ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos -> skyrybos

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5279&forum=7


© Svetys :

2018-07-20 10:34
 Sveiki,
Vyras yra padavęs ieškinį skyryboms dėl abiejų kaltės ir prašo teismo priteisti iš žmonos visas bylinėjimosi išlaidas. Kokia yra teismų praktika, ar bylinėjimosi išlaidų neturi apmokėti pats ieškovas?

© ChatGPT4 :

2024-01-13 18:37
 Skyrybų bylose, kuriose viena šalis paduoda ieškinį dėl abiejų sutuoktinių kaltės, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas gali būti sudėtingas ir priklausyti nuo įvairių veiksnių. Čia pateiksiu keletą potencialių scenarijų, kaip gali būti sprendžiamas bylinėjimosi išlaidų klausimas:

1. **"Pralaimėjęs Moka" Principas**: Pagrindinis civilinės teisenos principas yra "pralaimėjęs moka", tačiau skyrybų bylose šis principas nėra taikomas taip tiesmukai. Jei teismas nusprendžia, kad santuoka nutraukiama dėl abiejų sutuoktinių kaltės, išlaidų paskirstymas gali atsižvelgti į šių aplinkybių kontekstą.

2. **Procingas Paskirstymas**: Teismas gali nuspręsti priteisti bylinėjimosi išlaidas procingai, atsižvelgdamas į kiekvieno sutuoktinio dalyvavimą byloje ir patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, jeigu ieškovas paduoda ieškinį ir prašo priteisti visas išlaidas, bet teismas nustato abiejų kaltę, išlaidos gali būti padalytos pusiau arba kitokiu santykiu.

3. **Išimtys ir Sąžiningumo Principas**: Teismas gali taikyti išimtis iš pagrindinio principo, atsižvelgdamas į teisingumo ir sąžiningumo principus. Jei teismas mano, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš vienos šalies būtų nesąžiningas arba jei byla buvo nagrinėjama netinkamai, išlaidos gali būti priteisiamos tik dalinai arba visai nepriteisiamos.

4. **Atleidimas nuo Bylinėjimosi Išlaidų**: Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei viena iš šalių yra socialiai remtina arba patiria finansinių sunkumų, teismas gali atleisti šią šalį nuo bylinėjimosi išlaidų arba sumažinti jų apimtį.

5. **Teismo Vertinimas**: Galutinis sprendimas priklausys nuo teismo vertinimo, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, šalių elgesį proceso metu ir jų finansinę padėtį.

Atsižvelgiant į tai, svarbu pabrėžti, kad kiekviena situacija yra unikali ir teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo priklauso nuo individualių bylos aplinkybių. Čia pateikiami scenarijai yra tik galimos situacijos, o realus teismo sprendimas gali skirtis. Skyrybų bylose dažnai svarbu ne tik formalus teisinis pagrindas, bet ir šalių elgesys, bendradarbiavimas sprendžiant konfliktą, bei kitos socialinės ir ekonominės aplinkybės.

6. **Advokato Rolė**: Svarbu atkreipti dėmesį, kad advokatas gali padėti geriau suprasti bylos aplinkybes ir teismų praktiką, taip pat padėti paruošti argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Advokato patarimai gali būti ypač vertingi, kadangi jis gali įvertinti visus galimus scenarijus ir pasiūlyti geriausią strategiją.

7. **Galimi Papildomi Veiksniai**: Teismas taip pat gali atsižvelgti į kitus veiksnius, tokius kaip šalių finansinė padėtis, bylos trukmė, ir procesinės taktikos. Pavyzdžiui, jei viena šalis tyčia vilkino procesą arba piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, tai gali turėti įtakos bylinėjimosi išlaidų paskirstymui.

Reikėtų pabrėžti, kad ši informacija yra bendro pobūdžio, o konkrečiai Jūsų situacijai rekomenduojama kreiptis į teisininką, kuris galėtų pateikti išsamų vertinimą atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes.

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5279&forum=7