Juristas 2009 Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Juristas 2009 Nr. 1
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 18-2-2009

REDAKCIJOS SKILTIS
Redaktoriaus žodis..2

CIVILINĖ TEISĖ
Melita CIBULSKAITĖ
PVM sąskaitos faktūros civilinė teisinė reikšmė: ar jos pakanka sutartiniams pirkimo-pardavimo santykiams įforminti? ...3
Rėdą PILIPAITĖ
Tarptautinių komercinių sutarčių turinio ypatumai (1).9

ĮMONIŲ TEISĖ
Renata ŽERPYTIENĖ
Patvirtinti negalima stabdyti. Kur notaro kablelio vieta juridinių asmenų sandoriuose?.17
Jolanta VORONECKIENĖ
Bankrutuojančios įmonės administratoriaus atsakomybė vykdant mokestines prievoles...22

DARBO TEISĖ
Petras BATĖNAS
Teisininko žvilgsnis. Grupės darbuotojų atleidimas iš darbo...28
Antonas KVIATKOVSKIS
Darbo laikas 2009-aisiais.31

CIVILINĖ TEISĖ
Akvilė GRIKIENYTĖ
Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymo Lietuvos teismų praktikoje analizė (2) Teisingumo principas..37

KONSULTACIJOS
Pataria advokatas.41
NAUJŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA
Trumpa teisės aktų apžvalga47
TEISMŲ PRAKTIKA
Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga50
PSICHOLOGIJA
Evelina KAVALIAUSKAITĖ
Laiko planavimo įgūdžiai.62
Straipsnis iš Juristas 2009 Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=35