nekilnojamojo turto perleidimas, pardavimas esant 3 savinink : Daiktinė teisė : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: Daiktinė teisė -> nekilnojamojo turto perleidimas, pardavimas esant 3 savinink

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3086&forum=4


© Svetys :

2013-01-10 20:26
 Esame 3 namo bendrasavininkai paveldėtojai turim po 1/3 jau paveldėto, bet nepadalinto turto, jeigu vienas iš bendrasavininkų nori parduoti, perleisti arba padovanoti kitam iš bendrasavininkų savo 1/3, ar turi turėti trečiojo bendrasavininko raštišką sutikimą, kad gali vykdyti tokį sandorį?

© tadas91 :

2013-01-10 20:43
 Laba diena.
Raštiško sutikimo nereikia.
Tačiau reikia informuoti prieš mėnesį apie planuojamą pardavimą per notarą.
Nereikia pranešti, jeigu nori parduoti bendrasavininkui.
Nereikia pranešti jeigu norima dovanoti, arba mainyti su trečiuoju asmeniu.
CK 4.79 straipsnis. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe
1. Bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių.
2. Dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, apie tai pranešama per notarą. Kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, o į kitą daiktą – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčių susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.
3. Jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.
4. Bendrosios nuosavybės dalies pardavėjas ir pirkėjas yra solidariai atsakingi už atsiradusių iki šio daikto dalies pardavimo prievolių, susijusių su parduodamo daikto dalimi, įvykdymą kitiems bendraturčiams.

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3086&forum=4