greitasis kreditas : DARBO TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos : Užduok klausimą : greitasis kreditas 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#764: Svečiai
#1: Vartotojai
#7472: Registruoti vartotojai

# xetera


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » DARBO TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos

     ≡  greitasis kreditas


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
dukrai 18 metu.kredito bendrove suteike kredita 350lt.,kuris isaugo iki 500 litu,kadangi dukra mokosi ir negauna jokiu pajamu,ar galejo bendrove suteikti kredita nepatirinusi mokumo galimybiu.dukra tik dabar suprato i koki liuna pateko
»01.07.13 - 21:49

§tadas91 # 2
Kandidantas į intelektinius rėmėjus
Kandidantas į intelektinius rėmėjus

tadas91

Galėjo,
nuo 18 metų asmenys patys atsakingi už savo veiksmus.
Tačiau reikia žiūrėti ar nėra lupikavimo požymių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K-e įregistruota įmonė Duke Investment Limited v. K-grado sritis ir kt. , bylos Nr. 3K-3-179/2006 yra pasisakęs, kad lupikavimas prieštarauja viešajai tvarkai.
»05.07.13 - 13:39 Anketa

§tadas91 # 3
Kandidantas į intelektinius rėmėjus
Kandidantas į intelektinius rėmėjus

tadas91

Vartojimo kreditų įstatymas
21 straipsnis. Bendrai vartojimo kredito kainai taikomi reikalavimai
1. Bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros.
2. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų.
3. Priežiūros institucija pagal vartojimo kredito gavėjo prašymą, pateiktą šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka, arba teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą.

Daugiau informacijos http://www.teisesgidas.lt/searchta.php?p_id=413353
»05.07.13 - 13:59 Anketa

§tadas91 # 4
Kandidantas į intelektinius rėmėjus
Kandidantas į intelektinius rėmėjus

tadas91

Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo

II. ATSAKINGASIS SKOLINIMAS

6. Atsakinguoju skolinimu laikoma tokia vartojimo kredito davėjų vykdoma skolinimo veikla, kai teikiant vartojimo kreditus laikomasi tam tikrų nuostatų, sudarančių prielaidas tinkamai įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą ir užkertančių vartojimo kredito gavėjui galimybę prisiimti pernelyg didelę finansinių įsipareigojimų naštą.
7. Atsakingasis skolinimas remiasi šiomis nuostatomis:
7.1. vartojimo kredito davėjas, prieš priimdamas sprendimą suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą arba padidindamas esamą bendrą vartojimo kredito sumą, remdamasis pakankama informacija turi įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą;
7.2. vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimo tikslas yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti;
7.3. vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, atsižvelgdamas į vartojimo kredito gavėjo pateiktą ir vartojimo kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo mokumui, ypač tokius kaip tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo (augimo ir mažėjimo) potencialas;
7.4. skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į istorinius duomenis, ekonomikos cikliškumą) visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimu (angl. debt-to-income);
7.5. vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimas, remiantis tuo metu turima informacija, turi būti pagrįstas prielaida, kad vartojimo kredito gavėjas galės vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį;
7.6. jeigu vertinant vartojimo kredito gavėjo mokumą nustatoma, kad remiantis tuo metu turima informacija vartojimo kredito gavėjas nepajėgus vykdyti finansinių įsipareigojimų visą vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį, vartojimo kreditas vartojimo kredito gavėjui neturi būti suteiktas.
8. Draudžiama skatinti neatsakingąjį skolinimąsi.

III. ĮMOKOS DYDŽIO IR PAJAMŲ SANTYKIS

9. Laikoma, kad vartojimo kredito davėjas laikosi atsakingojo skolinimo principo, jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinės kredito dalinio grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Tvariomis pajamomis pripažįstamos tokios vartojimo kredito gavėjo pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis vartojimo kredito suteikimo laikotarpiu.
10. Turi būti įvertintos kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti, vidutinės santykinės kredito grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus kredito ir palūkanų įmokų sumą iš kredito trukmės.
11. Priimant sprendimą dėl vartojimo kredito teikimo atsižvelgiama į ne mažiau kaip keturių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų istorijos vidurkį ir vertinama, ar sutartyje nustatyto vartojimo kredito grąžinimo laikotarpiu gaunamų tvarių pajamų pakaks visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti. Vartojimo kredito davėjas, apskaičiuodamas vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertina jam žinomas ir (arba) galimas žinoti vartojimo kredito gavėjo išlaidas, susijusias ne tik su vartojimo kredito grąžinimu, bet ir su kitais vartojimo kredito gavėjo turimais įsipareigojimais finansų įstaigoms (kitais kreditais, finansine išperkamąja nuoma, kredito kortelės limito grąžinimo grafiko įmokomis ir t. t.), ir atsižvelgia į pajamas, liekančias sumokėjus vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką.

IV. INFORMACIJOS RINKIMAS IR INFORMAVIMAS

12. Vartojimo kredito davėjas turi informuoti vartojimo kredito gavėją apie pareigą suteikti vartojimo kredito davėjui prašomą teisingą ir išsamią informaciją, būtiną vartojimo kredito gavėjo mokumui vertinti. Vartojimo kredito davėjas neatsako už tai, kad vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, kuri turėjo esminę įtaką vertinant vartojimo kredito gavėjo mokumą.
13. Jeigu sutarties šalys, sudariusios vartojimo kredito sutartį, susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą, kiekvieną kartą, kai norima reikšmingai padidinti bendrą vartojimo kredito sumą, vartojimo kredito davėjas atnaujina turimą informaciją apie vartojimo kredito gavėją ir iš naujo vertina jo mokumą bei Nuostatų III skyriuje nustatyta tvarka apskaičiuoja vartojimo kredito gavėjo įmokos dydžio ir pajamų santykį.
14. Vartojimo kredito davėjas privalo mokumo vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją išsaugoti visą vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo santykių laikotarpį, kad vartojimo kredito davėjas prireikus galėtų pateikti įrodymus, kad tinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo mokumą.
15. Prieš suteikdamas vartojimo kreditą užsienio valiuta, vartojimo kredito davėjas privalo raštu informuoti vartojimo kredito gavėją apie riziką, susijusią su užsienio valiutos kurso pokyčiais, ir galimą reikšmingo užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaką vartojimo kredito gavėjo įmokoms ir galimybėms laiku grąžinti vartojimo kreditą.

Daugiau informacijos http://www.teisesgidas.lt/searchta.php?p_id=445048&p_query=&p_tr2=2
»05.07.13 - 14:06 Anketa
  Atspausdinti temą 

Panašios temos
      Tema / Autorius Atnaujinimai Atsakymai Peržiūrėta
® Kreditas
Svetys
11.03.17 13:56
11768
® KREDITAS
Svetys
18.11.15 15:09
01564
® Kreditas
Svetys
03.09.14 17:19
11738
® busto kreditas iki santuokos
Svetys
04.02.14 09:24
12210
X Skyrybos ir kreditas
Svetys
20.08.10 16:55
46226
   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.1588 sekundės -