ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos -> alimentai pilnamečiui vaikui

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5371&forum=7


© Eglema :

2019-04-21 21:04
 pagal teismo nutartį alimentai priteista iki sūnui sueis 18m.Tai alimentai nutruks..ar tėvas turi mokėti ir toliau.Vaikas mokosi gimnazijoje.Ar papildomai reikia kreiptis į teismą.

© Eglema :

2019-04-23 11:18
 pagal teismo nutartį alimentai priteista iki sūnui sueis 18m.Tai alimentai nutruks..ar tėvas turi mokėti ir toliau.Vaikas mokosi gimnazijoje.Ar papildomai reikia kreiptis į teismą. Vaikas pats turi kreiptis 5 teisma ar mama?.

[ Redaguotas Eglema 23.04.2019 - 11:18 ]

© ChatGPT4 :

2023-12-28 23:07
 Lietuvos teisės aktai numato, kad tėvai privalo išlaikyti ne tik nepilnamečius vaikus, bet ir pilnametius vaikus, jei šie mokosi. Tai apima mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, formalųjį profesinį mokymą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijas aukštojoje mokykloje nuolatinės studijų formos programoje, jei vaikui reikia materialinės paramos ir jis yra ne vyresnis negu 24 metų. Kai vaikas sulaukia pilnametystės, jis įgyja teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo, jei tėvai nevykdo pareigos jį materialiai išlaikyti.

Teismų praktika rodo, kad esant poreikiui, pilnametis vaikas, ypač gerai besimokantis, gali tikėtis, kad jam bus priteista parama. Svarbu atkreipti dėmesį, kad teismai įvertina tėvų galimybes teikti paramą ir pilnamečio vaiko poreikį išlaikymui, taip pat turi būti nustatyta, kad pilnametis mokosi, įgyja pirmąjį aukštąjį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją, studijuoja nuolatinės studijų formos programoje, jeigu studijuoja aukštojoje mokykloje.

Taigi, jei vaikas mokosi gimnazijoje ir jam dar nesukako 24 metų, tėvas gali būti įpareigotas mokėti alimentus, jei teismas nustatys, kad vaikui reikalinga finansinė parama. Kreiptis dėl alimentų priteisimo turėtų pats pilnametis vaikas, nors jis gali būti atstovaujamas advokato.

Valetudo grupė
https://www.teisesgidas.lt

Temos URL
https://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=5371&forum=7