Dėl kompensacijos šildymui : SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos -> Dėl kompensacijos šildymui

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=154&forum=8


© Svetys :

2009-10-16 14:12
 Laba diena!
Norėčiau paklausti apie kompensacijos už šildymą gavimą. Šeima nuolatinai gyvena ir yra deklaruota daugiabutyje, tačiau nėra šio būsto savininkai. Nuosavybės teise turi pusę privataus namo. ar gali jie gauti kompensacijas už komunalines paslaugas, jei pagal gaunamas pajamas jiems priklausytų.(bendros pajamos į "rankas" 1400lt ir vienas vaikas).Kaip skaičiuotųsi turto normatyvas, ar būtų sudedami abu butai.

Ačiū!

© Vaidotas :

2009-10-16 14:45
 Laba diena.
Ploto normatyvas yra 38 kv.m + 12 už kiekvieną šeimos narį. Kompensacija teikiama priklausomai nuo tame būste deklaruotų asmenų. Išsamesnė konsultacija yra šiuo klausimu suteikta http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=150&forum=8
Pagarbiai Vaidotas.

© Vaidotas :

2009-10-16 14:57
 Laba diena.
Ploto normatyvas yra 38 kv.m + 12 už kiekvieną šeimos narį. Kompensacija teikiama priklausomai nuo tame būste deklaruotų asmenų. Kompensacija už viršplotį nemokama.

Teisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:

šeimos / asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
išlaidos už būsto šildymą, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP šeimai / asmeniui dydžio;
išlaidos už faktinį šalto vandens, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos / asmens pajamų;
išlaidos už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 5 procentus šeimos / asmens pajamų;
įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar šaltą vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos / asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą;
kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš socialinei pašalpai gauti nurodytų sąlygų.

Kaip apskaičiuojama turimo turto vertė?

Savo turimą turtą pareiškėjas pirmiausia turi nurodyti prašyme-paraiškoje.
Viso turimo turto vertė apskaičiuojama savivaldybėje sumuojant visų šeimos narių turimą turtą: įregistruotų pastatų, sodo namelių, žemės sklypų vertes (jos gaunamos savivaldybėje iš valstybės įmonės Registrų centras), gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų vertes (jei jos viršija 4000 Lt), apskaičiuotas savivaldybėje pagal specialią skaičiuoklę, ir paties pareiškėjo prašymo-paraiškos lentelėse nurodyto turto vertes.

Kaip nustatomas turto vertės normatyvas?

Turto vertės normatyvas šeimai / asmeniui nustatomas susumuojant nekilnojamojo turto vertės normatyvą (į jį įskaitoma būsto vertė ir žemės sklypų vertė) šeimai / asmeniui ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvą, kuris yra 45 VRP dydžiai vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui /asmeniui (15750 Lt), 30 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (10500 Lt) ir 15 valstybės VRP dydžių kiekvienam vaikui iki 18 metų (5250 Lt).

Kiekvieno tipo nekilnojamojo turto vertės normatyvas nustatomas tam tikro nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš to turto vidutinės rinkos vertės (turto vidutinės rinkos kainas tvirtina Komisija privalomam registruoti turtui įvertinti ir skelbia „Valstybės žiniose“).

Kokio dydžio yra nekilnojamojo turto normatyvai?

Būsto normatyvas yra 60 kvadratinių metrų būsto naudingojo ploto vienam iš jame gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos narių / asmeniui, pridedant po 15 kvadratinių metrų kiekvienam kitam šeimos nariui.


Išsamesnė konsultacija yra šiuo klausimu suteikta http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=150&forum=8
Pagarbiai Vaidotas.

[ Redaguotas Vaidotas 16.10.2009 - 14:57 ]

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=154&forum=8