kur kreiptis, jei kaimynas teršia bendrą kiemą : Pasiūlymai ir pastebėjimai : Užduok klausimą : kur kreiptis, jei kaimynas teršia bendrą kiemą 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#542: Svečiai
#1: Vartotojai
#7472: Registruoti vartotojai

# Strikse


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » Pasiūlymai ir pastebėjimai

     ≡  kur kreiptis, jei kaimynas teršia bendrą kiemą


  
  Atspausdinti temą 

§kaimas # 1
Naujokas
Naujokas

kaimas

Nežinau kur kreiptis ir ar yra kokios nuobaudos tokiam kaimynui, kuris pila išmatas prie pat namo. Gyvenam individualiame name, priklausančiam dviem šeimoms. Teršiama teritorija yra bendros nuosavybės.
»03.03.10 - 23:02 Anketa

§Vaidotas # 2
Intelektinis Rėmėjas
Intelektinis Rėmėjas

VaidotasIšŠiauliai


Laba diena.
Reiktų tai užfiksuoti, kaip asmuo teršia, t.y. jo veikimą, nuneša ir išmeta daiktus ir pan.. pvz nufilmuojant ar nufotografuojant ir tada kreiptis į policiją su pareiškimu, dėl administracinės nuobaudos paskyrimo, nes teršiama aplinka.
Jeigu užfiksuoti įvykiui gana aiškiai matyti, kad tai būtent tas asmuo padarė.
Žinoma galima kreiptis ir neturint šių dokumentų ir jeigu apkaltintasis bus sąžiningas ir prisipažins, tai tokiu atveju galimai bus surašyta ATPP ir skirta bauda arba įspėjimas. Na o jeigu neprisipažins tai liks nenubaustas.
ATP protokolus surašo pareigūnai dažniausiai policininkai arba kiti įgalioti asmenys, arba saviavldybių įgalioti asmenys seniūnai arba aplinkoas apsaugos skyriaus vienas iš darbuotojų.
Jeigu tai paprastas šiukšlinimas skundą reikėtų rašyti Savivaldybės aplinkos apsaugos skyriui

259 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas
Dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas arba visuomeninės organizacijos ar visuomeninio savaveiksmio organo atstovas surašo protokolą, išskyrus šio kodekso 262 straipsnyje numatytus atvejus.
Dėl šio kodekso 187(2) straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo protokolą surašo organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje buvo padarytas šis teisės pažeidimas.
Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais; vienas protokolo egzempliorius nedelsiant įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

161 straipsnis. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas
Savivaldybių tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymas –
užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.
Straipsnio pakeitimai:
161(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas
Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas –
užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.

222 straipsnis. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai
Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai nagrinėja šio kodekso 49, 78, 103, 104, 110, 158, 158(1), 160–163, 163(9), 163(13), 185, 185(1), 186, 215 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.
Kada surašo policija galite rasti
ATPK 225 straipsnyje
su atpk galite susipažinti žemiau patiktoje nuorodoje
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364856&p_query=&p_tr2=160(1) straipsnis. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas
Gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas, taip pat leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.
51(4) straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais
Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais –
užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

51(6) straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis
Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas –
užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.
Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas, –
užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
78 straipsnis. Medžių, krūmų, žaliųjų vejų, gėlynų ne miško žemėje žalojimas arba naikinimas
Savavališkas žaliųjų vejų, gėlynų, medžių, krūmų, augančių ne miško žemėje, žalojimas arba naikinimas (kirtimas, šakų laužymas ar kitoks pašalinimas, žievės lupimas nuo kamieno, kamieno tašymas ar kapojimas, medžių ir krūmų genėjimas pažeidžiant nustatytą tvarką, medelių išrovimas, žemės nukasimas nuo šaknų, dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas, taip pat naikinimas naudojant želdiniams kenksmingas chemines medžiagas) miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių bendrojo naudojimo vietose, ruožuose išilgai automobilių kelių ir geležinkelių, vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose bei vietose, saugomose pagal specialius sprendimus, –
užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

79 straipsnis. Teršiančių medžiagų išmetimo į atmosferą ir kenksmingo fizinio poveikio
atmosferos orui normatyvų viršijimas
Didžiausio leistino ar laikinai suderinto teršiančių medžiagų išmetimo į atmosferą normatyvų viršijimas; didžiausio leistino kenksmingo fizinio poveikio atmosferos orui normatyvų viršijimas; teršiančių medžiagų išmetimas į atmosferą be specialiai tam įgaliotų valstybinių organų leidimo; kenksmingas fizinis poveikis atmosferos orui be specialiai tam įgaliotų valstybinių organų leidimo, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tokį leidimą būtina gauti, –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.
80 straipsnis. Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių
pažeidimas ir tokių įrenginių nenaudojimas
Įrenginių, įrengimų ir aparatūros išmetamiems į atmosferą teršalams valyti bei kontroliuoti naudojimo taisyklių pažeidimas, taip pat jų nenaudojimas –
užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
83 straipsnis. Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas
Atliekų deginimas nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.
83(1) straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas
Sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas –
užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams _ nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.
Žemės savininkų, naudotojų ir valdytojų nesiėmimas priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėjus savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, –
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų litų.
84 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant
augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus
Augalų apsaugos priemonių, augimo stimuliatorių, mineralinių trąšų ir kitokių preparatų gabenimas, laikymas ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Pagarbiai Vaidotas


Ką turėčiau žinoti prieš rašydamas ieškinį, pareiškimą, prašymą, atsiliepimą rasi čia.

Pasinaudok pirmine teisine pagalba NEMOKAMAI nepriklausomai nuo turto ir pajamų,

Pasinaudok antrine (procesine) teisine paglaba
Nemokamų advokatų skyrimo tvarka ir kokioje savivaldybėje, kas gali padėti užpildyti prašymą rasi čia.,
Kokių dokumentų reikia ir kada priklauso antrinė (procesinė) teisinė pagalba rasi čia.

Prieš užduodami klausimą perskaitykite D.U.K. dažnai užduodamus klausimus ir diskusijose pateiktus klausimus ir ats
»04.03.10 - 11:59 Anketa Aplankyti tinklapį

§kaimas # 3
Naujokas
Naujokas

kaimas

Ačiū, Vaidotai, labai už išsamų atsakymą!!!
»12.03.10 - 11:03 Anketa
  Atspausdinti temą 

Panašios temos
      Tema / Autorius Atnaujinimai Atsakymai Peržiūrėta
®Ar priklauso bedarbio pašalpa jei atleido pagal 55 straipsn
Svetys
10.05.20 16:47
026
® Suarė žemę kaimynas
Svetys
06.06.19 08:39
0427
® Animacinio pornografinio turinio kurimas
Agne
03.12.18 21:25
0574
® Ar darbdavys gali forminti atostogas,jei esu parašiusi pra
Svetys
19.11.18 22:36
0538
® kaimynas piktybiskai tersia mano buto ora ,kaip kovoti su ju
algis
28.10.18 20:12
0927
   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 3.83849 sekundės -