VT testai : Valstybės tarnautojų egzamino raštu klausimai, valstybės tarnybos testai 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5092: Svečiai
#2: Vartotojai
#7354: Registruoti vartotojai

# Moderator
# Vaidotas


Jūs čia svečias.
+ registracija1.Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimai archyvas
2.Egzamino raštu klausimai asmenims, dalyvaujantiems konkurse įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigoms archyvas
3.Egzamino raštu klausimai asmenims, dalyvaujantiems konkurse įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, ministerijos kanclerių pareigoms

2013-06-01 įsigaliojo nauja valstybės tarnautojų atrankos sistema.
Nuo birželio 1 d. įsigaliojo nauja valstybės tarnautojų atrankos sistema, kuri turėtų padidinti galimybes įsidarbinti valstybės tarnyboje.
Osvaldas Šarmavičius, Valstybės tarnybos departamento (VDP) direktorius, sako, kad keičiant įdarbinimo sistemą tikisimasi ne tik pritraukti geriausius įvairių sričių specialistus, padaryti sistemą lankstesnę, objektyvesnę, efektyvesnę, orientuotą į gebėjimų ir kompetencijų tikrinimą, bet ir padidinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba.
VDP informuoja, kad atranka bus vykdoma dviem etapais. Pirmame etape VDP Vilniuje pretendentai turės spręsti specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtą bendrųjų gebėjimų testą. Kadangi valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims reikalingi skirtingi gebėjimai, bus vertinamas kandidatų gebėjimas samprotauti ir spręsti verbalinio, skaitinio, vizualinio turinio problemas, analizuoti ir pagrįsti savo sprendimus tipinėse darbinėse situacijose. Testo tikslas – ne atrinkti geriausius, bet eliminuoti neturinčius minimalių bendrųjų gebėjimų kandidatus.
Taip pat kandidatų į vadovų pareigas lauks centralizuotas vadovavimo gebėjimų įvertinimas VDP interviu metu. Šį vertinimą atliks profesionalūs personalo atrankos ekspertai kaip ir vykdoma privačiame sektoriuje. Geriausi kandidatai, išlaikę testą, bus nustatomi antrame etape – konkurse įstaigose, atsižvelgiant į dalykinę kandidatų kompetenciją.
Dar viena diegiamos atrankos sistemos naujovė – pretendentų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų vienodas patikrinimas užsienio kalbų centruose pagal atitinkamus tarptautinius testus ir egzaminus.
Ši atrankos sistema bus naudinga ir patiems kandidatams. Atranką perėjusių, bet neįdarbintų kandidatų testavimo rezultatai galios 3 metus, tai reiškia, jog per šį laikotarpį kandidatas dalyvaudamas konkrečios valstybinės įstaigos konkurse neprivalės kiekvieną kartą laikyti naujo testo. Be to, sumažintas pateikiamų dokumentų kiekis į konkursą ir šie dokumentai bus teikiame tik per informacinę sistemą.
„Iki šiol galiojusi konkursų tvarka buvo kritikuojama dėl skaidrumo, objektyvumo ir efektyvumo trūkumų. Įstaigos valstybės tarnautojus atsirinkdavo decentralizuotai, kiekvienoje įstaigoje. Konkursą organizuojančios įstaigos kiekvienam konkursui rengė dalį klausimų iš teisės aktų kas pretendentų įvardijama kaip pati neskaidriausia konkurso dalis, kita dalis testo buvo teikiama įstaigoms centralizuotai taip pat iš teisės aktų, kurie iki 2011 m. pabaigos buvo skelbiami viešai internete. Dėl šio priežasties daugelį testo klausimų pretendentai žino. Esamu testu buvo tikrinamas pretendentų įstatymų išmokimas, kas neprognozuoja, jog valstybės tarnautojas tinkamai vykdys savo pareigas. Užsienio kalbos mokėjimas taip pat buvo tikrinamas decentralizuotai konkursą organizuojančioje įstaigoje. Be to, vienodos atrankos procedūros buvo taikomos tiek atrenkant į specialisto, tiek į vadovo pareigas“, - rašoma Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime.
VRM duomenimis, 2012 m. konkurso būdu buvo priimti 1.936 valstybės tarnautojai, iš jų 272 – į vadovaujančias pozicijas, o į laikinas valstybės tarnautojo pareigas – 1.507 asmenys. Įvertinus kelių metų duomenis, kiekviename konkurse į specialisto lygmens pareigas pretendavo apie 5 asmenys, į vadovaujančias – 3.
Šaltinis cv.lt

Įstatymai ir teisės aktai, iš kurių sudaromi testo klausimai

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
 • Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas
 • Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 • Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės
 • Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės

  Papildomai asmenims, dalyvaujantiems konkurse įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų,
  ministerijos valstybės sekretorių, ministerijos sekretorių,
  įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigomas

 • Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Seimo statutas
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas

  Papildomai asmenims, dalyvaujantiems konkurse įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų,
  ministerijos valstybės sekretorių, ministerijos sekretorių pareigomas

 • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 • Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
 • Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu

 • - Puslapio generavimas: 0.29707 sekundės -