Daiktinė teisė : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: Daiktinė teisė -> Nuotekos į drenažą per melioracijos sistemas.

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5060&forum=4


© Svetys :

2017-07-5 18:52
 Naudojamės "traidenio" valymo įrenginiu. Statant įrenginį, pardavėjai sakė, kad drąsiai galime išvalytų nuotekų vandenį leisti į drenažinį griovį. Palei gatvę esantis griovys gaunasi į įkalnę, tad buvo nepatogu jį ten nutekinti. Telkinio šalia nėra, bet už kelių šimtų metrų yra kitas drenažo griovys. Išvalytą nuotėkų vandenį pajungėme į tą griovį per melioracijos drenažinius vamzdžius.
Ar mes pasielgėme tinkamai? Klausimas iškilo todėl, kad "žemesnėje" vietoje yra kaimynų dirbamos žemės ir jie teigia, kad nuo mūsų nuotekų vandens jiems semia žemes. Problema atsirado tik šiemet-gal dėl didesnio kritulių kiekio, nors įrengta jau 3-4 metai.
Ar aš teisingai suprantu - tai daugiau melioracinių sistemų netinkamo veikimo, ar mūsų valymo įrengimo nuotekų vandens pasekmė.

© Vaidotas :

2017-07-14 10:19
 Sveiki,
Ar melioracijos įrengimas buvo apspręstas sklypo plane ir suderintas su savivaldybės atstovais ? Jeigu taip, tai nėra ko pergyventi, jeigu ne, tuomet galėjote „išbalansuoti melioracijos sistemą“ ir dėl to skęsta kaimynai. Aš abejoju, kad traidenis galėtų paskandinti kaimynus. Greičiausiai esate teisus ir kaltas didesnis, nei įprasta kritulių kiekis.
Kitas klausimas ar melioracijos sistema, grioviai buvo tinkamai prižiūrėti? Už savalaikę melioracijos griovių priežiūrą yra atsakinga Savivaldybė. Jeigu melioracijos grioviai yra, tačiau užsikimšę (bebrai užtvanką padarė ir pan.), tuomet atsakinga savivaldybė. Jeigu sklype nėra melioracijos griovių arba juos išardė sklypo savininkas (kaltas jis ir juos atstatyti turėtų jis, jeigu neatstato, tuomet savivaldybė turi įgaliojimus imtis veiksmų....), na yra daug jeigu...

Ištrauka iš vietos savivaldos įstatymo
7 straipsnis. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos
„Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra:
<...>
27) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;“
Pagarbiai
Vaidotas S.

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5060&forum=4