Socialinis darbas. 2004, Nr. 3(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2004, Nr. 3(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 12-1-2009

Parsisiųsti

TURINYS
I. SOCIALINĖ POLITIKA
Arvydas Guogis. Globalizacijos ir gerovės valstybių santykio problema
Vida Kanopienė, Leta Dromantienė. Demografinis senėjimas ir ES socialinė politika pagyvenusiesiems

II. SOCIALINIO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
Donata Petružytė, Sigita Girdzijauskienė, Lijana Gvaldaitė. Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu
Violeta Ivanauskienė, Žydrūnė Liobikaitė. Praktinis įgalinimo strategijų taikymas dirbant su moterimi-motina „Šeimos užuovėjos“ programoje
Irena Žemaitaitytė, Daiva Čiurinskienė. Nuteistųjų požiūris į dalyvavimą socialinėse programose kaip resocializacijos galimybę
Neringa Kubilienė. Vaiko socialinės adaptacijos problemos augant nuo alkoholio priklausomoje šeimoje
Elina Jackienė. Klienčių poreikių tenkinimas Krizinio nėštumo programoje

III. SOCIALINIS UGDYMAS
Vilma Živilė Jonynienė, Rolanda Černiauskienė. Nepilnamečių teisės pažeidėjų ir vidurinių mokyklų moksleivių požiūrio į vaiko teises lyginamoji analizė
Irena Zaleskienė, Jolanta Banevičienė. Pabėgėlių socioedukacinių poreikių tenkinimo galimybės Lietuvoje
Lina Miltenienė. Socialinių tinklų kūrimasedukacinėje aplinkoje: tėvų vaidmuo tenkinant specialiuosius ugdimosi poreikius

IV. PSICHOLOGIJA
Jolanta Sondaitė. Mediacijos stilių lyginamoji analizė
Kristina Samašonok, Rita Žukauskienė. Globos namų auklėtinių ir vaikų, gyvenančių su abiem tėvais, mokyklinės adaptacijos ir kompetencijos ypatumai
Informacija leidinio „Socialinis darbas” autoriams


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2004, Nr. 3(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=27