Skyrybos su uzsienieciu : ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos -> Skyrybos su uzsienieciu

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4999&forum=7


© Svetys :

2017-03-22 17:03
 Esu susituokusi su Irano respublikos pilieciu.Santuoka sudaryta Turkijoje ir itraukta i apskaita Lietuvoje.Esu registruota Lietuvoje.
Kur tureciau kreiptis del skyrybu?

© Aurimas :

2017-03-23 12:56
 Galite kreiptis į Lietuvos teismą.

© Vaidotas :

2017-03-24 06:48
 Sveiki,
Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.55 str. 1 d. santuokos nutraukimas galimas vieno sutuoktinio pareiškimu, kuris yra paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Dažniausiai yra taip, kuris pirmiau kreipiasi į savo gyvenamosios vietos teismą, tas teismas santuokos nutraukimą ir nagrinėja.
Jeigu santuoką sudarė skirtini ES piliečiai, tai santuokos nutraukimo jurisdikciją reglamentuoja TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1347/2000 2000 m. gegužės 29 d. ,,Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, pripažinimo bei vykdymo". Šis reglamentas taikomas ES šalims išskyrus Daniją. Minėto reglamento 2 straipsnis nustato ,,Santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ir santuokos pripažinimas negaliojančia
1. Bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, gyvenimu skyrium (separacija) ir santuokos pripažinimu negaliojančia, jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje:
a) kurios teritorijoje:
— yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
— buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba
— yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta,
— yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba
— yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba
— yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis arba, kalbant apie Jungtinę Karalystę ir Airiją, jeigu joje yra pareiškėjo „domicilija“;
b) kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai arba, kalbant apie Jungtinę Karalystę ir Airiją, kurioje yra abiejų sutuoktinių „domicilija“.
2. Šiame reglamente „domicilija“ turi tokią pat reikšmę kaip Jungtinės Karalystės ir Airijos teisinėse sistemose."
Daugiau informacijos http://www.teisesgidas.lt/modules/xoopsfaq/index_cat_id_1.html#5

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4999&forum=7