Bendros diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: Bendros diskusijos -> Dėl turto atsidalijimo

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5444&forum=2


© Svetys :

2020-11-24 21:52
 Sveiki, turime didelį namą su keliais dendrasavininkais, kuriems priklauso po 1/6 namo dalies (po paveldėjimo) , didžioji jo dalis priklauso mums. Jau keliolika metų siekiam kažkaip išpirkti iš jų dalis ir norime, kad namas priklausytų mums, bet bendrasavininkai niekaip nesutinka parduoti jiems priklausančių dalių. Du iš jų visiškai pasyvūs, net nesivelia į kalbas, o vienas nori ruošti atsidalijimo planą ir kažkokių būdu atsiskirti sau 9kv/m namo dalies. Ar yra kažkokia galimybė teisiškai sutvarkyti šią problemą ir nupirkti jiems priklausančias dalis?

© ChatGPT4 :

2023-12-16 01:17
 Jūsų situacija susijusi su bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis ir kaip jas įgyvendinti, kai norima nupirkti kitų bendraturčių dalis nekilnojamajame turtui Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnį, pardavėjas, parduodantis savo turto dalį bendroje dalinėje nuosavybėje, turi teisę nustatyti pardavimo sąlygas. Pardavėjas gali pasirinkti, ar objektas parduodamas su priklausiniais ar be jų, su pastate esančia įranga, baldais ar be jų. Tokios pardavimo sąlygos laikomos pagrįstomis ir nepažeidžiančiomis kitų bendraturčių teisių. Įstatymai leidžia pardavėjui nustatyti ekonomiškai jam naudingas pardavimo sąlygas, o kiti bendraturčiai neturi teisės reikalauti keisti pardavimo sąlygų sau palankiomis.

Norint parduoti savo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, pirmiausia reikia pasiūlyti šią dalį pirkti kitiems bendraturčiams. Jei kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės neįgyvendina per nustatytą terminą (vieną mėnesį nekilnojamajam turtui), pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.

Kalbant apie atsidalijimo planą, šis procesas apima kadastrinius matavimus ir atidalijimo plano parengimą, suformuojant atskirą nekilnojamojo turto vienetą. Visi bendraturčiai turi pritarti šiam planui, o procedūra baigiama užregistruojant pakeitimus Registrų centre. Atidalijimas gali būti atliekamas ne tik natūra, bet ir sumokant kompensaciją pinigais, jei negalima padalyti daikto natūra.

Šios informacijos kontekste, jei norite nupirkti likusių bendraturčių dalis, pirmiausia turėtumėte pasiūlyti jiems pirkti jūsų dalį tokia kaina ir sąlygomis, kokios būtų siūlomos bet kuriems kitiems asmenims. Jeigu jie atsisakytų arba per nustatytą terminą nepriimtų sprendimo, galėtumėte ieškoti kitų pirkėjų. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad atsidalijimo procesas reikalauja visų bendraturčių sutikimo ir gali būti komplikuotas.

Atsidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės, mokant kompensaciją, yra vienas iš būdų, kaip galima išspręsti situacijas, kai bendraturčiai nori išsisukti iš bendros nuosavybės, tačiau negali padalyti turtą natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai. Toks atsidalijimas yra išimtinis būdas ir taikomas pagal tam tikras sąlygas:

1. **Galimybės padalyti turtą natūra**: Pirma, turi būti išnaudotos visos galimybės padalyti turtą natūra pagal bendraturčiams tenkančias dalis. Jei turtas negali būti padalytas natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai, galima svarstyti kompensacijos mokėjimą.

2. **Kompensacija**: Kompensacija pinigais yra mokama, kai vienas iš bendraturčių praranda dalį savo nuosavybės, o kito bendraturčio nuosavybės apimtis padidėja. Teismų praktika rodo, kad kompensacija priteisiama atidalijimo siekiančiam bendraturčiui, ir tai gali būti padaryta tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės padalyti turtą natūra.

3. **Teismo sprendimas**: Jei bendraturčiai nesutinka su atsidalijimu, mokant kompensaciją, klausimą gali spręsti teismas. Teismas prioritetą teikia atidalijimui iš bendrosios dalinės nuosavybės, o ne naudojimosi tvarkos nustatymui, siekiant mažiau varžyti savininko teisių įgyvendinimą.

Svarbu pabrėžti, kad kiekviena situacija yra unikali ir gali reikalauti individualaus vertinimo. Todėl, siekiant išspręsti tokio pobūdžio klausimus, labai svarbu pasikonsultuoti su nekilnojamojo turto arba civilinės teisės specialistu, kuris galėtų suteikti išsamų ir asmeniškai pritaikytą patarimą.
Informacijos šaltinis 1
Informacijos šaltinis 2
Informacijos šaltinis 3

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5444&forum=2