Konstitucinio teismo praktika, Konstitucinio teismo nutarimai 2004 metai : Straipsniai, TP : Konstitucinio teismo nutarimai 2004 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#2298: Svečiai
#1: Vartotojai
#7472: Registruoti vartotojai

# xetera


Jūs čia svečias.
+ registracija

Konstitucinio teismo nutarimai 2004 metai

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 195
 Prašymas (Nr. 1/2004) gautas: 2004 m. sausio 7 d. Bylos Nr.: 03/04
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 76-3018
 Pastaba. KT 2006-09-27 sprendimu bylos Nr. 03/04, 15/04 ir 05/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 03/04-15/04-05/06. 2008-07-04 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2007-07-05 nutarimą byloje Nr. 03/04-15/04-05/06 (medžiagos Nr. 1B-10/2008)
 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies (1999 m. gegužės 13 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose žemė ir miškas grąžinami perduodant nuosavybėn lygiavertį turėtajam atitinkamai žemės sklypą ar miško plotą tik piliečiams, gyvenantiems tame rajone, kuriame yra valstybinis parkas ar valstybinis draustinis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 29 bei 32 straipsniams

Nr. 196
 Prašymas (Nr. 2/2004) gautas: 2004 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: 05/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 7 dalies, kurioje nustatyta, kad tabako reklamos draudimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje, pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams penkių tūkstančių litų baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2 dalims bei Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės principams

Nr. 197
 Prašymas (Nr. 3/2004) gautas: 2004 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupės atstovas P. Papovas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas išaiškinti nutarimą
 Pastaba. 2004-02-11 sprendimu išaiškintos 2002-12-24 nutarimo nuostatos. 2004-02-13 sprendimu išaiškintos 2003-05-30 nutarimo nuostatos. Medžiaga pridėta prie bylos Nr. 49/2000 ir 21/2003. 2004-01-26 sprendimu prašymas išskirtas į du: išaiškinti kai kurias KT 2002-12-24 nutarimo nuostatas (byla Nr. 49/2000) bei kai kurias KT 2003-05-30 nutarimo nuostatas (byla Nr. 21/2003)
 Dėl 2002 m. gruodžio 24 d. (byla Nr. 49/2000) ir 2003 m. gegužės 30 d. (byla Nr. 21/2003) Konstitucinio Teismo nutarimų kai kurių nuostatų išaiškinimo

Nr. 198
 Prašymas (Nr. 4/2004) gautas: 2004 m. sausio 10 d. Bylos Nr.: 06/04
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 bei 48 straipsniams

Nr. 199
 Prašymas (Nr. 5/2004) gautas: 2004 m. sausio 28 d. Bylos Nr.: 07/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 54-2097
 Pastaba. 2004-02-11 sprendimu bylos Nr. 7/04 ir Nr. 8/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/04-8/04. 2004-02-03 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą dėl Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 ir 2 dalims bei 53 straipsnio 1 daliai.
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, dėl šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės principams

Nr. 200
 Prašymas (Nr. 6/2004) gautas: 2004 m. sausio 28 d. Bylos Nr.: 08/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 54-2097
 Pastaba. 2004-02-11 sprendimu bylos Nr. 8/04 ir Nr. 7/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/04-8/04. 2004-02-03 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą dėl Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 1 ir 2 dalims bei 53 straipsnio 1 daliai
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, dėl šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės principams

Nr. 201
 Prašymas (Nr. 7/2004) gautas: 2004 m. vasario 5 d. Bylos Nr.: 09/04
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą 2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4, 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 straipsniams

Nr. 202
 Prašymas (Nr. 8/2004) gautas: 2004 m. vasario 6 d. Bylos Nr.: 10/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 7-287
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 10/04, 12/04 ir 18/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 10/04-12/04-18/04. KT 2006-11-14 sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 6 d. (byla Nr. 10/04), 2004 m. vasario 18 d. (byla Nr. 12/04) ir 2004 m. kovo 25 d. (byla Nr. 18/04) prašymai ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, išskirti į atskirą bylą, suteikiant jai numerį Nr. 10/04-12/04-18/04APASTABA: KT 2006-11-27 priėmė nutarimą byloje Nr. 10/04-12/04-18/04A
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 "Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Darius Japertas atleistas iš Panevėžio apylinkės teismo teisėjo, šio teismo pirmininko pareigų, savo turiniu ir pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtintas asmenų lygybės prieš įstatymą principas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 115 straipsniui, kuriame nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismų teisėjai atleidžiami iš pareigų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniams, 90 straipsnio 6, 7 dalims, kuriuose reglamentuojami teisėjų drausminės atsakomybės klausimai ir nustatyta jų atleidimo tvarka; 2) Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 203
 Prašymas (Nr. 9/2004) gautas: 2004 m. vasario 6 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta pirmininko 2004-02-10 potvarkiu Nr. 2B-29. Gauta pakartotinai 2004-02-19 (prašymo Nr. 1B-12)
 Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 3 dalies, 73 straipsnio 2 dalies, 79 straipsnio 2 dalies ir 81 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 109 straipsnio 2 daliai bei 112 straipsnio 2 ir 5 dalims

Nr. 204
 Prašymas (Nr. 10/2004) gautas: 2004 m. vasario 13 d. Bylos Nr.: 11/04
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 10-369
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 898 patvirtintos "Laikinojo prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką perdirbti tvarkos" 21.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai

Nr. 205
 Prašymas (Nr. 11/2004) gautas: 2004 m. vasario 18 d. Bylos Nr.: 12/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 7-287
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 12/04, 10/04 ir 18/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 10/04-12/04-18/04. KT 2006-11-14 sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 6 d. (byla Nr. 10/04), 2004 m. vasario 18 d. (byla Nr. 12/04) ir 2004 m. kovo 25 d. (byla Nr. 18/04) prašymai ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, išskirti į atskirą bylą, suteikiant jai numerį Nr. 10/04-12/04-18/04A PASTABA: KT 2006-11-27 priėmė nutarimą byloje Nr. 10/04-12/04-18/04A
 Dėl: Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 "Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Arvydas Gudas atleistas iš Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjo, šio teismo pirmininko pareigų, savo turiniu ir pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, kurioje įtvirtintas asmenų lygybės prieš įstatymą principas, 115 straipsniui, kuriame nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismų teisėjai atleidžiami iš pareigų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniams, 90 straipsnio 6 ir 7 dalims, kuriuose reglamentuojami teisėjų drausminės atsakomybės klausimai ir nustatyta jų atleidimo tvarkai; Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 206
 Prašymas (Nr. 12/2004) gautas: 2004 m. vasario 9 d. Bylos Nr.: 13/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 51-1894
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 13/04, 21/04 ir 43/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 13/04-21/04-43/04
 Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 3 dalies, 73 straipsnio 2 dalies, 79 straipsnio 2 dalies ir 81 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 109 straipsnio 2 daliai, 112 straipsnio 2 ir 5 dalims

Nr. 207
 Prašymas (Nr. 13/2004) gautas: 2004 m. vasario 23 d. Bylos Nr.: 14/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena: Paskelbta išvada
 Pastaba. Bylą rengiantys teisėjai: A. Abramavičius, E. Jarašiūnas, K. Lapinskas ir V. Sinkevičius. KT 2004-04-06 sprendimu atsisakyta išaiškinti KT 2004-03-31 išvadą (medžiagos Nr. 22/2004)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. vasario 19 d. nutarime Nr. IX-2039 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą" išdėstyto paklausimo, kuriuo kreipiamasi išvados, ar Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje suformuluotuose kaltinimuose nurodyti Respublikos Prezidento Rolando Pakso konkretūs veiksmai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Nr. 208
 Prašymas (Nr. 14/2004) gautas: 2004 m. kovo 3 d. Bylos Nr.: 15/04
 Prašymą pateikė: Šiaulių apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 76-3018
 Pastaba. KT 2006-09-27 sprendimu bylos Nr. 15/04, 03/04 ir 05/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 03/04-15/04-05/06. 2008-07-04 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2007-07-05 nutarimą byloje Nr. 03/04-15/04-05/06 (medžiagos Nr. 1B-10/2008)
 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies (2001 m. gruodžio 11 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose žemė, miškas ar vandens telkiniai perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiu žemės, miško ar vandens plotu neskaidant sklypo į dalis, išskyrus asmeninio ūkio žemę, tik tiems piliečiams, kurie šiose teritorijose naudoja žemę asmeniniam ūkiui arba kurie iki 2001 m. rugpjūčio 17 d. gyveno ir turėjo nuosavybės teise gyvenamuosius namus ar butus, jų dalis valstybiniame parke ir valstybiniame draustinyje bei su jais besiribojančiuose kaimuose ir miesteliuose, savo turiniu atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 29 straipsniui.

Nr. 209
 Prašymas (Nr. 15/2004) gautas: 2004 m. kovo 10 d. Bylos Nr.: 16/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatos "tabako [...] gaminių [...] prekyba, neturint šiai veiklai atitinkamo leidimo ar licencijos, užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams penkiasdešimties tūkstančių litų baudą" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2 dalims, Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės principams

Nr. 210
 Prašymas (Nr. 16/2004) gautas: 2004 m. kovo 16 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto trisdešimt aštuntasis skirsnis bei kai kurios šio skirsnio nuostatos ir Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. IX-1954 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat ar Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. IX-1954 „Dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo" sudarytos specialiosios tyrimo komisijos Respublikos prezidentui Rolandui Paksui pateiktų kaltinimų pagrįstumui ir rimtumui ištirti bei išvadai dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą parengti 2003 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1 patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. IX-1954 sudarytos specialiosios tyrimo komisijos reglamentas ir kai kurios šio reglamento nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bei Lietuvos Respublikos Seimo statuto nuostatoms

Nr. 211
 Prašymas (Nr. 17/2004) gautas: 2004 m. kovo 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas prašymą grąžinti
 Pastaba. 2004-03-19 gauta pakartotinai (bylos Nr. 17/04)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarime Nr. IX-2062 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" išdėstyto prašymo ištirti, ar Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekretas Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui", kuriuo siūloma pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, ir dėl Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekreto Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui" 4 straipsnio atitikties Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai

Nr. 212
 Prašymas (Nr. 18/2004) gautas: 2004 m. kovo 19 d. Bylos Nr.: 17/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 56-1948
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarime Nr. IX-2062 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" išdėstyto prašymo ištirti, ar Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekretas Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir ar Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekreto Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui" 4 straipsnis neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai

Nr. 213
 Prašymas (Nr. 19/2004) gautas: 2004 m. kovo 25 d. Bylos Nr.: 18/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 7-287
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 18/04, 10/04 ir 12/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 10/04-12/04-18/04. 2004-04-07 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą dėl Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitikties Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 daliaiPASTABA: KT 2006-11-14 sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 6 d. (byla Nr. 10/04), 2004 m. vasario 18 d. (byla Nr. 12/04) ir 2004 m. kovo 25 d. (byla Nr. 18/04) prašymai ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, išskirti į atskirą bylą, suteikiant jai numerį Nr. 10/04-12/04-18/04APASTABA: KT 2006-11-27 priėmė nutarimą byloje Nr. 10/04-12/04-18/04A
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 "Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Palmira Linkevičienė atleista iš Biržų rajono apylinkės teismo teisėjos ir šio teismo pirmininkės pareigų, savo turiniu ir pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 1 daliai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 115 straipsniui ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83, 84, 86 straipsniams, 90 straipsnio 6 ir 7 dalims, taip pat dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitikties Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 214
 Prašymas (Nr. 20/2004) gautas: 2004 m. kovo 31 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta KT pirmininko 2004-04-05 potvarkiu Nr. 2B-56. Pakartotinai gauta 2004-04-06 (prašymas Nr. 23/2004)
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 ir 4 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 ir 48 straipsniams

Nr. 215
 Prašymas (Nr. 21/2004) gautas: 2004 m. balandžio 1 d. Bylos Nr.: 19/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 2 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 113-4131
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvakos 6, 7 ir 8 skyrių ta apimtimi, kuria ribojama viešosios informacijos platintojų veikla, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 53 straipsnio 1 daliai

Nr. 216
 Prašymas (Nr. 22/2004) gautas: 2004 m. balandžio 5 d. Bylos Nr.: 14/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas atsisakyti išaiškinti
 Pastaba. KT 2004-04-06 sprendimu atsisakyta išaiškinti KT 2004-03-31 išvadą byloje Nr. 14/04
 Dėl Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvados išaiškinimo

Nr. 217
 Prašymas (Nr. 23/2004) gautas: 2004 m. balandžio 6 d. Bylos Nr.: 20/04
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32, 48 straipsniams

Nr. 218
 Prašymas (Nr. 24/2004) gautas: 2004 m. balandžio 9 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): 
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. grąžinta KT pirmininko 2004-04-13 potvarkiu Nr. 2B-65
 Dėl atšaukimo prašymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 131, kuriuo nebeskiriama lėšų tolesniam programos vykdymui visiems subjektams, kuriuos Vyriausybė 2002 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 119 „Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas patvirtinimo", taip pat 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 317 „Dėl valstybės investicijų 2002-2004 metų programoje numatytų 2002 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus" patvirtino kaip valstybės investicijų gavėjus, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisėtų lūkesčių bei teisinės valstybės principams bei Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 14 straipsniui, nustatančiam, kad valstybės investicijų programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams

Nr. 219
 Prašymas (Nr. 25/2004) gautas: 2004 m. balandžio 15 d. Bylos Nr.: 21/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos apeliacinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 51-1894
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 21/04, 13/04 ir 43/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 13/04-21/04-43/04
 Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad dėl įgaliojimų pratęsimo sprendžiama šiame įstatyme nustatyta atitinkamo teismo teisėjo skyrimo tvarka, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "Lietuvos Respublikos Prezidentas gali vienasmeniškai, nesikreipdamas į Teismų tarybą dėl patarimo, atsisakyti tenkinti teisėjo prašymą pratęsti įgaliojimus iki 70 metų ir atleisti tokį teisėją iš pareigų pasibaigus įgaliojimų terminui", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 112 straipsnio 5 daliai, 109 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, ir dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 10 d. dekreto Nr. 2048 "Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo", kuriuo Jurgis Tautkevičius atleistas iš Panevėžio apygardos teismo teisėjo pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2 daliai, 112 straipsnio 5 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 57 straipsnio 3 dalies nuostatai, kad dėl įgaliojimų pratęsimo sprendžiama šiame įstatyme nustatyta atitinkamo teismo teisėjo skyrimo tvarka, taip pat 70 straipsnio 2 daliai

Nr. 220
 Prašymas (Nr. 26/2004) gautas: 2004 m. balandžio 16 d. Bylos Nr.: 22/04
 Prašymą pateikė: Švenčionių rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 30-1050
 Pastaba. KT 2005-03-24 sprendimu bylos Nr. 22/04, 17/02, 24/02 ir 06/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04
 Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 20 straipsnio 3 dalies 4 punkto ir 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 "Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo" patvirtintų Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 221
 Prašymas (Nr. 27/2004) gautas: 2004 m. balandžio 22 d. Bylos Nr.: 23/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius

 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 90-3529, atitaisymas - 2006.12.16, Nr.: 137
 Dėl Lietuvos Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 ir 3 dalims, 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 30 straipsnio 2 daliai, 38 straipsnio 1 ir 2 dalims, Konstitucijos preambulėje įtvirtintoms teisingumo ir teisinės valstybės nuostatoms ir dėl to paties įstatymo 7 straipsnio 7 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 ir 3 dalims, 38 straipsnio 1 ir 2 dalims, 109 straipsniui, Konstitucijos preambulėje įtvirtintoms teisingumo, teisinės valstybės nuostatoms

Nr. 222
 Prašymas (Nr. 28/2004) gautas: 2004 m. gegužės 5 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kėdainių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta KT pirmininko 2004-05-14 potvarkiu Nr. 2B-86
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" 67 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai

Nr. 223
 Prašymas (Nr. 29/2004) gautas: 2004 m. gegužės 5 d. Bylos Nr.: 25/04
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 8-284
 Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo 19 straipsnio, 16 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 224
 Prašymas (Nr. 30/2004) gautas: 2004 m. gegužės 7 d. Bylos Nr.: 24/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 85-3094
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ir 2 straipsnio papildymo įstatymo 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ir 2 straipsnio papildymo įstatymo 2 straipsnio atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, taip pat Konstitucijos 1 straipsniui, 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 daliai, 4 straipsniui, 5 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai, 34 straipsnio 2 daliai, 67 straipsniui, 78 straipsnio 1 daliai, 79 straipsniui, 109 straipsnio 1 daliai

Nr. 225
 Prašymas (Nr. 31/2004) gautas: 2004 m. gegužės 12 d. Bylos Nr.: 28/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 44-1608
 Pastaba. KT 2006-03-14 sprendimu prašymas 31/2004 (byla Nr. 28/04) ir prašymas 26/2003 (byla Nr. 28/03) sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 28/03-28/04
 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) 44 straipsnio 1 dalies 5 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai pasibaigia Vyriausybės atstovo (įstaigos vadovo) kadencija, kurios pradžia yra Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo data, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1525 „Dėl Vyriausybės atstovo Marijampolės apskričiai atleidimo", Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskričiai atleidimo", Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1527 „Dėl Vyriausybės atstovo Šiaulių apskričiai atleidimo", Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1528 „Dėl Vyriausybės atstovo Telšių apskričiai atleidimo" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Juozas Vengalis atleidžiamas iš Vyriausybės atstovo Telšių apskričiai pareigų, Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1529 „Dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskričiai atleidimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl Vyriausybės atstovo Šiaulių apskričiai" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Vitolio Januševičiaus atleidimo iš Vyriausybės atstovo Šiaulių apskričiai pareigų data perkeliama į pirmą darbo dieną pasibaigus jo nedarbingumui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių apsaugos principams

Nr. 226
 Prašymas (Nr. 32/2004) gautas: 2004 m. gegužės 13 d. Bylos Nr.: 26/04
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32, 48 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 227
 Prašymas (Nr. 33/2004) gautas: 2004 m. gegužės 14 d. Bylos Nr.: 27/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ir 2 straipsnio papildymo įstatymo 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio 2 daliai, 78 straipsnio 1 daliai ir 79 straipsnio 1 daliai

Nr. 228
 Prašymas (Nr. 34/2004) gautas: 2004 m. gegužės 14 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas prašymą grąžinti
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 222 "Dėl kandidato į Vyriausybės atstovus" atitikties Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 daliai, 10 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 13 straipsniui, Savivaldybių priežiūros įstatymo 3 straipsniui

Nr. 229
 Prašymas (Nr. 35/2004) gautas: 2004 m. gegužės 19 d. Bylos Nr.: 29/04
 Prašymą pateikė: Šiaulių apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 104-3985
 Pastaba. 2006-11-20 priimtas sprendimas atsisakyti išaiškinti KT 2006-09-26 d. nutarimą (medž. Nr. 1B-52/2006)
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio ta apimtimi, kuria nustatyta, kad delspinigių dydį už ne laiku sumokėtą mokestį ir delspinigių mokėjimo bei skaičiavimo tvarką nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinę praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį rodiklį, taip pat, kad delspinigių dydis nustatomas palūkanų normą padidinus iki 10 punktų, ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnio ta apimtimi, kuria nustatyta, kad delspinigių už nesumokėtus arba laiku nesumokėtus muitus dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinę praėjusio kalendorinio ketvirčio metinę palūkanų, mokamų už valstybės ne ilgiau kaip vieneriems metams išleistas obligacijas, normą, taip pat, kad finansų ministras šią normą padidina, bet ne daugiau kaip 10 punktų, atitikties Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 230
 Prašymas (Nr. 36/2004) gautas: 2004 m. birželio 7 d. Bylos Nr.: 30/04
 Prašymą pateikė: Alytaus r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32, 48 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 231
 Prašymas (Nr. 37/2004) gautas: 2004 m. birželio 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupės atstovas P. Papovas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas atsisakyti išaiškinti
 Pastaba. KT 2004-07-02 sprendimu atsisakyta išaiškinti KT 2002-12-24 nutarimą byloje Nr. 49/2000
 Dėl prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8,15 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), šios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsėjo 25 d. redakcijos) ir šios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. lapkričio 8 d. redakcijos), taip pat dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo įrašymo į konstitucinių įstatymų sąrašą įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" nuostatas

Nr. 232
 Prašymas (Nr. 38/2004) gautas: 2004 m. birželio 28 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta KT pirmininko 2004-07-02 potvarkiu Nr. 2B-101
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 ir 48 straipsniams bei konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 233
 Prašymas (Nr. 39/2004) gautas: 2004 m. liepos 21 d. Bylos Nr.: 31/04
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4 ir 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 234
 Prašymas (Nr. 40/2004) gautas: 2004 m. liepos 29 d. Bylos Nr.: 33/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 90-3580
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 222 "Dėl kandidato į Vyriausybės atstovus" atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 daliai, 10 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 13 straipsniui, Lietuvos Respublikos savivaldybių priežiūros įstatymo 3 straipsniui

Nr. 235
 Prašymas (Nr. 41/2004) gautas: 2004 m. rugpjūčio 2 d. Bylos Nr.: 32/04
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. ir 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos) ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 31 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 236
 Prašymas (Nr. 42/2004) gautas: 2004 m. rugsėjo 1 d. Bylos Nr.: 34/04
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-10-05 sprendimu byla Nr. 34/04 ir byla Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4, 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 straipsniams

Nr. 237
 Prašymas (Nr. 43/2004) gautas: 2004 m. rugsėjo 8 d. Bylos Nr.: 35/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 102-4171
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 35/04 ir 37/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/04-37/04. KT 2007-06-27 sprendimu bylos Nr. 35/04-37/04 ir 72/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/04-37/04-72/06
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punkto, šio straipsnio 4 dalies ir jos 1 punkto atitikties konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui

Nr. 238
 Prašymas (Nr. 44/2004) gautas: 2004 m. rugsėjo 17 d. Bylos Nr.: 36/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 123-4650
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 36/04 ir 45/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 45/03-36/04
 Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę neterminuotai išsaugoma asmenims, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos pilietybę, jų vaikams ir vaikaičiams (jeigu šie asmenys, jų vaikai ar vaikaičiai nerepatrijavo), gyvenantiems kitose valstybėse, ir Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies atitikties konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio 1 ir 3 dalims

Nr. 239
 Prašymas (Nr. 45/2004) gautas: 2004 m. spalio 1 d. Bylos Nr.: 37/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 102-4171
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 37/04 ir 35/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/04-37/04. KT 2007-06-27 sprendimu bylos Nr. 35/04-37/04 ir 72/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/04-37/04-72/06
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2002 m. liepos 4 d. redakcija), šio straipsnio 4 dalies ir jos 7 punkto (2002 m. liepos 4 d. redakcija) atitikties konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui

Nr. 240
 Prašymas (Nr. 46/2004) gautas: 2004 m. spalio 6 d. Bylos Nr.: 44/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 96-3891
 Pastaba. KT 2006-10-10 sprendimus bylos Nr. 44/04 ir Nr. 10/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 44/04-10/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m gegužės 28 d. nutarimo Nr.750 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" ta apimtimi, kuria Trakų rajono Varnikių kaimo 106 kvartalo 4,5 ir 6 sklypų miško žemė pagal Aplinkos ministerijos parengtas schemas buvo priskirta prie valstybinės reikšmės miškų plotų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 2 daliai

Nr. 241
 Prašymas (Nr. 47/2004) gautas: 2004 m. spalio 6 d. Bylos Nr.: 38/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Pastaba. 2005-05-13 KT sprendimu bylos Nr. 38/04 ir 39/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 38/04-39/04
 Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 52 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 242
 Prašymas (Nr. 48/2004) gautas: 2004 m. spalio 6 d. Bylos Nr.: 39/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Pastaba. 2005-05-13 KT sprendimu bylos Nr. 39/04 ir 38/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 38/04-39/04
 Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 52 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 243
 Prašymas (Nr. 49/2004) gautas: 2004 m. spalio 11 d. Bylos Nr.: 40/04
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 2 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies, 412 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 412 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir 30 straipsnio 1daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 413 straipsnio 5 dalies atitikties Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, dėl Baudžiamojo proceso kodekso 414 straipsnio 2 dalies atitikties Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai

Nr. 244
 Prašymas (Nr. 50/2004) gautas: 2004 m. spalio 14 d. Bylos Nr.: 41/04
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 41/04 ir Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3, 8 straipsnių ( 2001 m. birželio 26 d. redakcija ), 4 straipsnio (2003 m. balandžio 3 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32, 48 straipsniams

Nr. 245
 Prašymas (Nr. 51/2004) gautas: 2004 m. lapkričio 2 d. Bylos Nr.: 43/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 51-1894
 Pastaba. KT 2005-11-03 sprendimu bylos Nr. 43/04, 13/04 ir 21/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 13/04-21/04-43/04
 Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 128 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsniui, 109 straipsnio 2 daliai, 114 straipsnio 1 daliai

Nr. 246
 Prašymas (Nr. 52/2004) gautas: 2004 m. lapkričio 3 d. Bylos Nr.: 42/04
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Paskelbta išvada
 Pastaba. Šioje byloje yra trys bylą rengiantys teisėjai: E. Jarašiūnas, Z. Namavičius ir J. Prapiestis
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento paklausimo, ar nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas per 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus

Nr. 247
 Prašymas (Nr. 53/2004) gautas: 2004 m. lapkričio 3 d. Bylos Nr.: 47/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Šileikis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 140-5569
 Pastaba. byloje yra teisėjo E. Šileikio 2008-12-04 atskiroji nuomonė
 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energertikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. redakcija) 15 straipsnio 2 dalies nuostatos "Vartotojo įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais atvejais, kai skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje," atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad valdžios galias riboja Konstitucija, Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva, 46 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą, 46 straipsnio 4 dalies nuostatai, kad įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę, Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalies nuostatai, kad valstybė gina vartotojo interesus, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 248
 Prašymas (Nr. 54/2004) gautas: 2004 m. lapkričio 12 d. Bylos Nr.: 45/04
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 68-2514
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio 2 dalies nuostatos „Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", 168 straipsnio 3 dalies nuostatos „Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", 182 straipsnio 4 dalies nuostatos „Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", 183 straipsnio 5 dalies nuostatos „Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", 186 straipsnio 4 dalies nuostatos „Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", 187 straipsnio 4 dalies nuostatos „Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas", atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 249
 Prašymas (Nr. 55/2004) gautas: 2004 m. lapkričio 30 d. Bylos Nr.: 46/04
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 412 straipsnio 2 dalies, 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir dėl Baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnio 2 daliai

Nr. 250
 Prašymas (Nr. 56/2004) gautas: 2004 m. gruodžio 7 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Gauta pakartotinai. Pirminė registracija 2004-06-28, prašymo Nr. 38/2004. Gražinta KT pirmininko 2004-12-27 potvarkiu Nr. 2B-153 (KTĮ 70 str.)
 Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (2001 06 26 d. Nr. IX-392 redakcija) 3 straipsnio ir 4 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 ir 48 straipsniams

[ Gryžti į skyrių Konstitucinio teismo praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.23451 sekundės -