DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU 1 :bbb Šeimos teisė : Bylų archyvas : TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#3660: Svečiai
#1: Vartotojai
#5700: Registruoti vartotojai

# Zilvinas


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Šeimos teisė :

Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU IR RŪPYBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)pripažinimo ribotai veiksniu ir rūpybos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti ribotai veiksniu asmeniu).
Ribotas veiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis:(nurodyti aplinkybes, rodančias, kad asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu įrodymus apie prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens būklę. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti medicininių dokumentų, patvirtinančių jo būklę, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)ribotą veiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį ribotai veiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui rūpybą ir paskirti rūpintoją, nustatytina(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)rūpyba ir jam paskirtinas rūpintojas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo rūpintoju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti rūpintojo pareigas, nes(aptarti pareiškėjo moralines ir kitokias savybes, galimybes įgyvendinti rūpintojo funkcijas, santykius su asmeniu, kuriam reikalinga rūpyba, ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes).
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.11, 3.239, 3.242, 3.277 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 462-464, 470-473, 491, 505-508 straipsniais, prašau teismo:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
- Puslapio generavimas: 0.22843 sekundės -