Įstatinio kapitalo didinimas : CIVILINĖ TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: CIVILINĖ TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos -> Įstatinio kapitalo didinimas

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=373&forum=5


© Svetys :

2010-03-30 16:25
 Jeigu įmonė gavo fianasavimą iš ES fondų, ko pasekoje įgijo turto ar jai būtina padidinti įstatinį kapitalą ?

© Advokatopagalba :

2010-03-30 22:45
 Privalomų atvejų sąrašo, kada įstatinis kapitalas turi būti didinamas, įstatymas nenumato, sprendimą dėl to turi teisę priimti visuotinis akcininkų susirinkimas. Dažniausiai įstatinis kapitalas didinamas, kai bendrovei trūksta apyvartinių lėšų, reikia lėšų investicijoms ar kai bendrovės kapitale susikaupė rezervinių lėšų: nepaskirstyto pelno, akcijų priedų, ilgalaikio turto perkainojimo ar kitų rezervų, taip pat kitais atvejais.

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=373&forum=5