Išlaikytinių skaičius iki 18 metų
Išlaikytinių skaičius po 18
I lygis yra 555*7.76+(2,91*555*(+))=4306.8
II lygis yra 555*11.64+(4,27*555*(+))=6460.2
 Vietovės pavadinimas pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją nekilnojamojo turto registro zoną