Darbo teisė : Bylų archyvas : Darbo teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#7919: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Prašymų pildymo formos, instrukcijos ir pan. : Darbo teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos: pagal pavadinimą (nuo Z iki A)


Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS PASIBAIGUS TERMINUI  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr.
71) 126 straipsnio 1 dalimi, 177 straipsniu, ir [juridinio asmens pavadinimas] įstatais [arba nuostatais, priklauso nuo juridinio asmens tipo]
1. A t l e i d ž i u nuo 2010 m. liepos 16 d. pasibaigus terminuotoms darbo sutartims:
1.1. Vardį Pavardį priimtą dirbti 2010 m. gegužės 16 d.sutarties Nr. DS-1111;
1.2. Kardį Pavardūną priimtą dirbti 2010 m. gegužės 16 d.sutarties Nr. DS-1112 ;
2. N u r o d a u:
2.1 Buhalterijai išmokėti Vardui Pavardžiui ir Kardžiui Pavardžiui kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas.
2.2 Personalui supažindinti Vardį Pavardžį ir Kardį Pavardį su šiuo įsakymu įstatymu nustatyta tvarka.
darbo sutarties nutraukimas pasibaigus terminui.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Darbo sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Vyriausybės nutarimu. Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 11-412
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Darbuotojų perkėlimas darbdavių susitarimu vadovaujantis darbo kodekso 23 str. 1 d. 2 p., 30 str. 1 d. 4 p., 96 str. 1 d. 1 p., 105 str. 3 d. 3 p. 120 str. 3 d. ir darbuotojo sutikimo forma prie susitarimo.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO VARDENEI PAVARDENEI  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 214 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-27 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP1-669(9.37),
s u t e i k i u papildomą poilsio dieną specialistei Vardenei Pavardenei, auginančiai du vaikus iki dvylikos metų, 2012 m. rugpjūčio mėnesį (rugpjūčio 31 d.) mokant vidutinį darbo užmokestį.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENIO PAVARDENIO PRIĖMIMO Į MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGAS  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517), 23.1 punktu, atsižvelgdamas į Pretendentų į matematikos mokytojo pareigas atrankos 2012 m. gegužės 11 d. protokolą Nr. PPP-7(9.12) bei 2012-05-21 gautą Vardenio Pavardenio prašymą Nr. GP-234(8.9):
1. P r i i m u 2012 m. gegužės 25 d. Vardenį Pavardenį (laimėjus atranką) į matematikos mokytojo pareigas.
2. N u s t a t a u Vandeniui Pavardeniui, siekdamas patikrinti, ar jis tinka mokytojo pareigoms, 3 mėnesių išbandymo laikotarpį.
3. N u s t a t a u Vardeniui Pavardeniui tarnybinio atlyginimo koeficientą -11,65 BMA.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS ATLEIDIMO IŠ SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGŲ  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 127 straipsnio 1 dalimi, 177 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-20 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP-47(8.73):
1. A t l e i d ž i u 2012 m. rugsėjo 7 d. Vardenę Pavardenę iš socialinio darbuotojo pareigų.
2. N u r o d a u buhalterijai išmokėti Vardenei Pavardenei 45,37 kalendorinių dienų dydžio piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo laikotarpį nuo 2011-01-18 iki 2012-01-17 — 23 k. d., už darbo laikotarpį nuo 2012-01-18 iki 2012-09-07 — 22,37 k. d.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS ATLEIDIMO IŠ VALYTOJOS PAREIGŲ  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 126 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu:
1. A t l e i d ž i u 2012 m. rugpjūčio 30 d. Vardenę Pavardenę (suėjus darbo sutarties terminui) iš valytojos pareigų.
2. N u r o d a u buhalterijai išmokėti Vardenei Pavardenei 3,08 kalendorinių dienų dydžio piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už darbo laikotarpį nuo 2012-07-23 iki 2012-08-30.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS DARBO SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 110 straipsnio 1 dalimi, 120 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-10 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. DP-45(8.73),
p r a t ę s i u nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. mokytojos Vardenės Pavardenės terminuotos darbo sutarties terminą iki Piratės Jūraitytės atostogų vaiko priežiūrai pabaigos.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL VARDENĖS PAVARDENĖS PRIĖMIMO Į VALYTOJO PAREIGAS  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2002, Nr. 71) 95 straipsniu, 99 straipsniu, 109 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į 2012-08-02 gautą Vardenės Pavardenės prašymą Nr. GP-323(8.9):
1. P r i i m u 2012 m. rugpjūčio 6 d. Vardenę Pavardenę į valytojo pareigas (0,75 etato) pagal terminuotą darbo sutartį iki Anos Anaitytės atostogų pabaigos.
2. N u r o d a u buhalterijai mokėti Vardenei Pavardenei 1 MMA dydžio tarnybinį atlyginimą.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Darbo teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569, 2002 Nr. 71) 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Šiaulių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-148 „Dėl Exvardžio Pavardžio atleidimo iš Švietimo mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo atlikti direktoriaus funkcijas“, atsižvelgdama į 2012-09-14 Dirvardžio Pavardenio, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams sutikimą Nr. PR-4,
į g a l i o j u Dirvardį Pavardį, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams:
1. pavaduoti Kardį Pavardį, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atliekančią direktoriaus funkcijas, jo ligos, atostogų ir komandiruočių metu;
2. priimti sprendimus dėl atostogų ir komandiruočių įforminimo Dirvardio Pavardžio atžvilgiu.
Šis įsakymas galioja iki bus priimtas į pareigas mokyklos direktorius.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.33529 sekundės -