Civilinio proceso bendrieji dokumentai : Bylų archyvas : Civilinio proceso bendrieji dokumentai : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14140: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Civilinio proceso bendrieji dokumentai :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: Pagal vertinimą(nuo aukščiausio iki žemiausio įvertinimo)


Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Dėl ieškinio atsisakymo, ieškinio pripažinimo, sutikimo ir nesutikimo su ieškiniu formų pavyzdžių  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  1. (Ieškinio atsisakymo formos pavyzdys) IEŠKINIO ATSISAKYMAS,
2. (Ieškinio pripažinimo formos pavyzdys) IEŠKINIO PRIPAŽINIMAS,
3. (Sutikimo su ieškiniu pagal Civilinio proceso kodekso 380 straipsnio 2 dalį formos pavyzdys) SUTIKIMAS SU IEŠKINIU,
4. (Nesutikimo su ieškiniu pagal Civilinio proceso kodekso 380 straipsnio 2 dalį formos pavyzdys) NESUTIKIMAS SU IEŠKINIU.
Formos patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1R-230
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas dėl vykdomojo dokumento išdavimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL VYKDOMOJO RAŠTO IR (AR) DĖL KELIŲ VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ PAGAL VIENĄ TEISMO SPRENDIMĄ IŠDAVIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsniu ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 647 straipsniu, prašau išduoti vykdomąjį raštą ir (ar) kelius vykdomuosius raštus pagal vieną teismo sprendimą
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Pareiškimas dėl asmens pripažinimo mirusiu  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl
(nurodyti dingusio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (jeigu jis yra žinomas), tėvų vardus ir pavardes bei motinos mergautinę pavardę (jeigu ji yra žinoma))
paskelbimo mirusiu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 449 straipsnio 2 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes:
(nurodyti aplinkybes, žyminčias pareiškėjo suinteresuotumą, ir tikslą, dėl kurio reikia paskelbti fizinį asmenį mirusiu).
Paskutinė žinoma
(nurodyti dingusio asmens vardą, pavardę)
gyvenamoji ir buvimo vieta yra.
Gyvenamojoje vietoje (daugiau kaip) trejus metus nėra duomenų apie jo buvimo vietą / apie minėtą asmenį nėra duomenų (daugiau kaip) šešis mėnesius . Teismui nurodytini šie duomenys, patvirtinantys žinių apie
(nurodyti dingusio asmens vardą, pavardę)
buvimą/nebuvimą:
(nurodyti aplinkybes (jei tokios buvo), sudariusias dingusiam be žinios fiziniam asmeniui mirties grėsmę arba duodančias pagrindo spėti, jog jis žuvo dėl nelaimingo atsitikimo, taip pat duomenis iš dingusiojo žinomos gyvenamosios ar paskutinės žinomos jo gyvenamosios vietos, darbo vietos, policijos bei kitų įstaigų).
Papildomų žinių apie minėtą asmenį galėtų suteikti šie liudytojai:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas atidėti civilinės bylos nagrinėjimą  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL CIVILINĖS BYLOS NAGRINĖJIMO ATIDĖJIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 ir 247 straipsniais, prašau atidėti civilinės bylos Nr.
(nurodyti civilinės bylos numerį)
nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių:
(nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atidėti bylos nagrinėjimą)
Dokumentai, patvirtinantys svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atidėti civilinės bylos nagrinėjimą, pridedami.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas grąžinti dokumento originalą  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL DOKUMENTO (-Ų) ORIGINALO (-Ų) GRĄŽINIMO IŠ CIVILINĖS
BYLOS
(prašymo surašymo data ir vieta)
Prašau teismo grąžinti dokumento (-ų)
(nurodyti prašomo (-ų) grąžinti dokumento (-ų) pavadinimą (-us))
originalą (-us), pateiktą (-us) civilinėje byloje Nr.
(nurodyti civilinės bylos, kurioje yra dokumento (-ij) originalas (-ai) numerį)
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas dėl vykdomojo dokumento dublikato išdavimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL VYKDOMOJO RAŠTO DUBLIKATO IŠDAVIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsniu ir 649 straipsniu, prašau išduoti vykdomojo rasto dublikatą:
(nurodyti teismą, priėmusį sprendimą, sprendimo priėmimo datą, bylos numerį)
Vykdomasis raštas buvo prarastas dėl:
(nurodyti priežastis dėl kurių prašoma išduoti vykdomojo rašto dublikatą)
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 84 straipsniu, prašau iki sprendimo (nutarties) priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, kadangi:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Civilinio proceso bendrieji dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS IŠ DALIES ATLEISTI NUO ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 3 dalimi, prašau atleisti mane nuo žyminio mokesčio sumokėjimo iš dalies, kadangi:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
- Puslapio generavimas: 0.54734 sekundės -