kompensacija sildymui : SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos -> kompensacija sildymui

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=150&forum=8


© Svetys :

2009-10-15 09:58
 Laba diena noreciau gauti konkrecios informacijos nes soc.paramos skyriuje nieko neaiskina neteikia jokios infornmacijos skaldo sausa fakta kad niekas nepriklauso zodziu snobu bustine. problema ta kad as dirbu viena uz minimalu atlyginima 800 lt. vaikas 9 metai lanko mokykla vyras nedirba jokiu pajamu neturi birzoje registravosi vakar pasalpos negauna. Butas 52 kv.m. Jei gauciau informacijos apie man priklausancias pasalpas ar parama bei kompensacijas buciau labai dekinga. Aciu.

© Vaidotas :

2009-10-15 17:06
 Laba diena.
Rekomenduoju pateikti Savivaldybės administracijai prašymą raštu dėl kompensacijos už šildymą informacijos suteikimo, jums privalės per 20 darbo dienų atsakyti kokia kompensacijos už šildymą skyrimo tvarka.

Kompensacijas šildymui reglamentuoja PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS
Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skiriama piniginė socialinė parama:
būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui kompensacijos.
Kur kreiptis dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų?
Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikia kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?
Dokumentai, reikalingi socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti:
Prašymas-paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
Pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą);
Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė pašalpa ir kompensacijos?
Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas – paraiška, pirmos dienos, jei kreipimosi metu šeimos nariai / asmuo turi teisę į šią pašalpą.
Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima / asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.

Socialinė pašalpa ir kompensacijos gali būti skiriamos trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių šeima /asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis.
Kaip apskaičiuojamos vidutinės šeimos / asmens pajamos socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti?

Šeimos / asmens pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos:

pagal vidutines 3 mėnesių, praėjusių iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas;
pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas, jei tą mėnesį bent vieno šeimos nario / asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais pasikeitė arba tą mėnesį yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos. Ši tvarka netaikoma, jei per 3 mėnesius, praėjusius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos.
Kompensacijos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių vidutinių mėnesio pajamų dalį, tenkančią būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams arba gyvenamąją vietą deklaravusio vieno gyvenančio asmens vidutines mėnesio pajamas.

Viename būste gyvenamąją vietą deklaravus dviem ir daugiau šeimų ir (arba) vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalines paslaugas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), visų būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos šeimos šiame būste gyvenamąją vietą deklaravusiems šeimos nariams tenkančią vidutinių mėnesio pajamų dalį ir (arba) vienų gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas, prieš tai atėmus jiems (jam) tenkančių VRP dydį.

Jeigu viena iš būste gyvenančių šeimų /asmenų, už komunalines paslaugas atsiskaitančių pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), neturi teisės į kompensacijas, teisės į kompensacijas neturi nė viena iš šių šeimų / asmenų.

Kokie normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti?

būsto naudingojo ploto normatyvas kiekvienai šeimai: vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių / asmeniui – 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 kvadratinių metrų.
karšto vandens – 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui / asmeniui per mėnesį.
šalto vandens ir nuotekų – 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui / asmeniui per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, arba 3,5 kubinio metro vienam šeimos nariui / asmeniui per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys.

Daugiau informacijos rasite:
http://www.teisesgidas.lt/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=14#97 ir
http://www.socmin.lt/index.php?-1170306460


Pagarbiai Vaidotas

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=150&forum=8