Darbo teisė : Bylų archyvas : Darbo teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu





Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#7924: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Prašymų pildymo formos, instrukcijos ir pan. : Darbo teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: pagal datą (seniausios rodyti pirmas)


Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbo sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Vyriausybės nutarimu. Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 11-412
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu vadovaujantis darbo kodekso 23 str. 1 d. 2 p., 30 str. 1 d. 4 p., 96 str. 1 d. 1 p., 105 str. 3 d. 3 p. 120 str. 3 d. ir darbuotojo sutikimo forma prie susitarimo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .PASIŪLYMAS DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO BENDRU SUTARIMU IR SUSITARIMO BLANKAS  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojas siūlydamas darbo sutartį nutraukti pagal 125 str. turėtų atkreipti dėmesį koks įspėjimo laikotarpis jam priklauso pagal DK 129 ir 130 straipsnius, bei kokio dydžio kompensacijas numato DK 140 str. kad netyčia pernelyg mažai neužsiprašytų. Taip pat susitarimo blankas dėl darbo sutarties nutraukimo bendru sutarimu.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas nutraukti darbo sutartį pagal DK 128 str.  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 128 str. Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Pretenzija, įspėjimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Už neišmokėtą darbo užmokestį mokami delspinigiai - vidutinis darbo užmokestis pagal DK 141 str. 3 d. Pretenzija teikiama, kaip paskutinė galimybė taikiai išspręsti skolos grąžinimą prieš kreipiantis į teismą. Daugiau informacijos apie delspinigiams taikomas senatis ir jų atnaujinimą rasite straipsnyje Senaties taikymas
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Terminuotos darbo sutarties pratęsimas - įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo.
DK 109 str.Terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikriems laikotarpiams tačiau ne ilgiau kaip 5 metams
DK 111 str. 3 d.Kai pasibaigus terminui darbo sutartis nutraukiama, tačiau nepraėjus vienam mėnesiui su atleistu darbuotoju sudaroma nauja terminuota sutartis tam pačiam darbui darbuotojo reikalavimu tokia sutartis gali būti pripažinta neterminuota
DK 113 Laikinoji darbo sutartis gali būti sudaryti iki dviejų mėnesių
DK 126 str.nutraukti ir pasibaigia terminuota darbo sutartis pagal
DK 132 str. pirma dalis nustato, kad su laikinu darbuotoju, kai sudaryta laikinoji darbo sutartis (t. y. šios sutarties terminas buvo nustatytas ne ilgesnis negu du mėnesiai),
tai pasibaigus šios sutarties terminui ji gati būti nutraukta, nors tuo metu darbuotoja butų ir neščia. Jeigu buvo sulygta dėl ilgesnes
trukmes darbo sutarties ir jos termino suėjimo metu darbuotoja yra nėščiaja, jos adeisti iš darbo negalima, tačiau tai nereiškia, jog terminui pasibaigus ši sutartis tampa nuolatinė (LAT 2005 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-92).
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 214 straipsniu atsižvelgdamas į Vardės Pavardės 2010-02-19 prašymą Nr. DP1111,
s u t e i k i u Švietimo ir sporto skyriaus referentei Vardei Pavardei, auginančiai du vaikus iki dvylikos metų, papildomą poilsio dieną 2010 m. vasario mėnesį (vasario 22 d.), mokant vidutinį darbo užmokestį.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl kasmetinių atostogų  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 172 straipsniu, atsižvelgdamas į Vardės Pavardės 2010-02-19 prašymą Nr. DP11111,
s u t e i k i u Bendrų reikalų skyriaus vedėjai Vardei Pavardei 5 kalendorines dienas kasmetinių atostogų nuo 2010 m. vasario 22 d. iki 2010 m. vasario 26 d. įskaitytinai už darbo laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2009-03-31.
isakymas_del_kasmetiniu
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Gupės darbuotojų atleidimas DK 130-1  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Grupės darbuotojų atleidimo ir jo
prevencijos tvarkos, patvirtintos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės
2000 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 61,

priedas

________________________ darbo biržai
(darbo biržos pavadinimas)

_________________________ savivaldybės merui
(miesto, rajono pavadinimas)


P R A N E Š I M A S
apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą

________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)
________________________ ______________________________________ _________________________________
(adresas) (tel., faksas, elektroninis paštas)

1. Bendras darbuotojų skaičius įmonėje: ____________________________________________________________
(skaičius žodžiais)
2. Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 10 straipsnyje nurodytomis sąlygomis ________________________________________________________________________________________ darbuotojų
(skaičius žodžiais)
nuo ______ m. _____________ _____ d. iki ______ m.________________ ____ d.
nuo ______ m. _____________ _____ d. iki ______ m.________________ ____ d.

3. Atleidimo priežastys:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. Informacijos teikimas profesinėms sąjungoms, konsultacijos (kada svarstyti klausimai, susitarimai ir kt.) _____
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Įmonės vadovas_____________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Data ___________________

Antspaudas
______________
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Aš, Vardis Pavardis, remdamasi 2009 m. sausio 6 d. Miesto apygardos teisme iškelta bankroto byla iš Nustekento ir niekam tikusio Uabo, 2003 m. rugsėjo 30 d. buvau prisiteisęs už nesumokėtą atlyginimą ir kitomis su byla susijusiomis išlaidomis viso 100 000 Lt .Miesto apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2-XXXX-YYY/2009 mano ieškinį tenkino ir priteisė atlyginimą, delspinigus VDU ir su kitas su byla susijusias išlaidas viso 150 000 Lt bei delspinigius ir palūkanas iki visiško atsiskaitymo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.30598 sekundės -