Automobilio dovanojimas : Daiktinė teisė : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: Daiktinė teisė -> Automobilio dovanojimas

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3966&forum=4


© Waldas :

2014-04-18 10:13
 Sveiki,
gyvenimas pasuko tokiu keliu, kad greičiausiai neteksiu darbo. Esame paėmę paskolą namui. Netekus darbo greitai(ar iš viso) tokio nerasiu. Vaikai pilnamečiai, bet dar yra moksleiviai ir studentai. Galimas dalykas, kad teks bankrutuoti todėl norėčiau bent dalį turto išsaugoti. Pvz. automobilį padovanoti vienam iš vaikų.
Ar fizinio asmens bankroto atveju, ar bankui uždėjus turto areštą dėl skolų išieškojimo gali areštuoti ir vaikui dovanotą automobilį.

© Marsas :

2014-04-19 20:37
 Sveiki,

Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

Civiliniame kodekse numato, kad skolininko sudarytas sandoris su savo vaikais būtų laikomas nesąžiningu. Taigi, jeigu padovanosite automobilį savo vaikui, tai jūs ir jūsų vaikas bus laikomi nesąžiningomis šalimis, o toks sandoris bus laikomas pažeidžiančiu kreditorių interesus. Toks atvejis yra laikomas sąlyga nekelti bankroto bylos.

Fizinių asmenų bankroto įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445605

© Waldas :

2014-04-21 20:35
 Ačiū už atsakymą. Toks traktavimas kelia tam tikras abejones, nes tuomet igalima traktuorti taip, kad kol kaš būsiu skolini nku t.y. mokėsiu paskolą, o taibdar tesis 10 metu, tai aš negwliu nieko nupirkti, dovanoti nei kilnonimo nei nekilnojimo turto, nes negliu nuspėti darbdavio veiksmų tris metus į priekį, nes nei jis bankrutuos ar iki to mane atleis iš darbo, negalėsiu bankrutuoti, nes paaiškės, kax per pastaruosius tris metus būsiu ką nors vaikui dovanojęs.

© Marsas :

2014-04-22 18:45
 Sveiki,

Galite perleisti savo turtą, bet jei dėl to iškart tapsite nemokus, tai rodys jūsų nesąžiningumą. Jeigu turite skolinių įsipareigojimų ir juos privalote vykdyti, tai negalite perleisti savo turto kitam asmeniui ir tada bankrutuoti.
Fizinių asmenų bankrotas yra naujovė Lietuvoje, todėl siūlyčiau pasikonsultuoti su teisininkais, kurie dirba bankroto srityje, kad būtų aiškiau.

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3966&forum=4