Ar būtinas įgaliojimas? : ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : Ar būtinas įgaliojimas? 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15201: Svečiai
#1: Vartotojai
#7468: Registruoti vartotojai

# Moderator


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos

     ≡  Ar būtinas įgaliojimas?


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
Laba diena. Norečiau sužinoti ar reikalingas įgaliojimas , jeigu dukra , kuriai yra 13.5 metų, nori su seserimi, kuri yra pilnametė, vykti į kelionę- į Baltarusiją.
»06.01.10 - 17:28

§Aurelija_ # 2
Intelektinis Rėmėjas
Intelektinis Rėmėjas

Aurelija_

Vadovaujantis 2002 m. vasario 28 d. Lietuvos Respubliko Vyriausybės nutarimu Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aktuali redakcija nuo 2008-07-27), vaikui, išvykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtini dokumentai:

1. vienas iš šių galiojančių dokumentų:

• Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas;
• Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas;
• asmens be pilietybės kelionės dokumentas;
• pabėgėlio kelionės dokumentas;
• atitinkamas užsienio valstybės, nepriklausančios Šengeno erdvei, kelionės dokumentas;
• užsieniečio pasas;

2. kartu su pirmame punkte nurodytu dokumentu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.

Vaikui, išvykstančiam su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebūtinas.

Vaiku yra laikomas asmuo, neturintis 18 metų, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo, iki sueinant 18 metų, yra sudaręs santuoką (įgijęs visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas).

Užsienio valstybės, nepriklausančios Šengeno erdvei, – užsienio valstybės, neprisijungusios prie 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo.

Dabar Šengeno erdvei priklauso 25 valstybės:
- 22 ES narės: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija ir Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija;
- 3 ne ES valstybės: Islandija, Norvegija ir Šveicarija.

Taigi, Jūsų dukrai, kuriai yra 13,5 metų ir kuri, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, yra laikoma vaiku, vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančią Baltarusiją, kartu su asmens dokumentais, bus būtinas Jūsų rašytinis sutikimas. Jis privalo būti patvirtintas notaro, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Sutikime nurodykite valstybę, į kurią dukra važiuoja, sutikimo galiojimo terminą, vaiko asmens duomenis, lydinčiojo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis.

Dokumentų tvarkymas kartais atima kur kas daugiau laiko, nei tikimės, tad pasistenkite nepasilikti to paskutinei minutei.


Aurelija Liutkevičiūtė
Advokato padėjėja
»07.01.10 - 02:18 Anketa
  Atspausdinti temą 

   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.70748 sekundės -