Konstitucinio teismo nutarimai 2001 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2001 metai
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Prašymų archyve yra 413

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 55
 Prašymas (Nr. 1/2001) gautas: 2001 m. sausio 8 d. Bylos Nr.: 1/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 56
 Prašymas (Nr. 2/2001) gautas: 2001 m. sausio 11 d. Bylos Nr.: 2/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 57
 Prašymas (Nr. 3/2001) gautas: 2001 m. sausio 17 d. Bylos Nr.: 3/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 29-1196
 Dėl Lietuvos Respublikos pataisos darbų kodekso 41 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui

Nr. 58
 Prašymas (Nr. 4/2001) gautas: 2001 m. sausio 18 d. Bylos Nr.: 4/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 59
 Prašymas (Nr. 5/2001) gautas: 2001 m. sausio 19 d. Bylos Nr.: 5/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 60
 Prašymas (Nr. 6/2001) gautas: 2001 m. sausio 22 d. Bylos Nr.: 7/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 61
 Prašymas (Nr. 7/2001) gautas: 2001 m. sausio 25 d. Bylos Nr.: 6/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 62
 Prašymas (Nr. 8/2001) gautas: 2001 m. sausio 31 d. Bylos Nr.: 8/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 7 straipsnio 5 dalies, įstatymo priedėlio II skyriaus bei šio įstatymo kitų nuostatų, kuriomis vienokia ar kitokia forma yra sumažinamas dirbančių teisėjų iki 2000 m. sausio 1 d. faktiškai gautas darbo atlyginimas ir kitos išmokos, teisėjams mokėtos iš valstybės biudžeto, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 63
 Prašymas (Nr. 9/2001) gautas: 2001 m. vasario 13 d. Bylos Nr.: 9/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 64
 Prašymas (Nr. 10/2001) gautas: 2001 m. vasario 14 d. Bylos Nr.: 10/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 65
 Prašymas (Nr. 11/2001) gautas: 2001 m. vasario 15 d. Bylos Nr.: 11/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 66
 Prašymas (Nr. 12/2001) gautas: 2001 m. vasario 15 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Biržų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): 
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta 2001 02 15, rašto Nr. 01-23-52 (neatitiko KTĮ 67 str. )
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams

Nr. 67
 Prašymas (Nr. 13/2001) gautas: 2001 m. vasario 15 d. Bylos Nr.: 12/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 68
 Prašymas (Nr. 14/2001) gautas: 2001 m. vasario 22 d. Bylos Nr.: 13/01
 Prašymą pateikė: Mažeikių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1 ir 4 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui ir 31 straipsnio 1 daliai, to paties įstatymo 13 straipsnio - Konstitucijos 25 straipsnio 5 daliai, to paties įstatymo 14 straipsnio - Konstitucijos 22 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims, 32 straipsnio 1 daliai, to paties įstatymo 15 straipsnio - Konstitucijos 24 straipsnio 1 ir 2 dalims Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 69
 Prašymas (Nr. 15/2001) gautas: 2001 m. vasario 26 d. Bylos Nr.: 18/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 70
 Prašymas (Nr. 16/2001) gautas: 2001 m. vasario 26 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Pastaba. 2001 04 03 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą (KTĮ 28 str. ir 69 str. 1 d. 2 p.)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. VIII-206, kuriuo nustatyta, kad Butų privatizavimo įstatymas galioja iki 1998 m. liepos 1 d., ir 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo papildymo 13 straipsniu, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Butų privatizavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo įsigaliojimo" pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 skirsnio, kuriuo panaikintas Butų privatizavimo įstatymas, atitikties piliečių lygybės nuostatoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje

Nr. 71
 Prašymas (Nr. 17/2001) gautas: 2001 m. vasario 27 d. Bylos Nr.: 15/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 72
 Prašymas (Nr. 18/2001) gautas: 2001 m. kovo 6 d. Bylos Nr.: 17/01
 Prašymą pateikė: Mažeikių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 57(1) straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 29 straipsniams

Nr. 73
 Prašymas (Nr. 19/2001) gautas: 2001 m. kovo 6 d. Bylos Nr.: 16/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 74
 Prašymas (Nr. 20/2001) gautas: 2001 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 19/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 75
 Prašymas (Nr. 21/2001) gautas: 2001 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 20/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 10-366
 Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. lapkričio 28 d. priimto prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei 5, 67 ir 75 straipsnių nuostatoms

Nr. 76
 Prašymas (Nr. 22/2001) gautas: 2001 m. kovo 22 d. Bylos Nr.: 21/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 77
 Prašymas (Nr. 23/2001) gautas: 2001 m. kovo 26 d. Bylos Nr.: 22/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 78
 Prašymas (Nr. 24/2001) gautas: 2001 m. balandžio 4 d. Bylos Nr.: 23/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 79
 Prašymas (Nr. 25/2001) gautas: 2001 m. balandžio 4 d. Bylos Nr.: 24/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 80
 Prašymas (Nr. 26/2001) gautas: 2001 m. balandžio 23 d. Bylos Nr.: 25/01
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 5-186
 Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo pagal priėmimo procedūrą atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, o pagal turinį - Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio 3 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, 120 straipsnio 2 daliai, 121 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 1 daliai ir 131 straipsnio 2 daliai

Nr. 81
 Prašymas (Nr. 27/2001) gautas: 2001 m. gegužės 3 d. Bylos Nr.: 26/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 82
 Prašymas (Nr. 28/2001) gautas: 2001 m. gegužės 10 d. Bylos Nr.: 27/01
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 24-1004
 Pastaba. 2002-07-11 sprendimu bylos Nr. 27/01 ir 5/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 27/01-5/02. 2003-01-24 sprendimu bylos 27/01-5/02 ir 01/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 27/01-5/02-01/03
 1. Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir salygų" 14 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įrašytos galimybės valstybei išpirkti gyvenamuosius namus iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų asmenų, jeigu jie reikalingi valstybės reikmėms, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui; 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 27 "Dėl gyvenamųjų namų, būtinų valstybės reikmėms, išpirkimo" dalies, kuria patvirtinta, kad gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 27, yra būtinas valstybės reikmėms ir išperkamas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir salygų" 14 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įrašytai nuostatai dėl galimybės išpirkti gyvenamuosius namus, reikalingus valstybės reikmėms

Nr. 83
 Prašymas (Nr. 29/2001) gautas: 2001 m. gegužės 11 d. Bylos Nr.: 28/01
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 93-4000
 Pastaba. 2002-05-27 sprendimu bylos Nr. 34/2000 ir 28/01 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 34/2000-28/01
 1. Dėl Lietuvos Respublikos Telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio "27 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas" nuostatos, kad "Telekomunikacijų operatoriai privalo (...), taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka neatlygintinai teikti operatyvinės veiklos subjektams, kvotos ir tardymo organams nusikaltimų užkardymui, tyrimui, nustatymui reikalingą Vyriausybės nustatytos apimties informaciją apie operatyvinės veiklos objektus ir kitus tyrimui reikalingus abonentus bei jų telekomunikacijas"; 2. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 48 straipsnio nuostatos, jog "darydamas parengtinį tardymą, tardytojas visus sprendimus dėl tardymo krypties ir dėl tardymo veiksmų atlikimo, priima savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas numato, jog turi būti gaunama prokuroro sankcija"; 3. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 75 straipsnio nuostatos, jog "kvotėjas, tardytojas, prokuroras (...) turi teisę savo žinioje turimose bylose (...) reikalauti iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pateikti daiktus ir dokumentus, galinčius turėti byloje reikšmės, reikalauti daryti revizijas. Šiuos reikalavimus privalo vykdyti visi piliečiai, įmonės, įstaigos ir organizacijos"; 4. Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3 dalies 4 punkto nuostatos, jog "operatyvinės veiklos subjektai Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę naudotis įmonių, įstaigų ir organizacijų turima informacija", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Konstitucijos 1, 22 ir 23 straipsniams

Nr. 84
 Prašymas (Nr. 30/2001) gautas: 2001 m. gegužės 21 d. Bylos Nr.: 29/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 85
 Prašymas (Nr. 31/2001) gautas: 2001 m. gegužės 24 d. Bylos Nr.: 30/01
 Prašymą pateikė: Biržų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 86
 Prašymas (Nr. 32/2001) gautas: 2001 m. gegužės 24 d. Bylos Nr.: 31/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. kovo 27 d. priimto Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 5 straipsnyje nustatytam valdžių padalijimo principui, 109 straipsnio, 113 straipsnio 1 dalies ir 114 straipsnio 1 dalies nuostatoms

Nr. 87
 Prašymas (Nr. 33/2001) gautas: 2001 m. gegužės 28 d. Bylos Nr.: 32/01
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui, 20 straipsnio 1 daliai, 22 straipsnio 1 daliai, 24 straipsniui, 25 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 1 ir 2 dalims, 32 straipsniui ir 48 straipsnio 1 daliai Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 88
 Prašymas (Nr. 34/2001) gautas: 2001 m. gegužės 31 d. Bylos Nr.: 33/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 89
 Prašymas (Nr. 35/2001) gautas: 2001 m. birželio 1 d. Bylos Nr.: 34/01
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2003 05 06 sprendimu byla nutraukta (KTĮ 69 str. 1 d. 2 p. ir 69 str. 3 d.)
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio ta apimtimi, kuria numatoma kokiais atvejais grąžinama valstybės rinkliava, tačiau nenumatoma, kaip grąžinamas ar kitaip kompensuojamas anksčiau sumokėtas didesnis žyminis mokestis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 46 straipsnio 1 ir 4 dalims; 2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 18 straipsnio ta apimtimi, kuria laikomas netekusiu galios Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymas, tačiau nenumatoma, kaip grąžinamas ar kitaip kompensuojamas anksčiau sumokėtas didesnis žyminis mokestis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 46 straipsnio 1 ir 4 dalims; 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" ta apimtimi, kuria laikomas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1123 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, tačiau nenumatoma, kaip grąžinamas ar kitaip kompensuojamas anksčiau sumokėtas didesnis žyminis mokestis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 46 straipsnio 1 ir 4 dalims, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalims; 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarkos 6 punkto ta apimtimi, kuria numatoma kokiais atvejais grąžinama valstybės rinkliava, tačiau nenumatoma, kaip grąžinamas ar kitaip kompensuojamas anksčiau sumokėtas didesnis žyminis mokestis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 46 straipsnio 1 ir 4 dalims, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalims

Nr. 90
 Prašymas (Nr. 36/2001) gautas: 2001 m. birželio 20 d. Bylos Nr.: 35/01
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. 2003-08-08 gautas Seimo narių grupės prašymas nenagrinėti jos 2001-06-11 (KT registr. 2001-06-20) prašymo. KT pirmininkas 2003-08-11 potvarkiu Nr. 2B-69 sutiko, kad prašymas būtų atšauktas (KTĮ 13 str., 65 str. 1 d. 3 p., 68 str.)
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 94 "Dėl pritarimo teisių ir pareigų perdavimo sutarties tarp Valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir "DFDS Tor Line A/S" projektui ir Valstybės įmonės Valstybės turto fondo atsakymo į "B. B. Bredo B. V." 2001 m. sausio 11 d. laišką projektui" ir 2001 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 421 "Dėl susitarimo pakeisti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijų pirkimo-pardavimo sutartį projekto" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 ir 4 dalims, 94 ir 128 straipsniams; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 94 "Dėl pritarimo teisių ir pareigų perdavimo sutarties tarp Valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir "DFDS Tor Line A/S" projektui ir Valstybės įmonės Valstybės turto fondo atsakymo į "B. B. Bredo B. V." 2001 m. sausio 11 d. laišką projektui" ir 2001 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 421 "Dėl susitarimo pakeisti valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijų pirkimo-pardavimo sutartį projekto" atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 63, 64, 477, 478 ir 479 straipsniams, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 10 straipsnio 5 ir 6 dalims, 13, 16 ir 17 straipsniams, 21 straipsnio 6 daliai

Nr. 91
 Prašymas (Nr. 37/2001) gautas: 2001 m. liepos 2 d. Bylos Nr.: 36/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 92
 Prašymas (Nr. 38/2001) gautas: 2001 m. liepos 2 d. Bylos Nr.: 37/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 93
 Prašymas (Nr. 39/2001) gautas: 2001 m. liepos 5 d. Bylos Nr.: 38/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 94
 Prašymas (Nr. 40/2001) gautas: 2001 m. liepos 5 d. Bylos Nr.: 39/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 27-1098
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 39/01ir 21/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 39/01-21/02
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. rugsėjo 29 d. priimto Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies (Lietuvos Respublikos 1999 m. spalio 5 d. įstatymo Nr. VIII-1343 redakcija) nuostatos, kad "po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei "Mažeikių nafta" ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos visuomenės ir teisinės valstybės principams, 5 straipsnio 1 ir 2 dalies, 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatoms

Nr. 95
 Prašymas (Nr. 41/2001) gautas: 2001 m. liepos 9 d. Bylos Nr.: 40/01
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 93-4223, atitaisymas - 2003-10-24, Nr. 100
 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo" 2 straipsnio 8 punkto ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo 3 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 96
 Prašymas (Nr. 42/2001) gautas: 2001 m. liepos 9 d. Bylos Nr.: 41/01
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 97
 Prašymas (Nr. 43/2001) gautas: 2001 m. liepos 13 d. Bylos Nr.: 42/01
 Prašymą pateikė: Biržų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 98
 Prašymas (Nr. 44/2001) gautas: 2001 m. liepos 30 d. Bylos Nr.: 43/01
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 82-3529
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 120 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų arba patalpų perdavimo už akcijas tvarkos" 3 punkto nuostatos, kad patalpos negali būti perduotos už akcijas, jeigu šios tvarkos 1 punkte nurodytos įmonės yra įsiskolinusios nuomos mokesčio, turi uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atitikties Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 daliai

Nr. 99
 Prašymas (Nr. 45/2001) gautas: 2001 m. liepos 31 d. Bylos Nr.: 44/01
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 38-1236, atitaisymas - 2004-04-20, Nr. 57
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 808 "Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.1.1., 6.1.4., 6.1.5., 7 punktų (visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1284 redakcija), 9 punkto ta apimtimi, kuria yra nustatytos papildomos sąlygos ir apribojimai gauti socialinę pašalpą lyginant su Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atitikties Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 10 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui ir 94 straipsnio 2 punktui; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 441 "Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 5.1.1., 5.1.7., 5.1.8., 5.4., 5.5.2., 9 punktų ta apimtimi, kuria yra nustatytos papildomos sąlygos ir apribojimai gauti socialinę pašalpą lyginant su Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atitikties Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 10 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui ir 94 straipsnio 2 punktui; 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 808 "Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 7 punkto (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 1284 redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyti apribojimai gauti socialinę pašalpą atskiroms šeimoms, auginančioms namuose vaikus, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai ir 39 straipsnio 1 daliai; 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 441 "Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 5.4., 5.5.2. punktų ta apimtimi, kuria nustatyti apribojimai gauti socialinę pašalpą atskiroms šeimoms, auginančioms namuose vaikus, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai ir 39 straipsnio 1 daliai

Nr. 100
 Prašymas (Nr. 46/2001) gautas: 2001 m. rugpjūčio 8 d. Bylos Nr.: 45/01
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 109-4887
 Pastaba. 2003-03-25 KT sprendimu bylos Nr. 45/01, 12/03 ir 15/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03. 2003-08-06 KT sprendimu bylos Nr. 45/01-12/03-15/03 ir 24/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03
 Dėl: 1. Mokesčių administravimo įstatymo 27(1) straipsnyje įtvirtintos normos "Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodus įtvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai, kur nustatyta, jog mokesčius, kitas įmokas į biudžetą ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1073 "Dėl mokesčio bazės netiesioginio nustatymo" patvirtintos Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodikos dalių "Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo atvejai", kurioje nustatyti netiesioginio mokesčių bazės nustatymo pagrindai, ir "Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodai", kurioje apibrėžiami netiesioginio mokesčių bazės nustatymo metodai, atitikties Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai nuostatai, kad "Apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką (šiuo atveju - mokesčio bazę) nustato tik atitinkamas mokesčio įstatymas (...)", ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai, kur nustatyta, jog mokesčius, kitas įmokas į biudžetą ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai

Nr. 101
 Prašymas (Nr. 47/2001) gautas: 2001 m. spalio 3 d. Bylos Nr.: 46/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 48 straipsnio 1 daliai ir 52 straipsniui; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 25 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 48 straipsnio 1 daliai ir 52 straipsniui

Nr. 102
 Prašymas (Nr. 48/2001) gautas: 2001 m. spalio 19 d. Bylos Nr.: 47/2001
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 115-5221
 Pastaba. 2003-05-06 sprendimu bylos Nr. 47/2001 ir 08/2003 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003. 2003-10-29 sprendimu 5 bylos sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 32 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 ir 52 straipsniams

Nr. 103
 Prašymas (Nr. 49/2001) gautas: 2001 m. spalio 24 d. Bylos Nr.: 48/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl 1994 12 13 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Nr. I-693) 11 straipsnio 2 dalies pirmojo sakinio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 23 straipsnio 1 daliai ir 52 straipsniui

Nr. 104
 Prašymas (Nr. 50/2001) gautas: 2001 m. lapkričio 9 d. Bylos Nr.: 49/01
 Prašymą pateikė: Vyriausybė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 72-3080
 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnio, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio, Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 172 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės siekiui, 5 straipsniui, 67 straipsnio 14 punktui, 94 straipsnio 4 punktui, 130 straipsniui ir 131 straipsnio 1 daliai

Nr. 105
 Prašymas (Nr. 51/2001) gautas: 2001 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 50/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria šiose institucijose nebetarnaujančiam asmeniui, jį nuteisus už tyčinį nusikaltimą, nutraukiamas pensijos mokėjimas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 106
 Prašymas (Nr. 52/2001) gautas: 2001 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 51/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 51/01, 26/02, 19/03, 22/03, 26/03 ir 27/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 62 straipsnio 12 dalies ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai

Nr. 107
 Prašymas (Nr. 53/2001) gautas: 2001 m. gruodžio 6 d. Bylos Nr.: 52/01
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 146-5311
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1236 "Dėl licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašo, telekomunikacijų veiklos licencijavimo sąlygų ir taisyklių patvirtinimo" 4 punkto nuostatos "Pavesti Susisiekimo ministerijai per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo išduoti ne konkurso būdu licencijas teikti radijo, televizijos programų siuntimo paslaugas įmonėms, kurios yra pateikusios prašymus Susisiekimo ministerijai ir kurios, turėdamos nustatytąja tvarka išduotus leidimus įrengti ir eksploatuoti radijo ir televizijos stotis iki šio nutarimo įsigaliojimo teikė radijo, televizijos programų siuntimo paslaugas" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 46 straipsnio 4 daliai, Telekomunikacijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktui, 9 straipsnio 2 ir 4 dalims, 10 straipsnio 1 daliai, Įmonių įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalims, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims

Nr. 108
 Prašymas (Nr. 54/2001) gautas: 2001 m. gruodžio 20 d. Bylos Nr.: 53/01
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 135-4903
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio" patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo tvarkos 11 punkto atitikties Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai
Straipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2001 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=96