Pasiūlymai ir pastebėjimai : Užduok klausimą : darbo teise 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#7920: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » Pasiūlymai ir pastebėjimai

     ≡  darbo teise


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 4
Klausimas - ar Jūs tikrai norite iškelti bankroto bylą įmonei? Gal vertėtų iš pradžių pamėginti teismo keliu išsireikalauti Jums priklausančias sumokėti sumas? Klausiu, nes reikėtų įvertinti šiuos dalykus:
1) jei bus iškelta bankroto byla įmonei, tai Jūs "stosite" į vieną eilę su kitais kreditoriais, kuriems įmonė skolinga; jei įmonė turės nors truputi turto, tai jį paprastai padalina proporcingai vienos eilės kreditoriams; bankroto bylos kėlimas rekomenduotinas tik tuo atveju, jei Jūsų žiniomis įmonė veiklos nevykdo, su kitais kreditoriais neatsiskaito;
2) jei Jūs bandysite išieškoti Jums priklausančias sumas teismo keliu, tai jas priteisus, tikėtina, kad tokiu būdu Jums būtų išieškota žymiai didesnė suma, nei paskelbus įmonei bankrotą.
Įmonei bankroto bylą galite iškelti, tačiau prieš ją keliant reikia raštu (išsiunčiant laišką registruotu paštu) pranešti įmonei apie ketinimą iškelti bankroto bylą. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Jeigu įmonė per Jūsų nustatytą laikotarpį nesureaguoja, tai drąsiai galite pateikti įmonės buveinės vietos apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei. Pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą. Reikalavimai pareiškimui:
1) teismo, kuriam paduodamas procesinis dokumentas, pavadinimas;
2) dalyvaujančių byloje asmenų (Jūsų ir įmonės; Jūs esate kreditorius, o įmonė - bankrutuojanti įmonė) procesinė padėtis, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis yra žinomas), gyvenamoji vieta, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai (jei nežinote banko rekvizitų, tai nurodykite, kad jie nžinomi). Asmeniui pageidaujant, kad procesiniai dokumentai būtų įteikti per telekomunikacijų galinį įrenginį, nurodomas tokio telekomunikacijų galinio įrenginio adresas;
3) procesinio dokumento pobūdis ir dalykas (pareiškimas dėl bakroto bylos iškėlimo);
4) aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (turite pridėti įrodymus apie tai, kad nesumokėtos Jums su darbo santykiais priklausančios sumos bei pranešimą, siųstą įmonei, ir AB "Lietuvos paštas" kvitą; visos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Jus atstovaujančio advokato, jei toks yra/bus, notaro arba Jūs turite pridėti dokumentų originalus);
5) priedai pridedami prie pateikiamo procesinio dokumento;
6) informacija, ar byla bus vedama per advokatą;
7) procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas ir jo surašymo data.
Taip pat galite prašyti teismo taikyit laikinąsias apsaugos priemones (viena iš jų pvz. nekilnojamojo turto areštas), kurios būtų taikomos iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos (laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tuo atveju, jei yra tikimybė, kad turtą įmonė iššvaistys ar perleis tretiesiems asmenims teismui nespėjus priimti nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo, kuri priimama tik tuo atveju, jei yra gauti visi duomenys apie kreditorius, skolininkus ir t.t.).

Sėkmės!
»24.03.09 - 15:55
  Atspausdinti temą 

   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.37674 sekundės -