Darbo teisė : Bylų archyvas : Darbo teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#7919: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Prašymų pildymo formos, instrukcijos ir pan. : Darbo teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: Pagal vertinimą(nuo aukščiausio iki žemiausio įvertinimo)


Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Pretenzija, įspėjimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Už neišmokėtą darbo užmokestį mokami delspinigiai - vidutinis darbo užmokestis pagal DK 141 str. 3 d. Pretenzija teikiama, kaip paskutinė galimybė taikiai išspręsti skolos grąžinimą prieš kreipiantis į teismą. Daugiau informacijos apie delspinigiams taikomas senatis ir jų atnaujinimą rasite straipsnyje Senaties taikymas
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu vadovaujantis darbo kodekso 23 str. 1 d. 2 p., 30 str. 1 d. 4 p., 96 str. 1 d. 1 p., 105 str. 3 d. 3 p. 120 str. 3 d. ir darbuotojo sutikimo forma prie susitarimo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Terminuotos darbo sutarties pratęsimas - įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo.
DK 109 str.Terminuotos darbo sutartys gali būti sudaromos tam tikriems laikotarpiams tačiau ne ilgiau kaip 5 metams
DK 111 str. 3 d.Kai pasibaigus terminui darbo sutartis nutraukiama, tačiau nepraėjus vienam mėnesiui su atleistu darbuotoju sudaroma nauja terminuota sutartis tam pačiam darbui darbuotojo reikalavimu tokia sutartis gali būti pripažinta neterminuota
DK 113 Laikinoji darbo sutartis gali būti sudaryti iki dviejų mėnesių
DK 126 str.nutraukti ir pasibaigia terminuota darbo sutartis pagal
DK 132 str. pirma dalis nustato, kad su laikinu darbuotoju, kai sudaryta laikinoji darbo sutartis (t. y. šios sutarties terminas buvo nustatytas ne ilgesnis negu du mėnesiai),
tai pasibaigus šios sutarties terminui ji gati būti nutraukta, nors tuo metu darbuotoja butų ir neščia. Jeigu buvo sulygta dėl ilgesnes
trukmes darbo sutarties ir jos termino suėjimo metu darbuotoja yra nėščiaja, jos adeisti iš darbo negalima, tačiau tai nereiškia, jog terminui pasibaigus ši sutartis tampa nuolatinė (LAT 2005 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-92).
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENIO PAVARDENIO PRIĖMIMO Į MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGAS  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517), 23.1 punktu, atsižvelgdamas į Pretendentų į matematikos mokytojo pareigas atrankos 2012 m. gegužės 11 d. protokolą Nr. PPP-7(9.12) bei 2012-05-21 gautą Vardenio Pavardenio prašymą Nr. GP-234(8.9):
1. P r i i m u 2012 m. gegužės 25 d. Vardenį Pavardenį (laimėjus atranką) į matematikos mokytojo pareigas.
2. N u s t a t a u Vandeniui Pavardeniui, siekdamas patikrinti, ar jis tinka mokytojo pareigoms, 3 mėnesių išbandymo laikotarpį.
3. N u s t a t a u Vardeniui Pavardeniui tarnybinio atlyginimo koeficientą -11,65 BMA.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Aš, Vardis Pavardis, remdamasi 2009 m. sausio 6 d. Miesto apygardos teisme iškelta bankroto byla iš Nustekento ir niekam tikusio Uabo, 2003 m. rugsėjo 30 d. buvau prisiteisęs už nesumokėtą atlyginimą ir kitomis su byla susijusiomis išlaidomis viso 100 000 Lt .Miesto apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2-XXXX-YYY/2009 mano ieškinį tenkino ir priteisė atlyginimą, delspinigus VDU ir su kitas su byla susijusias išlaidas viso 150 000 Lt bei delspinigius ir palūkanas iki visiško atsiskaitymo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbo sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Vyriausybės nutarimu. Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 11-412
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas nutraukti darbo sutartį pagal DK 128 str.  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 128 str. Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .PASIŪLYMAS DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO BENDRU SUTARIMU IR SUSITARIMO BLANKAS  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbuotojas siūlydamas darbo sutartį nutraukti pagal 125 str. turėtų atkreipti dėmesį koks įspėjimo laikotarpis jam priklauso pagal DK 129 ir 130 straipsnius, bei kokio dydžio kompensacijas numato DK 140 str. kad netyčia pernelyg mažai neužsiprašytų. Taip pat susitarimo blankas dėl darbo sutarties nutraukimo bendru sutarimu.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .ĮSPĖJIMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71) 129, 130,140, 177 straipsniais:
Į s p ė j u, kad su Jumis teisės aktų nustatyta tvarka 2013-01-05 bus nutraukta darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalimi, kadangi atsisakėte dirbti sumažintu darbo krūviu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu Jums bus išmokėta 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginė išmoka, atsižvelgus į Jūsų nepertraukiamą 5 metų stažą informatikos mokytojos pareigose mokykloje. Taip pat kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 2 dalimi išeitinė išmoka bus išmokama kas mėnesį lygiomis dalimis po 0,8 vidutinio Jūsų darbo užmokesčio atlyginimo dydžio.
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio 3 dalį Jūs turite teisę per įspėjimo laikotarpį dešimt procentų darbo laiko normos panaudoti naujo darbo paieškoms iš anksto suderinę paieškų laiką su darbdaviu. Esant galimybei, per įspėjimo laikotarpį, Jums bus siūlomas darbas atitinkantis Jūsų kvalifikaciją.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Dėl papildomos poilsio dienos suteikimo
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 214 straipsniu atsižvelgdamas į Vardės Pavardės 2010-02-19 prašymą Nr. DP1111,
s u t e i k i u Švietimo ir sporto skyriaus referentei Vardei Pavardei, auginančiai du vaikus iki dvylikos metų, papildomą poilsio dieną 2010 m. vasario mėnesį (vasario 22 d.), mokant vidutinį darbo užmokestį.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.38891 sekundės -