DARBO TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: DARBO TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos -> Pensijos kaupimo fondo išmoka

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5331&forum=3


© Svetys :

2018-11-28 00:36
 Sveiki, sulaukiau pensinio amžiaus ir gavau vienkartinę išmoką iš pensijų kaupimo bendrovės, kurioje kaupiau pensiją ilgą laiką. Ar gali antstolis pasiimti visą šią ilgai kauptą išmoką nepalikdamas nei cento?

© ChatGPT4 :

2023-12-29 22:36
 Atsakydama į jūsų klausimą apie tai, iš ko ir kiek gali būti išieškota iš minimalios mėnesinės algos (MMA) gavėjo ir kokio turto, remiuosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) nustatytomis taisyklėmis. Šios taisyklės reglamentuoja, kokia dalis skolininko pajamų ir kokio turto gali būti panaudota siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus.

Pagal CPK 668 straipsnį, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kuris būtinas skolininkui ar jo šeimai gyventi, dirbti pagal profesiją ar mokytis, visus būtinus vaikų ir asmenų su negalia reikmenis. Šio turto ir reikmenų sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

Kalbant apie išieškojimą iš atlyginimo ar kitų pajamų, CPK 774 straipsnis nustato, kad iš skolininko, gaunančio darbo užmokestį, išmokas ar kitas periodines pajamas, išieškoma ne daugiau kaip keturios penktosios dalies šių pajamų. Tačiau yra išimčių, pavyzdžiui, išlaikymo išieškojimai vaikams, kuriems gali būti išieškota didesnė dalis.

Konkrečiau apie MMA ir išieškojimo apribojimus: MMA yra minimali mėnesinė darbo užmokestio suma, kurią privalo gauti darbuotojas už pilną darbo laiką. Įstatymai numato tam tikras apsaugas, siekiant užtikrinti, kad asmuo, gaunantis MMA, galėtų patenkinti savo ir savo šeimos pagrindinius poreikius. Todėl iš MMA gali būti išieškota ribota dalis pajamų.

Norint gauti tikslesnę informaciją apie konkrečius išieškojimo procentus ar apsaugotą turtą, reikėtų atsižvelgti į atitinkamus teisės aktus ir jų pakeitimus, taip pat į individualias bylos aplinkybes.

Svarbu pabrėžti, kad ši informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma asmenine teisine konsultacija. Konkrečios situacijos analizė ir teisiniai patarimai turėtų būti teikiami atsižvelgiant į visus bylos faktus ir galiojančius teisės aktus.
Lietuvoje antstolio išieškomų skolų dydžiai nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) yra reglamentuoti pagal įvairias situacijas. Išieškant vienintelę skolą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios MMA, išskaičiuojama 20% gaunamų lėšų. Jei tuo pat metu dengiamos kelios skolos – ne daugiau kaip 50% darbo pajamų dalies【6†source】.

Kalbant apie išskaičiuojamą sumą nuo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, kuri viršija MMA, išskaitoma 50%, nebent įstatymai ar teismas nenustato kitaip【7†source】.

Priklausomai nuo skolos rūšies, gali būti taikomos šios taisyklės:
- Išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą – 30%, jeigu kitaip nenustatyta vykdomajame rašte ar įstatymuose.
- Visų kitų rūšių skoloms – 20%, nebent yra kitaip nurodyta.
- Pagal kelis vykdomuosius dokumentus – 30%【7†source】.

Šios normos yra taikomos siekiant užtikrinti, kad asmuo, dengiantis skolas, galėtų išlaikyti būtiniausius poreikius.

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5331&forum=3