Administracinės teisenos procesiniai dokumentai : Bylų archyvas : Administracinės teisenos procesiniai dokumentai : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14141: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Administracinės teisenos procesiniai dokumentai :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos:


Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Apeliacinis skundas administracinėje byloje  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  APELIACINIS SKUNDAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL
(nurodomas teismas, priėmęs skundžiamą sprendimą, skundžiamo sprendimo priėmimo data, administracinės bylos numeris, kurioje priimtas skundžiamas sprendimas)
(apeliacinio skundo surašymo data ir vieta)
Toliau dėstomas apeliacinio skundo turinys, nurodomi ginčijami klausimai, įstatymai ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (apeliacinio skundo juridinis pagrindas), nurodomas apeliacinio skundo dalykas, įrodymai, patvirtinantys skunde išdėstytas aplinkybes :
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas administraciniame procesinio termino atsiliepimui pateikti  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL PROCESINIO TERMINO ASILIEPIMUI Į SKUNDĄ (PRAŠYMĄ) PATEIKTI PRATĘSIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylu teisenos įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, prašau pratęsti procesinį terminą atsiliepimui j skunda (prašymą) pateikti, kadangi:
(nurodyti administracinės bylos, kurioje vyksta ginčas, numerį ir priežastis, dėl kurių prašoma pratęsti procesinį terminą)
Dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių prašoma pratęsti procesinį terminą atsiliepimui į skunda (prašymą) pateikti, pridedami
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas administracinėje byloje atidėti bylos nagrinėjimą  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL ADMINISTRACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMO ATIDĖJIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylu teisenos įstatymo 80 straipsnio 1 dalimi, prašau atidėti administracinės bylos Nr.
(nurodyti administracinės bylos numerį)
nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių:
(nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atidėti bylos nagrinėjimą)
Dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių prašoma atidėti administracinės bylos nagrinėjimą, pridedami .
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL ATLEIDIMO NUO ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO IŠ DALIES
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos įstatymo 41 straipsniu, prašau atleisti mane nuo žyminio mokesčio sumokėjimo iš dalies, kadangi:
(nurodyti motyvus, dėl kurių prašoma atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo iš dalies)
Įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą pridedami .
PRIDEDAMA:
1. Skundas (prašymas) arba apeliacinis skundas;
2. Įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio administracinėje byloje  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ŽYMINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMO ADMINISTRACINĖJE BYLOJE
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos įstatymo 41 straipsniu, prašau atleisti mane nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi:
(nurodyti motyvus, dėl kurių prašoma atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo)
Įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą pridedami .
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas atnaujinti terminus skundui paduoti  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL PRALEISTO TERMINO SKUNDUI (PRAŠYMUI) PADUOTI ATNAUJINIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylu teisenos įstatymo 34 straipsniu prašau atnaujinti praleistą terminą skundui (prašymui) paduoti, esant svarbioms priežastims:(nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atnaujinti praleistą terminą)
Dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių prašoma pratęsti procesinį terminą atsiliepimui į skunda (prašymą) pateikti, pridedami
PRIDEDAMA.1. Dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių prašoma atnaujinti praleistą terminą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas dėl įrodymų išreikalavimo administracinėje byloje  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL ĮRODYMŲ IŠREIKALAVIMO ADMINISTRACINĖJE BYLOJE
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalimi, prašau teismo administracinėje byloje Nr.
(nurodyti administracinės bylos numerį, kurioje prašoma išreikalauti įrodymus)
išreikalauti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti:
(nurodyti konkrečius įrodymus, kurių teismo prašoma išreikalauti, taip pat aplinkybes, kurias pagrįstų išreikalauti įrodymai, nurodyti įrodymų buvimo vietą)
(Prašymą teikiančio asmens ar jo atstovo parašas) Vardas, pavardė
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas grąžinti dokumento originalą administracinėje byloje  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS DĖL DOKUMENTO (-Ų) ORIGINALO (-Ų) GRĄŽINIMO IŠ ADMINISTRACINĖS BYLOS
(prašymo surašymo data ir vieta)
Prašau teismo grąžinti dokumento (-ų)
(nurodyti prašomo (-ų) grąžinti dokumento (-ų) pavadinimą (-us))
originalą (-us), pateiktą (-us) administracinėje byloje Nr.
(nurodyti administracinės bylos, kurioje yra dokumento (-ij) originalas (-ai) numerį)
(Prašymą teikiančio asmens ar jo atstovo parašas)
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Prašymas teismo atnaujinti praleistus apeliacinio skundo padavimo terminus  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL PRALEISTO TERMINO APELIACINIAM SKUNDUI PADUOTI ATNAUJINIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylu teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, prašau atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, esant svarbioms priežastims:
(nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atnaujinti praleistą terminą)
Dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių prašoma pratęsti procesinį terminą atsiliepimui į skunda (prašymą) pateikti, pridedami
PRIDEDAMA.1. Dokumentai, patvirtinantys svarbias priežastis, dėl kurių prašoma atnaujinti praleistą terminą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Administracinės teisenos procesiniai dokumentai
.PARSISIŲSTI. .Skundas prašymas administracinėje byloje  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  SKUNDAS (PRAŠYMAS) ADMINISTRACINĖJE BYLOJE DĖL
(nurodomas konkretus skundžiamas tarnautojo veiksmas(neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data)
(skundo (prašymo) surašymo data ir vieta)
Toliau dėstomas skundo (prašymo) turinys, nurodomas pareiškėjo reikalavimas, nurodomos konkrečios aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų (jei tokių yra) vardai, pavardes ir gyvenamosios vietos, kokias aplinkybes jie gali patvirtinti, kitu įrodymų buvimo vieta:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
- Puslapio generavimas: 0.41999 sekundės -