Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(3) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(3)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Julija Moskvina. Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Kristina Šlekienė. Nevyriausybinių organizacijų paslaugos siekiant socialiai pažeidžiamo jaunimo užimtumo
Eunice Macedo, Laura Fonseca. Socialinė politika, teisinės ir socialinės paslaugos Portugalijoje: naujoji socialinė politika ir aktualūs debatai
Bart Roels. Ar ne per daug užimtumo teisės darbo bei socialinės apsaugos teisėje? Ko gero, taip!
Gediminas Navaitis, Aušrinė Burneikienė, Renata Trinkūnienė. Lygių galimybių pažeidimai (amžiaus aspektas)
Kęstutis Štaras. Informacinių technologijų vaidmuo didinant sveikatos paslaugų efektyvumą: Viešosios įstaigos Centro poliklinika patirtis
Valdonė Indrašienė. Socialinių darbuotojų požiūris į vadovo funkcijas socialines paslaugas teikiančioje organizacijoje
Romas Lazutka, Daiva Skučienė, Laimutė Žalimienė, Audronė Vareikytė, Jolita Kazakevičiūtė. Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai
Tarik Tuncay, Ercüment Erbay. Pagrindinis socialinio darbo tikslas: socialinis teisingumas. Per įgaliojimą nuo retorikos prie praktikos
Gediminas Navaitis. Socialiniai psichologiniai santuokinio partnerio(-ės) pasirinkimo stereotipai
Rasa Erentaitė. Kultūrinės prielaidos dirbant su socialinės atskirties grupėmis: refleksijos galimybės ir ribos
Ieva Urbanavičiūtė. Psichologinės studentų profesinių tikslų kėlimo prielaidos
Galina Kavaliauskienė. Specialybės kalbos mokymo(si) kokybės integracijos tęstinumas aukštojoje mokykloje
Irena Leliūgienė, Viktorija Baršauskienė, Eglė Mertinkaitytė. Socialinio pedagogo vadybinė veikla
Edita Štuopytė. Romų vaikų socializacijos ypatumai
Kęstutis Trakšelys. Vėlyvosios modernybės švietimo sistema: visuomenės homogenizacija ar socialinė diferenciacija?


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(3) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=279