buto mokesciai , alimentai : ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos -> buto mokesciai , alimentai

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3567&forum=7


© Svetys :

2013-08-20 10:02
 Sveiki, esam su zmona oficialiai neiissiskyre, bet siuo metu gyvenam atskirai. JI gyvena mano motinos bute uz kuri as moku mokescius, prie to paties ji reikalauja pinigu uz vaiko islaikyma. Klausimas butu toks, ar as mokedamas tik uz buta, skyriantis galiu rodyti kaip vaiko islaikyma (alimentai) aar niekam nieko neirodysiu, o turiu sekmingai moketi alimentus ir plius uz buta????

© Marsas :

2013-08-20 19:23
 Labas vakaras,

Buto išlaikymas nėra lygus vaiko išlaikymui.
Civilinio kodekso 3.192 straipsnis numato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus. Šiame straipsnyje nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.
Taigi, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams(-ui) privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai yra abiejų vaiko tėvų pareiga. Kaip jau minėta, išlaikymo tvarką ir formą nustato tėvai bendru sutarimu. Jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo, tai jį priteisia teismas.

Išlaikymas priteisiamas tik vaikui ir privalo būti naudojamas tik jo interesams. Išlaikymas turi patenkinti pagrindinius vaiko poreikius, todėl jo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.


Siekiant nustatyti išlaikymo dydį turi būti nustatyti vaiko poreikiai ir abiejų tėvų turtinė padėtis. Nustatytas išlaikymas turėtų patenkinti pagrindinius vaiko poreikius. Pagrindiniai vaiko poreikiai gali būti: maistas, būstas, apranga, sveikata, mokslas, laisvalaikis ir kita.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikia siekti, jog vaiko išlaikymui tėvai skirtų vieną minimalią mėnesinę algą. Tačiau būtina atsižvelgti į tėvų turtinę padėtį ir gaunamas pajamas. Kuo didesnės tėvų pajamos, tuo didesnė išlaikymui skirta suma.
Remiantis CK 3.194 straipsnio 2 dalimi išlaikymas gali būti priteisiamas teismo, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo tvarkos, dydžio ir formos. Teis­mas ga­li pri­teis­ti iš­lai­ky­mą šio­mis for­mo­mis: kas mė­ne­sį mo­ka­mo­mis pe­ri­odi­nė­mis iš­mo­ko­mis; kon­kre­čia pi­ni­gų su­ma; pri­tei­siant vai­kui tam tik­rą tur­tą.

© Marsas :

2013-08-20 19:25
 Daugiau informacijos:

http://www.teisesgidas.lt/modules/xoopsfaq/index_cat_id_1.html#4

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3567&forum=7