Juristas 2010 Nr. 3 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Juristas 2010 Nr. 3
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 7-5-2010

REDAKCIJOS SKILTIS
Redaktoriaus žodis

ĮMONIŲ TEISĖ
Rolandas MISIUS
Svarbūs įstatymų, reglamentuojančių bendrovių veiklą,pakeitimai 3 psl.
Šio straipsnio versiją galite parsisiųsti ir PDF formatu.

CIVILINĖ TEISĖ
Justas ČIOMANAS
Vekselis ekonominės krizės metu ir teismų praktika 6 psl.
DARBO TEISĖ
Tomas BAGDANSKIS
Rekomendacijos darbdaviui: ką nurodyti darbo sutartyje (1)  10 psl.
Henrikas DAVIDAVIČIUS
Darbo ginčų komisija: sudarymas ir veikla 14 psl.
Petras BATĖNAS
Uždelsimas atsiskaityti su darbuotoju 17  psl.
Birutė VILČIAUSKAITĖ
Darbuotojų atranka: kaip neapsirikti ir rasti geriausius (1) 21 psl.
MOKESČIŲ TEISĖ
Inga PAULAUSKIENĖ, Irmantas MISIŪNAS
Kaip susigrąžinti grąžintiną iš biudžeto PVM 25 psl.
KONSULTACIJOS
Pataria advokatas 31 psl.
NAUJŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA Trumpa teisės aktų apžvalga 36 psl.
TEISMŲ PRAKTIKA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos (3) 39 psl.
PSICHOLOGIJA
Evelina VIDUOLIENĖ
Skelbkime karą delsimui 51 psl.
NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS
Edgaras ŠILKONIS
Atsarginis duomenų kopijavimas 53 psl.


Straipsnis iš Juristas 2010 Nr. 3 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=239