BENDRASAVININKAI : Daiktinė teisė : Užduok klausimą : BENDRASAVININKAI 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#1729: Svečiai
#1: Vartotojai
#5671: Registruoti vartotojai

# Vitalijus71


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » Daiktinė teisė

     ≡  BENDRASAVININKAI


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
Laba diena,
Norime pirkti dalį kotedžo.Yra naujos statybos kotedžas. Mūsų būtų pirmas aukštas su žeme. Bendrasavininkas antrame aukšte.
Bendro naudojimo patalpų nėra. Įėjimai atskiri. Kaip ir du atskiri butai.
Norėjau pasiteirauti kuo mes rizikuojame pirkdami? Ar būtina atskirti? Ar būsime nuo jo kuo nors priklausomi (mokesčiai ir skaitliukai atskiri yra)? Jei jis nemokus ar rizikuojame? Ar pasirašius pas notarą ir įregistravus aiškias ribas pagal kotedžo projektą , kaip ir atsiskiriam ir niekuo nerrizikuojame? Kuo mums skirsis atvėjis atsiskyrę nuo neatsiskyrę? Ar įmanoma teisiškai įteisinti atskiras valdas, neatskiriant projektų?
»18.07.16 - 10:47

§Vaidotas # 2
Intelektinis Rėmėjas
Intelektinis Rėmėjas

VaidotasIšŠiauliai


Sveiki,
1. Norėjau pasiteirauti kuo mes rizikuojame pirkdami?
Jeigu esate, kaip bendraturčiai, tuomet jūsų tarpusavio santykius reglamentuoja CK 4.76 straipsnis. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant
Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.

Net jeigu aukštai atskiri, bendra santechnika, vamzdynas, šildymas, sienos ir stogas, o į antrą aukštą jie juk ne malūnsparniu nusileidžia, tad ir žemė bendra...
2. Ar būtina atskirti?
Nebūtina, bet kartais galima, jeigu turtas yra fiziškai dalomas, žemės sklypams yra numatyta, kad sklypai negali būti mažesni negu x dydžio, tad jį pasiekus, jei nebegali turėti atskiro registro.
Jeigu atskiruose registruose suformuoti būtų, kaip butai, tai nebūtina būtų informuoti bendraturčio pvz, norint parduoti ar nuomuoti (jeigu tai nėra aptarta naudojimosi tvarkoje) ar kitu būdu gauti pajamas...
CK 4.78 straipsnis. Bendraturčio teisė perleisti ar suvaržyti teises į bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą savo dalį
Kiekvienas bendraturtis turi teisę perleisti kitam asmeniui nuosavybėn, išnuomoti ar kitu būdu perduoti naudotis, įkeisti ar kitaip suvaržyti visą savo dalį ar dalies, turimos bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalį, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis.
Ck 4.79 straipsnis. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe
1. Bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių.
2. Dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, apie tai pranešama per notarą. Kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, o į kitą daiktą – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčių susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.
3. Jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.
4. Bendrosios nuosavybės dalies pardavėjas ir pirkėjas yra solidariai atsakingi už atsiradusių iki šio daikto dalies pardavimo prievolių, susijusių su parduodamo daikto dalimi, įvykdymą kitiems bendraturčiams.

CK 4.80 straipsnis. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės
1. Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.
2. Jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.
3. Bendraturčio kreditorius turi teisę reikalauti atidalyti skolininko dalį, kad būtų galima iš jos išieškoti.
4. Jeigu vienas iš bendraturčių yra neveiksnus šioje srityje ar ribotai veiksnus šioje srityje arba nepilnametis, atidalijant dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės turi dalyvauti globos (rūpybos) institucija.
CK 4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe
1. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų.
2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:
1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai;
2) reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.
3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
5. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
6. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

3. Ar būsime nuo jo kuo nors priklausomi (mokesčiai ir skaitliukai atskiri yra)?
Būsite, skaityti komentarus aukščiau.

4. Jei jis nemokus ar rizikuojame?
Taip. Jis negalės prisidėti prie stogo remonto, o jeigu suges santechnika ar aplies jus iš viršaus jis negalės jums apmokėti remonto...
Daugiau informacijos http://www.teisesgidas.lt/modules/xoopsfaq/index_cat_id_6.html#140

5. Ar pasirašius pas notarą ir įregistravus aiškias ribas pagal kotedžo projektą , kaip ir atsiskiriam ir niekuo nerrizikuojame?
Rizika lieka, jeigu esate bendraturčiai ir norėsite parduoti turtą, reikės jį informuoti, o jeigu jis dings ir su juo bus neįmanoma susisiekti bus apsunkintas buto ar kito turto, kurio bendraturčiai esate pardavimas.

6. Kuo mums skirsis atvėjis atsiskyrę nuo neatsiskyrę?
skaityti komentarus aukščiau

7.Ar įmanoma teisiškai įteisinti atskiras valdas, neatskiriant projektų?
Taip, bet ne visada.
Skaityti komentarus aukščiau.

Pagarbiai
Vaidotas S.


Ką turėčiau žinoti prieš rašydamas ieškinį, pareiškimą, prašymą, atsiliepimą rasi čia.

Pasinaudok pirmine teisine pagalba NEMOKAMAI nepriklausomai nuo turto ir pajamų,

Pasinaudok antrine (procesine) teisine paglaba
Nemokamų advokatų skyrimo tvarka ir kokioje savivaldybėje, kas gali padėti užpildyti prašymą rasi čia.,
Kokių dokumentų reikia ir kada priklauso antrinė (procesinė) teisinė pagalba rasi čia.

Prieš užduodami klausimą perskaitykite D.U.K. dažnai užduodamus klausimus ir diskusijose pateiktus klausimus ir ats
»31.05.17 - 09:26 Anketa Aplankyti tinklapį
  Atspausdinti temą 

Panašios temos
      Tema / Autorius Atnaujinimai Atsakymai Peržiūrėta
® Namo bendrasavininkai
Svetys
24.05.19 13:31
01107
® namo bendrasavininkai,,,ginčas del stogo remonto
Svetys
13.08.18 18:38
01603
® Buto bendrasavininkai
Svetys
30.10.17 17:46
211286
® Nepageidautini bendrasavininkai
Svetys
25.07.17 14:33
12370
® Bendrasavininkai
Svetys
13.07.17 13:57
22576
   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.15217 sekundės -