Konstitucinio teismo nutarimai 2003 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2003 metai
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 144
 Prašymas (Nr. 1/2003) gautas: 2003 m. sausio 3 d. Bylos Nr.: 06/03
 Prašymą pateikė: Molėtų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 30-1050
 Pastaba. KT 2005-03-24 sprendimu bylos Nr. 06/03, 17/02, 24/02 ir 22/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 9 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai; 2) Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 18 straipsnio 10 dalies, 18 straipsnio 11 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai; 3) Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 145
 Prašymas (Nr. 2/2003) gautas: 2003 m. sausio 6 d. Bylos Nr.: 01/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 24-1004
 Pastaba. Pakartotinai. Pirminė registracija 2002-12-21 Nr. 35/2002. 2003-01-24 sprendimu bylos 27/01-5/02 ir 01/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 27/01-5/02-01/03
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 20 d. priimto Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 12, 13, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-1157 preambulės, 15 straipsnio (visų dalių), 16 straipsnio 10 dalies ir 20 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 30 straipsniams

Nr. 146
 Prašymas (Nr. 3/2003) gautas: 2003 m. sausio 8 d. Bylos Nr.: 07/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 2 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2004-01-06 sprendimu bylos Nr. 07/03 ir 41/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies ta apimtimi, kuria ribojama asmens, kurio atžvilgiu atsisakyta kelti baudžiamąją bylą suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, teisė skųsti prokuroro nutarimą teismui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, kurioje numatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą

Nr. 147
 Prašymas (Nr. 4/2003) gautas: 2003 m. sausio 13 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Pagal KT pirmininko 2003-01-14 potvarkį Nr. 2B-12 prašymas grąžintas (KTĮ 70 str.)
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 27(1) straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-03 nutarimo Nr. 1073 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai

Nr. 148
 Prašymas (Nr. 5/2003) gautas: 2003 m. sausio 23 d. Bylos Nr.: 09/03
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies ta apimtimi, kuria nenumatyta teisė apskųsti teismui nutarimą dėl oficialaus perspėjimo taikymo asmeniui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai

Nr. 149
 Prašymas (Nr. 6/2003) gautas: 2003 m. sausio 27 d. Bylos Nr.: 08/03
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 115-5221
 Pastaba. 2003-05-06 sprendimu bylos Nr. 08/2003 ir 47/2001 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003. 2003-10-29 sprendimu 5 bylos sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 84 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 4 daliai

Nr. 150
 Prašymas (Nr. 7/2003) gautas: 2003 m. sausio 30 d. Bylos Nr.: 10/03
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3, 4, 8 straipsnių (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-392 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 straipsniams

Nr. 151
 Prašymas (Nr. 8/2003) gautas: 2003 m. vasario 21 d. Bylos Nr.: 11/03
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-392 redakcija) ta apimtimi, kuria nenumatyta teisė apskųsti teismui nutarimą dėl oficialaus perspėjimo taikymo asmeniui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai ir 30 straipsnio 1 daliai

Nr. 152
 Prašymas (Nr. 9/2003) gautas: 2003 m. vasario 26 d. Bylos Nr.: 12/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 109-4887
 Pastaba. 2003-03-25 KT sprendimu bylos Nr. 12/03, 45/01 ir 15/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03. 2003-08-06 KT sprendimu bylos Nr. 45/01-12/03-15/03 ir 24/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatų, nustatančių, kad 20 dienų terminas skundui paduoti pradedamas skaičiuoti penktąją darbo dieną po mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo išsiuntimo registruotu laišku, savo turiniu atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsniui

Nr. 153
 Prašymas (Nr. 10/2003) gautas: 2003 m. vasario 28 d. Bylos Nr.: 13/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 19-594
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 128 patvirtintos Vienkartinių pašalpų už žuvusiuosius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - laisvės kovų dalyvius išmokėjimo jų šeimoms tvarkos 1 ir 3.3 punktų nuostatų savo turiniu atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsniui, 94 straipsnio 7 punktui ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio nuostatoms

Nr. 154
 Prašymas (Nr. 11/2003) gautas: 2003 m. kovo 5 d. Bylos Nr.: 14/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 37-1319
 Pastaba. KT 2006-03-14 sprendimu:1. Nutraukta pradėta teisena bylos dalyje pagal pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (2003 m. sausio 28 d. redakcija; Žin., 2003, Nr. 15-600) 5, 6 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 23, 29, 32, 46, 48, straipsniams ir prašymas šia apimtimi grąžintinas pareiškėjui.2. Nutraukta pradėta teisena bylos dalyje pagal pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (2003 m. sausio 28 d. redakcija; Žin., 2003, Nr. 15-600) 3, 8 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 23, 29, 32, 46, 48 straipsniams. 3. Toliau rengiama Konstitucinio Teismo posėdžiui byla pagal pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (2003 m. sausio 28 d. redakcija; Žin., 2003, Nr. 15-600) 4 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 23, 29, 32, 46, 48 straipsniams
 Dėl 2003 m. sausio 28 d. priimto Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 (Žin., 2003, Nr. 15-600) 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai kaip visumai ir konkrečiai jos 18, 23, 29, 32, 46, 48 straipsniams

Nr. 155
 Prašymas (Nr. 12/2003) gautas: 2003 m. kovo 14 d. Bylos Nr.: 15/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 109-4887
 Pastaba. 2003-03-25 KT sprendimu bylos Nr. 15/03, 45/01 ir 12/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03. 2003-08-06 KT sprendimu bylos Nr. 45/01-12/03-15/03 ir 24/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatos, kad mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, tik jeigu ji susidarė iki 2000 m. sausio 1d., atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygybės įstatymui principui ir Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisingumo principams

Nr. 156
 Prašymas (Nr. 13/2003) gautas: 2003 m. kovo 26 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Pastaba. 2003-05-13 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą (KTĮ 28 str. ir 69 str. 1 d. 2 p.)
 Dėl 2003 m. sausio 16 d. Seimo priimto Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo, 23 ir 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 3 dalims, 23 straipsniui, 30 straipsnio 2 daliai ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 157
 Prašymas (Nr. 14/2003) gautas: 2003 m. kovo 26 d. Bylos Nr.: 16/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 54-1965
 Pastaba. 2003-04-09 sprendimu bylos Nr. 16/03, 17/03 ir 18/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/03-17/03-18/03
 Dėl 2002 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo (Nr. IX-958) 1 straipsnio ir 2002 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Nr. IX-1170) 3 straipsnio, kuriuo Žemės reformos įstatymo 7 straipsnis papildytas nauju 1 punktu, ta apimtimi, kuria atimama teisė neatlygintinai gauti žemės sklypą apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi iki 2002 m. liepos 3 d. ir nespėjusiems paduoti prašymų iki 2002 m. liepos 3 d., atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 158
 Prašymas (Nr. 15/2003) gautas: 2003 m. kovo 26 d. Bylos Nr.: 17/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 54-1965
 Pastaba. 2003-04-09 sprendimu bylos Nr. 17/03, 16/03 ir 18/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/03-17/03-18/03
 Dėl 2002 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. IX-958 ir 2002 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Nr. IX-1170) 3 straipsnio, kuriuo Žemės reformos įstatymo 7 straipsnis papildytas nauju 1 punktu, ta apimtimi, kuria atimama teisė neatlygintinai gauti žemės sklypą apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi iki 2002 m. liepos 3 d. ir nespėjusiems paduoti prašymų iki 2002 m. liepos 3 d., atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 159
 Prašymas (Nr. 16/2003) gautas: 2003 m. kovo 26 d. Bylos Nr.: 18/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 54-1965
 Pastaba. 2003-04-09 sprendimu bylos Nr. 18/03, 16/03 ir 17/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/03-17/03-18/03
 Dėl 2002 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio, 2002 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Nr. IX-1170) 3 straipsnio, kuriuo papildytas šio įstatymo 7 straipsnis nauju 1 punktu, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi Vyriausybės nustatyto dydžio vienas žemės sklypas nuosavybėn neatlygintinai individualiai statybai suteikiamas, jeigu prašymai pateikti iki Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2002 m. liepos 3 d.), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 160
 Prašymas (Nr. 17/2003) gautas: 2003 m. balandžio 4 d. Bylos Nr.: 19/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 19/03, 51/01, 26/02, 22/03, 26/03 ir 27/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sudėtinę dalį - priemokas ir nekonkretizuojančios tų priemokų dydžių, savo turiniu atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsniui, 48 straipsniui

Nr. 161
 Prašymas (Nr. 18/2003) gautas: 2003 m. balandžio 16 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupės atstovas P. Papovas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. 2003-04-23 gautas Seimo narių grupės atstovo P. Papovo prašymas nenagrinėti jo 2003-04-15 prašymo. Pagal KT pirmininko 2003-04-24 potvarkį Nr. 2B-41 prašymas grąžintas (KTĮ 13, 61, 68 str.)
 Dėl 2002 m. gruodžio 24 d. Konstitucinio Teismo nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo

Nr. 162
 Prašymas (Nr. 19/2003) gautas: 2003 m. balandžio 18 d. Bylos Nr.: 20/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 115-5221
 Pastaba. 2003-10-29 sprendimu 5 bylos sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatos, ribojančios tam pačiam asmeniui paskirtų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendros sumos išmokėjimą, neviršijant užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, statistinio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 23 straipsniui, 52 straipsniui

Nr. 163
 Prašymas (Nr. 20/2003) gautas: 2003 m. balandžio 28 d. Bylos Nr.: 22/03
 Prašymą pateikė: Alytaus r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 22/03, 51/01, 26/02, 19/03, 26/03 ir 27/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 6 punkto ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 17 straipsnio 4 punkto bei 29 straipsnio 4 dalies 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 bei 48 straipsniams

Nr. 164
 Prašymas (Nr. 21/2003) gautas: 2003 m. balandžio 28 d. Bylos Nr.: 21/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 53-2361
 Pastaba. 2004-02-13 sprendimu Seimo atstovo P. Papovo prašymu buvo išaiškintos kai kurios 2003-05-30 nutarimo nuostatos (medžiagos Nr. 3/2004)
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88-1 straipsniu įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, nustatančios, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88-1 straipsnio 2 dalies normos dėl išrinkto savivaldybės tarybos nariu asmens tarybos nario mandato atsisakymo iki pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio pradedamos taikyti nuo kitos kadencijos savivaldybių tarybų rinkimų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, 59 straipsnio 4 dalies, 60 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-11 nutarimo Nr. 457 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko atleidimo" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai

Nr. 165
 Prašymas (Nr. 22/2003) gautas: 2003 m. balandžio 30 d. Bylos Nr.: 23/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 9-289
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo pagal priėmimo tvarką atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai; 2) Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios, jog „Šio Įstatymo 3 straipsnyje išdėstytos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88(1) straipsnio 2 dalies normos dėl išrinkto savivaldybės tarybos nariu asmens tarybos nario mandato atsisakymo iki pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio pradedamos taikyti nuo kitos kadencijos savivaldybių tarybų rinkimų", pagal turinį atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 107 straipsnio 1 ir 2 dalims, 119 straipsnio 2 daliai; 3) Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo pagal reguliavimo apimtį atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 166
 Prašymas (Nr. 23/2003) gautas: 2003 m. balandžio 30 d. Bylos Nr.: 24/03
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 109-4887
 Pastaba. 2003-08-06 KT sprendimu bylos Nr. 45/01-12/03-15/03 ir 24/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 27(1) straipsnio normos, kad "Mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 1073 įtvirtintos nuostatos, kad "mokesčio bazė nustatoma netiesiogiai tuo atveju, kai jos neįmanoma nustatyti mokesčio įstatymu nustatyta tvarka", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai, kur numatyta, kad "mokesčius, kitas įmokas į biudžetą ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai"

Nr. 167
 Prašymas (Nr. 24/2003) gautas: 2003 m. gegužės 16 d. Bylos Nr.: 26/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 26/03, 51/01, 26/02, 19/03, 22/03 ir 27/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 9 punkto nuostatų, reglamentuojančių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų apskaičiavimą ir mokėjimą pagal pensijos mokėjimo mėnesį galiojantį pareigūnų arba karių darbo užmokestį už tas pareigas, kurias išeidamas iš tarnybos turėjo pareigūnas, ir nenumatančių draudimo mažinti asmeniui darbo užmokestį už tą mėnesį, kurį apskaičiuojama ir mokama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, savo turiniu atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos visuomenės ir teisinės valstybės principams, 23 straipsniui, 29 straipsniui, 52 straipsniui; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 9 punkto 5 dalies nuostatų, leidžiančių tik Krašto apsaugos ministerijai, skiriant pareigūnų ir karių valstybines pensijas, jų darbo užmokestį apskaičiuoti, vadovaujantis Vyriausybės nutarimais, kuriuose nustatytas karių darbo užmokestis iki įstatymo, reglamentuojančio karių darbo užmokestį, įsigaliojimo, savo turiniu atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsniui, 94 straipsnio 7 punktui, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 daliai ir 12 straipsnio 2 daliai; 3) Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies ir 2002 m. gegužės 20 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 686 patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklių nuostatų, ribojančių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį, atsižvelgiant į įstaigos apskaičiuotas pagal patvirtintas valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijas lėšų poreikį, viršijantį atitinkamiems metams valstybės biudžete darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus, savo turiniu atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos visuomenės ir teisinės valstybės principams, 23 straipsniui, 29 straipsniui, 48 straipsniui

Nr. 168
 Prašymas (Nr. 25/2003) gautas: 2003 m. gegužės 22 d. Bylos Nr.: 25/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 52-1917
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 ir 29 straipsniams

Nr. 169
 Prašymas (Nr. 26/2003) gautas: 2003 m. gegužės 26 d. Bylos Nr.: 28/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 44-1608
 Pastaba. KT 2006-03-14 sprendimu prašymas 26/2003 (byla Nr. 28/03) ir prašymas 31/2004 (byla Nr. 28/04) sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 28/03-28/04
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, taip pat Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams; 2) Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui bei 123 straipsnio 2 daliai; 3) Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) 44 straipsnio 1 dalies 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams

Nr. 170
 Prašymas (Nr. 27/2003) gautas: 2003 m. gegužės 28 d. Bylos Nr.: 27/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 27/03, 51/01, 26/02, 19/03, 22/03 ir 26/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. IX-992 ir 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. IX-1244 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 120 straipsnio 2 daliai, 121 straipsnio 1 daliai ir 127 straipsniui

Nr. 171
 Prašymas (Nr. 28/2003) gautas: 2003 m. birželio 4 d. Bylos Nr.: 30/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 141-5430
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6 straipsnio 1, 3, 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija finansuojama iš pajamų, gautų už reklamą ir iš komercinės veiklos, 15 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija savarankiškai vykdo komercinę veiklą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 ir 4 dalims; 2) Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija turi pirmumo teisę į naujai sukoordinuotus elektroninio ryšio kanalus (radijo dažnius), 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad kanalai (radijo dažniai) Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programoms transliuoti skiriami ne konkurso būdu, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 46 straipsnio 2, 3 ir 4 dalims.

Nr. 172
 Prašymas (Nr. 29/2003) gautas: 2003 m. birželio 6 d. Bylos Nr.: 29/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 15-465
 Pastaba. 2003-10-29 sprendimu byla Nr. 29/03 ir byla Nr. 3/02-7/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 3/02-7/02-29/03
 Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 44 straipsnio 4 dalies nuostatos, jog įmonės, įstaigos, organizacijos už šio įstatymo 30 straipsnio reikalavimų pažeidimą pirmą kartą privalo sumokėti 10000 Lt baudą, už kiekvieną tokį pat pakartotinį pažeidimą, padarytą per penkerius metus nuo baudos paskyrimo,- 20000 Lt baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 dalims bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 173
 Prašymas (Nr. 30/2003) gautas: 2003 m. liepos 9 d. Bylos Nr.: 33/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 36-1292
 Pastaba. Yra priimtas KT 2009 m. sausio 15 d. sprendimas (prašymas Nr. 1B-46/2008) išaiškinti KT 2006 m. kovo 28 d. (byla Nr. 33/03) ir 1999 m. lapkričio 9 d. (byla Nr. 15/98) nutarimus. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (Nr. 30/2003) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo (Nr. I-67 2001 07 10 Žin., 1993, Nr. 6-120) 69 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 6 straipsniui, 30 straipsniui, 109 straipsniui ir 110 straipsniui; Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo (Nr. IX-732, 2002-01-24, Žin., 2002, Nr. 17-64, 2002-02-20) 11 straipsnio 3 dalies ir 96 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nustatomos galimybės mažinti teisėjo darbo užmokestį ar kitas socialines garantijas, aitikties Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsniui, 114 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui; taip pat dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo "išaiškinti, ar Konstitucinio Teismo 2001 07 12 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 dalių, šio įstatymo priedėlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 "Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 666 "Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" 6 p., kuriuo Konstitucinis Teismas nutraukė pradėtą teiseną dėl 1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo", konstatuojamosios dalies II.1 p., nurodant, kad pradėta teisena nutraukiama todėl, kad nustatytas teisinis reguliavimas nebegalioja; nutarimo 7 p., kuriuo Konstitucinis Teismas nutraukė pradėtą teiseną dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 str. 1 d. (dėl teisėjų atlyginimo ir socialinių garantijų), konstatuojamosios dalies II.2 p., nurodant, kad pradėta teisena nutraukiama todėl, kad nustatytas teisinis reguliavimas nebegalioja, reiškia vieną ar kelis iš žemiau esminę reikšmę teismui, nagrinėjančiam pareiškėjų reikalavimus, nurodytų motyvų: jog 1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, ta apimtimi, kiek tie aktai susiję su teisėjų darbo užmokesčio mažinimu, neprieštarauja Konstitucijai; jog pradėtą teiseną dėl tų teisės aktų atitikimo Konstitucijai Konstitucinis Teismas nutraukė tuo motyvu, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę į konstitucinių teisių ir laisvių gynimą ne už visą Konstitucijos pažeidimo laikotarpį, o tik tokia apimtimi, kiek tų teisių ir laisvių pažeidimai tęsiami po Konstitucinio Teismo sprendimo, pripažinusio teisės aktą (jo dalį) prieštaraujančiu Konstitucijai, paskelbimo, o kadangi minėtais aktais nustatytas teisinis reguliavimas baigėsi iki Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos, tai nebuvo prasmės spręsti dėl jų atitikties Konstitucijai; jog minėti sprendimai nutraukti teiseną buvo priimti ne aukščiau nurodytais dviem motyvais, o vykdant Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies reikalavimus"

Nr. 174
 Prašymas (Nr. 31/2003) gautas: 2003 m. liepos 11 d. Bylos Nr.: 31/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. grąžinta KT pirmininko 2004-04-13 potvarkiu Nr. 2B-65
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 131, kuriuo nebeskiriama lėšų tolesniam programos vykdymui visiems subjektams, kuriuos Vyriausybė 2002 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 119 „Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas patvirtinimo", taip pat 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 317 „Dėl valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje numatytų 2002 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus" patvirtino kaip valstybės investicijų gavėjus, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisėtų lūkesčių bei teisinės valstybės principams bei Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 14 straipsniui, nustatančiam, kad valstybės investicijų programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams

Nr. 175
 Prašymas (Nr. 32/2003) gautas: 2003 m. liepos 16 d. Bylos Nr.: 34/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 3 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Dėl: 1) 2000 m. rugpjūčio 29 d. Seimo priimto „Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo" ta apimtimi, kuria nenustatytas teisėjų atlyginimų teisinis reguliavimas vietoje reguliavimo, Konstitucinio Teismo 2001 liepos 12 d. nutarimu pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai, atitikties Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsnio 2 ir 3 daliai, 114 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai; 2) Vyriausybės 1999 gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" 1 punkto, kuriuo nuo 2.5 iki 1.75 buvo sumažintas teisėjų atlyginimo dydžio nustatymo koeficientas, atitikties Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsniui, 114 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, taip pat Konstitucijos 1 straipsnio nuostatai, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė respublika; 3) 2002 sausio 24 d. redakcijos Teismų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsnio 2 daliai ir 3 daliai, 114 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 176
 Prašymas (Nr. 33/2003) gautas: 2003 m. rugpjūčio 4 d. Bylos Nr.: 32/03
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 115-5221
 Pastaba. 2003-10-29 sprendimu 5 bylos sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio (1994 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. I-549, įsigaliojusio 1995 m. sausio 1 d. redakcija ir 2003 m. sausio 21 d. įstatymo Nr. IX-1298, įsigaliojusio nuo 2003 m. kovo 1 d., redakcija), 3 straipsnio (1994 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. I-549, įsigaliojusio 1995 m. sausio 1 d. redakcija, galiojanti ir šiuo metu), 6 straipsnio 2 dalies (1998 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. VIII-905, įsigaliojusio nuo 1999 m. sausio 1 d. ir galiojančio šiuo metu, redakcija), 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto (1999 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-1292, įsigaliojusio nuo 2000 m. sausio 1 d., redakcija), 19 straipsnio 1 dalies (1994 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. I-549, galiojančio ir šiuo metu, redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 ir 29 straipsniams

Nr. 177
 Prašymas (Nr. 34/2003) gautas: 2003 m. rugpjūčio 28 d. Bylos Nr.: 35/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas - 2006.12.16, Nr.: 137
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 35/03 ir 11/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/03-11/06
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalies nuostatos, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas nagrinėjant Civilinio proceso kodekso IV dalies XIX ir XX skyriuose ir V dalyje numatytų kategorijų bylas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog įstatymui, teismui visi asmenys lygūs bei Konstitucijos 109 straipsniui, įpareigojančiam teismą vykdyti teisingumą

Nr. 178
 Prašymas (Nr. 35/2003) gautas: 2003 m. rugsėjo 19 d. Bylos Nr.: 36/03
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-392 redakcija) 3, 4 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei Konstitucijos 31 straipsniui

Nr. 179
 Prašymas (Nr. 36/2003) gautas: 2003 m. spalio 1 d. Bylos Nr.: 37/03
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3, 4 ir 8 straipsnių (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-392 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 straipsniams

Nr. 180
 Prašymas (Nr. 37/2003) gautas: 2003 m. spalio 13 d. Bylos Nr.: 38/03
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 115-5221
 Pastaba. 2003-10-29 sprendimu 5 bylos sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003
 Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies, kuria straipsnis papildytas 1995 m. liepos 4 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr.I-1011, nustačiusios, jog: "Perskaičiuojant paskirtas pensijas, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas imamas ne didesnis kaip 5.", - bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, priimto 1995 m. rugsėjo 28 d. (Nr.I-1052), 4 straipsnio, kuriuo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 50 straipsnio 4 dalis (1994 m. liepos 18 d. įstatymo Nr.I-549 redakcija), nustačiusi, jog: "Perskaičiuotos (...) pensijos dydis neribojamas", - pripažinta netekusia galios, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui bei Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai, kad valstybė laiduoja teisę gauti senatvės pensiją, ir Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoms dėl nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių apsaugos

Nr. 181
 Prašymas (Nr. 38/2003) gautas: 2003 m. spalio 29 d. Bylos Nr.: 39/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatos, jog tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų neturėjimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1, 2 dalims bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 182
 Prašymas (Nr. 39/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 7 d. Bylos Nr.: 40/03
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 124-5643
 Pastaba. Bylą rengiantys teisėjai: J. Prapiestis, V. Sinkevičius, S. Stačiokas
 Dėl Respublikos Prezidento 2003 m. balandžio 11 d. dekreto Nr. 40 "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybė suteikiama Jurij Borisov, gim. 1956 m. gegužės 17 d. Rusijoje, gyv. Lietuvoje, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies, 84 straipsnio 21 punkto, 82 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 16 straipsnio 1 daliai

Nr. 183
 Prašymas (Nr. 40/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 18 d. Bylos Nr.: 41/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 3 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2004-01-06 sprendimu bylos Nr. 07/03 ir 41/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. IX-1637 redakcija), 408 straipsnio 1 dalies, 412 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. įstatymo Nr. IX-785 redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 412 straipsnio 3 dalies (2002 m. kovo 14 d. įstatymo Nr. IX-785 redakcija) atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 30 straipsnio 1 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. įstatymo Nr. IX-785 redakcija) atitikties Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. įstatymo Nr. IX-785 redakcija) atitikties Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 1 daliai ir 31straipsnio 2 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1496 redakcijos) atitikties Konstitucijos 110 straipsnio 2 daliai

Nr. 184
 Prašymas (Nr. 41/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 19 d. Bylos Nr.: 42/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 62-2283
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1170 "Dėl cukraus rinkos reguliavimo priemonių" 2.3 bei 2.4 punktų ir Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 879 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 284 "Dėl baltojo cukraus gamybos kvotos nustatymo" pakeitimo" 2.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos cukraus įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktui ir 8 straipsnio 1 dalies 1 punktui

Nr. 185
 Prašymas (Nr. 42/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 26 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta pirmininko 2003-12-05 potvarkiu Nr. 2B-93
 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 18 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 12 straipsniams

Nr. 186
 Prašymas (Nr. 43/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 27 d. Bylos Nr.: 02/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. birželio 14 d. dekreto Nr. 1373 "Dėl apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga" 1 straipsnio ta apimtimi, kuria Dariaus ir Girėno medaliu apdovanojamas Jurijus Borisovas - UAB aviacijos kompanijos "Avia Baltika" prezidentas, Lietuvos aviatorių rėmėjas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo 128 straipsniui (1993 m. liepos 1 d. redakcija)

Nr. 187
 Prašymas (Nr. 44/2003) gautas: 2003 m. lapkričio 28 d. Bylos Nr.: 43/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 81-2903
 Pastaba. 2004-01-06 sprendimu bylos Nr. 43/03 ir 46/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 43/03-46/03
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 55, 61, 67, 109 ir 118 straipsniams neprieštarauja: Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1punktas ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad komisija turi teisę gauti iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įmonių (taip pat ir jų kontroliuojamų), įstaigų ir organizacijų dokumentus, duomenis ar žinias, net jeigu tai yra komercinė, banko, tarnybinė paslaptis, taip pat gauti pirminius bei kitus dokumentus, kuriuose šie duomenys ar žinios užfiksuoti, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komisija turi teisę gauti iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įmonių (taip pat ir jų kontroliuojamų), įstaigų ir organizacijų vadovų bei kitų darbuotojų žodinius, raštiškus paaiškinimus ar pažymas komisijos tiriamais klausimais, taip pat pažymas apie valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų turimą medžiagą, dokumentus, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komisija turi teisę kviesti į komisijos posėdžius valstybės ir savivaldybių politikus, pareigūnus, tarnautojus, taip pat kitus valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančius asmenis, išklausyti jų paaiškinimus, reikalauti iš jų informacijos ar duomenų komisijos tiriamu klausimu ir juos gauti raštu ar žodžiu, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komisija turi teisę, suderinusi su Generaline prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su jų žinioje esančia baudžiamąja byla ar kita medžiaga, dokumentais

Nr. 188
 Prašymas (Nr. 45/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 11 d. Bylos Nr.: 44/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 11-410
 Dėl 1999 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies ir 16 straipsnio normų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai ir 33 straipsnio 2 bei 3 dalims

Nr. 189
 Prašymas (Nr. 46/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 16 d. Bylos Nr.: 01/04
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 134-4819
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163-2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 5 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 190
 Prašymas (Nr. 47/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 17 d. Bylos Nr.: 45/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 123-4650
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 45/03 ir 36/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/03-36/04
 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 18 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 12 straipsniams

Nr. 191
 Prašymas (Nr. 48/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 18 d. Bylos Nr.: 46/03
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 81-2903
 Pastaba. 2004-01-06 sprendimu bylos Nr. 46/03 ir 43/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 43/03-46/03
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui išvados" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "Įslaptinta informacija per Prezidentą ir jo patarėjus pasiekdavo tuos asmenims, kurie jos žinoti neturėjo teisės, tarp jų ir tuos, kurių atžvilgiu atliekamas operatyvinis tyrimas", kad "Prezidentas ir kai kurie jo patarėjai darė neleistiną įtaką įmonių privatizavimui ir atskiriems privataus verslo subjektams", kad "Prezidentui toleruojant , jo patarėjai viršijo savo kompetenciją, kišosi į kitų valstybės institucijų veiklą, piktnaudžiavo savo statusu, taip įnešdami sumaištį į valstybės valdymą", atitikties Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalims, 31 straipsnio 1 daliai, 67 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, 114 straipsnio 1 daliai, teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 3 bei 8 straipsniams

Nr. 192
 Prašymas (Nr. 49/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 23 d. Bylos Nr.: 47/03
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 141-5431
 Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto (1998 m. rugsėjo 29 d. įstatymo redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "pajamų mokestis neišskaitomas: pensininkams <...> iš kitų užsienio valstybių mokamų pensijų, kurios apmokestintos tose valstybėse", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 193
 Prašymas (Nr. 50/2003) gautas: 2003 m. gruodžio 29 d. Bylos Nr.: 04/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 105-3894
 Pastaba. 2005-02-10 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2004-07-01 nutarimą (medžiaga Nr. 2/2005)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 60 straipsniui

Nr. 194
 Prašymas (Nr. 99/2003) gautas: 2003 m. liepos 9 d. Bylos Nr.: 33/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas atsisakyti išaiškinti
 Pastaba. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai numerį 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01.
 Dėl: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo (Nr. I-67 2001 07 10 Žin., 1993, Nr. 6-120) 69 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 6 straipsniui, 30 straipsniui, 109 straipsniui ir 110 straipsniui; Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo (Nr. IX-732, 2002-01-24, Žin., 2002, Nr. 17-64, 2002-02-20) 11 straipsnio 3 dalies ir 96 straipsnio 2 dalies ta apimtimi, kuria nustatomos galimybės mažinti teisėjo darbo užmokestį ar kitas socialines garantijas, aitikties Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsniui, 114 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui; taip pat dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo "išaiškinti, ar Konstitucinio Teismo 2001 07 12 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 dalių, šio įstatymo priedėlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlio, Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 "Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 666 "Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" 6 p., kuriuo Konstitucinis Teismas nutraukė pradėtą teiseną dėl 1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo", konstatuojamosios dalies II.1 p., nurodant, kad pradėta teisena nutraukiama todėl, kad nustatytas teisinis reguliavimas nebegalioja; nutarimo 7 p., kuriuo Konstitucinis Teismas nutraukė pradėtą teiseną dėl Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 str. 1 d. (dėl teisėjų atlyginimo ir socialinių garantijų), konstatuojamosios dalies II.2 p., nurodant, kad pradėta teisena nutraukiama todėl, kad nustatytas teisinis reguliavimas nebegalioja, reiškia vieną ar kelis iš žemiau esminę reikšmę teismui, nagrinėjančiam pareiškėjų reikalavimus, nurodytų motyvų: jog 1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, ta apimtimi, kiek tie aktai susiję su teisėjų darbo užmokesčio mažinimu, neprieštarauja Konstitucijai; jog pradėtą teiseną dėl tų teisės aktų atitikimo Konstitucijai Konstitucinis Teismas nutraukė tuo motyvu, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę į konstitucinių teisių ir laisvių gynimą ne už visą Konstitucijos pažeidimo laikotarpį, o tik tokia apimtimi, kiek tų teisių ir laisvių pažeidimai tęsiami po Konstitucinio Teismo sprendimo, pripažinusio teisės aktą (jo dalį) prieštaraujančiu Konstitucijai, paskelbimo, o kadangi minėtais aktais nustatytas teisinis reguliavimas baigėsi iki Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo dienos, tai nebuvo prasmės spręsti dėl jų atitikties Konstitucijai; jog minėti sprendimai nutraukti teiseną buvo priimti ne aukščiau nurodytais dviem motyvais, o vykdant Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies reikalavimus"
Straipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2003 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=98