Darbo teisė : Bylų archyvas : Darbo teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#7924: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Prašymų pildymo formos, instrukcijos ir pan. : Darbo teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: Pagal vertinimą(Nuo žemiausio iki aukščiausio įvertinimo)


Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbo sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Vyriausybės nutarimu. Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 11-412
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas nutraukti darbo sutartį pagal DK 128 str.  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 128 str. Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .PASIŪLYMAS DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO BENDRU SUTARIMU IR SUSITARIMO BLANKAS  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojas siūlydamas darbo sutartį nutraukti pagal 125 str. turėtų atkreipti dėmesį koks įspėjimo laikotarpis jam priklauso pagal DK 129 ir 130 straipsnius, bei kokio dydžio kompensacijas numato DK 140 str. kad netyčia pernelyg mažai neužsiprašytų. Taip pat susitarimo blankas dėl darbo sutarties nutraukimo bendru sutarimu.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .ĮSPĖJIMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71) 129, 130,140, 177 straipsniais:
Į s p ė j u, kad su Jumis teisės aktų nustatyta tvarka 2013-01-05 bus nutraukta darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalimi, kadangi atsisakėte dirbti sumažintu darbo krūviu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu Jums bus išmokėta 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginė išmoka, atsižvelgus į Jūsų nepertraukiamą 5 metų stažą informatikos mokytojos pareigose mokykloje. Taip pat kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 2 dalimi išeitinė išmoka bus išmokama kas mėnesį lygiomis dalimis po 0,8 vidutinio Jūsų darbo užmokesčio atlyginimo dydžio.
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio 3 dalį Jūs turite teisę per įspėjimo laikotarpį dešimt procentų darbo laiko normos panaudoti naujo darbo paieškoms iš anksto suderinę paieškų laiką su darbdaviu. Esant galimybei, per įspėjimo laikotarpį, Jums bus siūlomas darbas atitinkantis Jūsų kvalifikaciją.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 214 straipsniu atsižvelgdamas į Vardės Pavardės 2010-02-19 prašymą Nr. DP1111,
s u t e i k i u Švietimo ir sporto skyriaus referentei Vardei Pavardei, auginančiai du vaikus iki dvylikos metų, papildomą poilsio dieną 2010 m. vasario mėnesį (vasario 22 d.), mokant vidutinį darbo užmokestį.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl kasmetinių atostogų  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 172 straipsniu, atsižvelgdamas į Vardės Pavardės 2010-02-19 prašymą Nr. DP11111,
s u t e i k i u Bendrų reikalų skyriaus vedėjai Vardei Pavardei 5 kalendorines dienas kasmetinių atostogų nuo 2010 m. vasario 22 d. iki 2010 m. vasario 26 d. įskaitytinai už darbo laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2009-03-31.
isakymas_del_kasmetiniu
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS PASIBAIGUS TERMINUI  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr.
71) 126 straipsnio 1 dalimi, 177 straipsniu, ir [juridinio asmens pavadinimas] įstatais [arba nuostatais, priklauso nuo juridinio asmens tipo]
1. A t l e i d ž i u nuo 2010 m. liepos 16 d. pasibaigus terminuotoms darbo sutartims:
1.1. Vardį Pavardį priimtą dirbti 2010 m. gegužės 16 d.sutarties Nr. DS-1111;
1.2. Kardį Pavardūną priimtą dirbti 2010 m. gegužės 16 d.sutarties Nr. DS-1112 ;
2. N u r o d a u:
2.1 Buhalterijai išmokėti Vardui Pavardžiui ir Kardžiui Pavardžiui kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas.
2.2 Personalui supažindinti Vardį Pavardžį ir Kardį Pavardį su šiuo įsakymu įstatymu nustatyta tvarka.
darbo sutarties nutraukimas pasibaigus terminui.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Gupės darbuotojų atleidimas DK 130-1  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Grupės darbuotojų atleidimo ir jo
prevencijos tvarkos, patvirtintos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės
2000 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 61,

priedas

________________________ darbo biržai
(darbo biržos pavadinimas)

_________________________ savivaldybės merui
(miesto, rajono pavadinimas)


P R A N E Š I M A S
apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą

________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)
________________________ ______________________________________ _________________________________
(adresas) (tel., faksas, elektroninis paštas)

1. Bendras darbuotojų skaičius įmonėje: ____________________________________________________________
(skaičius žodžiais)
2. Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 10 straipsnyje nurodytomis sąlygomis ________________________________________________________________________________________ darbuotojų
(skaičius žodžiais)
nuo ______ m. _____________ _____ d. iki ______ m.________________ ____ d.
nuo ______ m. _____________ _____ d. iki ______ m.________________ ____ d.

3. Atleidimo priežastys:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. Informacijos teikimas profesinėms sąjungoms, konsultacijos (kada svarstyti klausimai, susitarimai ir kt.) _____
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Įmonės vadovas_____________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Data ___________________

Antspaudas
______________
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl priėmimo dirbti  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 105 straipsniu 1 dalimi, atsižvelgdamas į Vardžio Pavardžio 2010-03-29 prašymą Nr. DP-25(8.73):
1. P r i i m u 2010 m. kovo 29 d. Vardždį Pavardį į Kaimo filialo žemės ūkio specialisto pareigas.
2. N u s t a t a u Vardžiui Pavardžiui, siekdamas patikrinti, ar jis tinka žemės ūkio specialisto pareigoms, 3 mėnesių išbandymo laikotarpį.
3. N u r o d a u Buhalterijai mokėti Vardžiui Pavardžiui 8 BMA dydžio tarnybinį atlyginimą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS ATLEIDIMO IŠ VALYTOJOS PAREIGŲ  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 126 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu:
1. A t l e i d ž i u 2012 m. rugpjūčio 30 d. Vardenę Pavardenę (suėjus darbo sutarties terminui) iš valytojos pareigų.
2. N u r o d a u buhalterijai išmokėti Vardenei Pavardenei 3,08 kalendorinių dienų dydžio piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo laikotarpį nuo 2012-07-23 iki 2012-08-30.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.36511 sekundės -