Dėl daugiabučio kiemo tvarkos : Bendros diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: Bendros diskusijos -> Dėl daugiabučio kiemo tvarkos

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5038&forum=2


© Svetys :

2017-05-30 19:03
 Laba diena,

Gyvename viename iš Vilniaus mikrorajonų. Neseniai visi kaimynai už bendrus pinigus sutvarkėme laiptines, namo stogą. Tačiau dabar dalis kaimynų per bendrijos susirinkimą nusprendė dar įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pasodinti medelių, gėlių kieme. Name gyvena keli pensininkai, nuomininkai be vaikų, mudu su vyru taip pat neturime vaikų, tačiau iš mūsų visų reikalaujama susimokėti nemažus pinigus už kitų kaimynų vaikų komfortą. Taip pat mes nesutinkame mokėti pinigų už medžius ir gėles (beveik visi pirmo aukšto kaimynai prie namo labai gražiai susitvarkę, tad kodėl mes turėtume mokėti už papildomus kitų kaimynų įnorius?) Ar mūsų kaimynai teisūs, reikalaudami iš mūsų pinigų už gėles, medžius, vaikų žaidimo aikštelę? Juk tai nėra tas pats, kas laiptinė ar namo stogas...

Eva ir Viktoras

© Vaidotas :

2017-05-31 08:30
 Sveiki,
teikiant atsakymą daroma prielaida, kad bendrijos įstatai standartiniai, informacija apie susirinkimą paskelbta tinkamai ir susirinkime buvo kvorumas, bei žemė aplink daugiabutį priklauso bendrijos nariams.
Sprendimas teisėtas, jeigu susirinkime dalyvavusių narių taip nusprendė daugiau kaip pusė.
Jeigu abejojate sprendimo teisėtumu turite teisę:
* juridinio asmens sprendimą ginčyti teisme
* arba prašyti savivaldybės administracijos atlikti patikrinimą dėl sprendimo teisėtumo.
CK 2.82. straipsnis
4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos.

Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:
42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;

Pagarbiai
Vaidotas S.

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5038&forum=2