tačiau ne ilgiau kaip 5 metams
DK 111 str. 3 d.Kai pasibaigus terminui darbo sutartis nutraukiama, tačiau nepraėjus vienam mėnesiui su atleistu darbuotoju sudaroma nauja terminuota sutartis tam pačiam darbui darbuotojo reikalavimu tokia sutartis gali būti pripažinta neterminuota
DK 113 Laikinoji darbo sutartis gali būti sudaryti iki dviejų mėnesių
DK 126 str.nutraukti ir pasibaigia terminuota darbo sutartis pagal
DK 132 str. pirma dalis nustato, kad su laikinu darbuotoju, kai sudaryta laikinoji darbo sutartis (t. y. šios sutarties terminas buvo nustatytas ne ilgesnis negu du mėnesiai),
tai pasibaigus šios sutarties terminui ji gati būti nutraukta, nors tuo metu darbuotoja butų ir neščia. Jeigu buvo sulygta dėl ilgesnes
trukmes darbo sutarties ir jos termino suėjimo metu darbuotoja yra nėščiaja, jos adeisti iš darbo negalima, tačiau tai nereiškia, jog terminui pasibaigus ši sutartis tampa nuolatinė (LAT 2005 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-92).
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENIO PAVARDENIO PRIĖMIMO Į MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGAS  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517), 23.1 punktu, atsižvelgdamas į Pretendentų į matematikos mokytojo pareigas atrankos 2012 m. gegužės 11 d. protokolą Nr. PPP-7(9.12) bei 2012-05-21 gautą Vardenio Pavardenio prašymą Nr. GP-234(8.9):
1. P r i i m u 2012 m. gegužės 25 d. Vardenį Pavardenį (laimėjus atranką) į matematikos mokytojo pareigas.
2. N u s t a t a u Vandeniui Pavardeniui, siekdamas patikrinti, ar jis tinka mokytojo pareigoms, 3 mėnesių išbandymo laikotarpį.
3. N u s t a t a u Vardeniui Pavardeniui tarnybinio atlyginimo koeficientą -11,65 BMA.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


  < Į pradžią  1 2 
- Puslapio generavimas: 0.25271 sekundės -