Vaikų filmavimas višoje vietoje ir platinimas : ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : Vaikų filmavimas višoje vietoje ir platinimas 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#3607: Svečiai
#1: Vartotojai
#5700: Registruoti vartotojai

# Zilvinas


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » ŠEIMOS TEISĖ, klausimai/atsakymai, diskusijos

     ≡  Vaikų filmavimas višoje vietoje ir platinimas


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
Sveiki,
renginio metų viešoje vietoje buvo nufotografuoti ir filmuoti vaikai, vėliau medžiaga buvo panaudota spaudoje ir įkelta į youtube.
Žinau, kad bet ką galima filmuoti ir fotografuoti viešoje vietoje. Tačiau ar leistinas šios medžiagos platinimas be sutikimo, ypač kai joje aiškiai identifikuojami tam tikri vaikai ir niekas neklausė tėvų sutikimo?
»11.07.17 - 22:41

§Teisininkai # 2
Ištikimas gyventojas
Ištikimas gyventojas

Teisininkai

Visuomenės informavimo įstatymas tai draudžia. Filmuoti/fotografuoti vaikus galima tik gavus bent vieno iš tėvų sutikimą.
Priklausomai nuo to, kas atliko šiuos veiksmus (žurnalistai ar kiti), galima kreiptis į atitinkamas institucijas ar teismą, jei manote, kad dėl tokių veiksmų atsirado neturtinės (moralinės) žalos.


Vilniaus teisininkų kontora - skubi teisinė pagalba, konsultacijos, dokumentų rengimas ir atstovavimas.
Mob. tel:. +370 673 85 719
El. p:. info@vtk.lt
»12.07.17 - 08:14 Anketa Aplankyti tinklapį

§Vaidotas # 3
Intelektinis Rėmėjas
Intelektinis Rėmėjas

VaidotasIšŠiauliai


Sveiki,
Visuomenės informavimo įstatymas draudžia, kai nėra aiškiai išreikštas sutikimas.

13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga
1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama:
1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose;
2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo;
3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo;
4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo;
5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose;
6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

14 straipsnis. Privataus gyvenimo apsauga
1. Rengiant ir platinant viešąją informaciją, privaloma užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą.
2. Informaciją apie privatų gyvenimą galima skelbti, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, tik jei tas žmogus sutinka.
3. Informacija apie privatų gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo tais atvejais, kai ji padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat kai informacija yra pateikiama viešai nagrinėjant bylą. Be to, informacija apie viešojo asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama be jo sutikimo, jeigu ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes.


Ginčai tarp privačių fizinių asmenų dėl informacijos apie asmens privatų gyvenimą paskleidimo, iš to kilusios žalos atlyginimo, garbės ir orumo pažeidimo yra priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.).


Civilinė byla Nr. 3K-3-358/2010 santrauka
Ieškovai - nužudyto asmens sutuoktinė ir vaikai - prašė priteisti iš atsakovo - laikraščio leidėjo - neturtinės žalos atlyginimą, kadangi laikraštyje be jų sutikimo buvo išspausdinta lavono nuotrauka. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė po 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovams, o apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje sprendimą pakeitė. Ieškovai pateikė kasacinį skundą.
LAT pripažino pagrįstas teismų išvadas, kad atsakovas nužudytojo nuotrauką išspausdino negavęs jo tėvų ir sutuoktinės sutikimo, tokie atsakovo veiksmai nebuvo pateisinti nužudytojo visuomenine veikla ar tarnybine padėtimi ir taip buvo šiurkščiai pažeista teisė į atvaizdą. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo atsakovą išspausdinti atsiprašymą, nes atsiprašymas nėra nei teisinės atsakomybės, nei teisinės gynybos būdas, o tik faktinė aplinkybė, į kurią atsižvelgiama nustatant neturtinės žalos dydį. Be to, teismas nepagrįstai aprisibojo teisės pažeidimo konstatavimu ir netaikė ieškovų reikalauto teisių gynimo būdo - neturtinės žalos atlyginimo. Kai dėl EŽTK ginamų vertybių pažeidimo patirtas sielvartas, stresas, rūpestis peržengia tam tikrą ribą, identifikuojamą pagal tokius apibūdinimus, kaip „intensyvus“, „žymus“, „išskirtinio sunkumo“ ar „patirtas išskirtinėmis aplinkybėmis“ ir pan., turi būti priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas. Nagrinėjamu atveju ieškovų sūnus bei sutuoktinis buvo nufotografuotas iškart po nužudymo įvykio vietoje, gulintis kraujo klane, nuotrauka padaryta stambiu planu, piktnaudžiaujant žiauriais vaizdais, galinčiais sukelti neigiamas emocijas artimiesiems, ta pati nuotrauka buvo dar kartą išspausdinta tame pačiame dienraštyje, todėl pripažintina, jog teisių pažeidimo konstatavimas yra nepakankama priemonė pažeistoms ieškovų teisėms apginti, dėl to paliktinas pirmosios instancijos teismo priteistas neturtinės žalos atlyginimas.
LAT iš dalies panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir toje dalyje paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Galima skundą dar surašyti ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai vadovaujantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 16, 36 71 straipsniais:
8 straipsnis
Informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.
16 straipsnis
Pateikdamas informaciją žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas privalo informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešasis) interesas, atskirti nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.
36 straipsnis
Žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas be žmogaus sutikimo negali skelbti žinių apie privatų to žmogaus gyvenimą, nebent tos žinios yra susijusios su viešuoju asmeniu ir svarbios visuomenei arba yra fiksuojama nusikalstama veika.

71 straipsnis
Tokia viešosios informacijos rengėjo veikla, kai jis pažeidinėja šio kodekso nuostatas, yra pagrindas:
1) Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai priskirti jį profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai;
2) suinteresuotiems asmenims ginti savo pažeistas teises;
3) taikyti kitas įstatymų nustatytas sankcijas.

Pagarbiai
Vaidotas S.


Ką turėčiau žinoti prieš rašydamas ieškinį, pareiškimą, prašymą, atsiliepimą rasi čia.

Pasinaudok pirmine teisine pagalba NEMOKAMAI nepriklausomai nuo turto ir pajamų,

Pasinaudok antrine (procesine) teisine paglaba
Nemokamų advokatų skyrimo tvarka ir kokioje savivaldybėje, kas gali padėti užpildyti prašymą rasi čia.,
Kokių dokumentų reikia ir kada priklauso antrinė (procesinė) teisinė pagalba rasi čia.

Prieš užduodami klausimą perskaitykite D.U.K. dažnai užduodamus klausimus ir diskusijose pateiktus klausimus ir ats
»12.07.17 - 13:44 Anketa Aplankyti tinklapį
  Atspausdinti temą 

   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.17736 sekundės -