Juristas Nr. 4 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Juristas Nr. 4
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 9-9-2010

REDAKCIJOS SKILTIS
Redaktoriaus žodis
CIVILINĖ TEISĖ
Dmitrijus JARUŠEVIČIUS
Sutarčių vykdymas iš esmės pasikeitus aplinkybėms
Akvilė GRIKIENYTĖ
Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal individualiosios įmonės prievoles
DARBO TEISĖ
Tomas BAGDANSKIS
Rekomendacijos darbdaviui: ką nurodyti darbo sutartyje (2)
Henrikas DAVIDAVIČIUS
Darbuotojo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą
Petras BATĖNAS
Sergantys ir neįgalūs darbuotojai
Birutė VILČIAUSKAITĖ
Darbuotojų atranka: kaip neapsirikti ir rasti geriausius (2)
KONSULTACIJOS
Pataria advokatas
NAUJŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA
Trumpa teisės aktų apžvalga
TEISMŲ PRAKTIKA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų
nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių,
santraukos (4)
PSICHOLOGIJA
Skaistė MAŽUOLYTĖ
Atminties labirintuose
SVEIKATA
Irmantas AMBRAZEVIČIUS
Darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos pakeitimai


Straipsnis iš Juristas Nr. 4 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=248