CIVILINĖ TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos : Užduok klausimą : dėl bendraskolio pašalinimo 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13915: Svečiai
#0: Vartotojai
#5716: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » CIVILINĖ TEISĖ, klausimai/atsakymai diskusijos

     ≡  dėl bendraskolio pašalinimo


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
Laba diena,
teismo sprendime dėl buto punktas skamba taip o kitas dėl kredito

Ieškovei S, a. k. asmeninės nuosavybės teise priteisti butą su rūsiu, un. Nr. 7998-7003-6016:, esantį Kovo 11-osios g. Vilniuje.

Nustatyti, kad ieškovės S ir atsakovo G prievolė prieš kreditorių Luminor Bank AS, veikiantį per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pagal 2021 m. liepos 7 d. kredito sutartį Nr. 9502-2021-1573, nėra modifikuojama. Nustatyti, kad po šio sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovė S, a. k. , visa apimtimi vykdo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytą kredito sutartį. Jei atsakovas G, a. k. , patirs bet kokių išlaidų, susijusių su prievolių pagal 2021 m. liepos 7 d. kredito sutartį Nr. 9502-2021-1573 vykdymu, šias išlaidas jam privalės kompensuoti S, a. k.

Vyro advokatė man parašė

Laba diena, p. S,
Susitikimo metu Jūs man minėjote, kad G. bus pašalintas iš bendraskolių. Tačiau susisiekus su banku paaiškėjo, kad visgi taip nėra ir Jūs apie tai buvote informuota.
Prašome sakykite dėl kokių priežasčių buvo gautas toks atsakymas?
G. kreipėsi į banką dėl kredito gavimo ir jis buvo informuotas, kad jam nebus suteiktas, nes yra kliūtis, kadangi yra bendraskolis su Jumis.
Prašome Jus imtis priemonių pašalinti šiuos trukdžius ir pašalinti G. iš bendraskolių. Tikimės Jūsų geranoriško bendradarbiavimo, kad nereikėtų šios problemos perkelti spręsti teismui.

Klausimas ką ji turėjo mintyje?

Butas priteistas man aš viską mokų ir kreditą ir komunalines.Kompensacija jam sumokėta.Man liko kreditas.Registrų centre turtas registruotas tik mano vardu aš esu viena savininkė.Ji išdeklaravus esu.

Gal jie turi mintyje kad kreipsis į teismą atidalijimui?Ar taip gali?

dėl buto yra tokie dar punktai

Byloje kilo ginčas šalių santuokos metu įgyto 35,88 kv. m ploto buto, un. Nr. 7998-7003-6016:00, esančio adresu Kovo 11-osios g. , Vilnius (toliau – Butas), padalijimo būdo. Nustatyta, kad Butą šalys įsigijo sudarydamos su Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, 2021 m. liepos 7 d. kreditavimo sutartį Nr. 9502-2021-1573.
Ieškovė ieškinyje prašė Butą natūra priteisti jai, o atsakovas priešieškinyje – priteisti šalims asmeninėn nuosavybėn kiekvienam po 1/2 dalį Buto. Atsakovas taip pat teikė teismui paskolos sutarčių kopijas, lėšų pervedimo į jo banko sąskaitą išrašų kopijas, pažymėdamas, kad turi finansines galimybes išmokėti ieškovei piniginę kompensaciją, jei Butas būtų priteistas jam. Abi šalys teikė paaiškinimus ir įrodymus dėl savo sveikatos būklės, jais grindė savo poreikį gyventi ginčo Bute. Abu sutuoktiniai akcentavo, kad neturi kito gyvenamojo būsto.

Pažymėtina, kad nutraukiant santuoką turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad turto padalijimo natūra būdas laikomas prioritetiniu. Toks padalijimo būdas labiausia atitinka ir apsaugo savininko teises. Kiti (ne natūra) padalijimo būdai gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes (CK 3.127 straipsnio 3 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais (CK 3.117 straipsnio 2 dalis).

Atsižvelgus į nustatytus gana konfliktiškus šalių santykius, į tai, kad Buto plotas yra nedidelis, Butas vieno kambario, konstatuotina, kad padalijus šalims Butą atsakovo prašomu būdu, t. y. po 1/2 dalį, ginčas nebus išspręstas galutinai, kaip reikalauja CPK 260 straipsnis, nes bus sukurtos prielaidos tarp šalių ir ateityje kilti konfliktams, galimai ir su fiziniu smurtu vienas kito atžvilgiu.

Nagrinėjamu atveju įvertintina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu šalys susitarė ir atliko nurodyto Buto vertės nustatymą, kreipiantis į nepriklausomus turto vertintojus. Remiantis nekilnojamojo turto vertintojo Šarūno V 2023 m. vasario 14 d. vertinimo ataskaitos Nr. 23/02-14: išvada, nurodyto Buto vertė – 69 300 Eur (2023 m. vasario 24 d. DOK-3306). Šalys nurodytos turto vertinimo ataskaitos išvados neginčijo. Taip pat šalys pripažino, kad dalijant Butą nėra pagrindo nukrypti nuo lygių dalių principo, nei viena šalis neįrodinėjo didesnio savo indėlio į Buto sukūrimą (pavyzdžiui sumokant pradinį įnašą ar pan.). Taigi, byloje nėra ginčo dėl turto vertės, atitinkamai ir dėl mokėtinos kompensacijos dydžio, jei turtas būtų priteisiamas vienam iš sutuoktinių, kitam priteisiant piniginę kompensaciją.

Todėl, atsižvelgus į tai, kas aukščiau nurodyta ir nustatyta, spręstina, kad visas Butas priteistinas natūra vienam iš sutuoktinių, kitam priteisiant piniginę kompensaciją.

Ieškovė pateikė teismui kredito unijos „Fortūna“, j. a. k. 300123739, 2023 m. balandžio 3 d. garantinį raštą Nr. 23-001, kuriame nurodyta, kad kredito unija garantuoja išmokėti per 5 kalendorines dienas ne daugiau kaip 15 000 Eur sumą atsakovui G, jei iš ieškovės atsakovui bus priteista piniginė kompensacija (2023 m. balandžio 4 d. DOK-5582). Atsakovas teismui pateikė tos pačios kredito unijos 2023 m. vasario 27 d. patvirtinimą dėl būsto paskolos suteikimo/refinansavimo Nr. 23-001, kuriame nurodyta, kad kredito unija suteiks atsakovui 50 000 Eur paskolą kitos paskolos, esančios Luminor banke (32 000 Eur) refinansavimui ir kompensacijos ieškovei išmokėjimui (2023 m. vasario 27 d. DOK-3456).

Nustatyta, kad ieškovė nuo 2008 m. rugsėjo 9 d. dirba viešojoje įstaigoje , atsakovas – nuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje “. Ieškovės darbo užmokestis 2023 metais sudarė vidutiniškai 1700-1900 Eur per mėnesį, neatskaičius mokesčių, atsakovo – 1386 Eur per mėnesį, neatskaičius mokesčių. Atsižvelgus į atsakovo darbo pobūdį (tolimųjų reisų vairuotojas), galima daryti prielaidą, kad atsakovas gauna ir papildomų su komandiruotėmis susijusių išmokų (dienpinigių forma).

Laikytina, kad abiejų sutuoktinių finansinė padėtis yra panašaus lygio, stabili.

Ieškovė pateikė duomenis dėl jai nustatyto dalinio darbingumo. Darbingumo lygio pažymos DL-1 Nr.08023 duomenimis, ieškovei nustatytas 55 procentų darbingumo lygis nuo 2013 m. gruodžio 19 d. iki 2048 m. rugsėjo 29 d. Darbingumo lygio pažymos DL-1 Nr. 063542 duomenimis, ieškovei buvo nustatytas 50 procentų darbingumo lygis nuo 2011 m. gruodžio 13 d. iki 2013 m. gruodžio 18 d. Atsakovas nurodė turintis konkrečių sveikatos problemų, tačiau įrodymų, kad jam būtų nustatytas dalinis darbingumas, neteikė.
Teismas kritiškai vertina abiejų šalių paaiškinimus, kad kitam sutuoktiniui (sutuoktinei) ginčo Butas yra mažiau reikalingas, nes jis/ji turi galimybę gyventi su savo artimaisiais. Pažymėtina, kad ieškovė ir atsakovas yra suaugę asmenys, galintys gyventi savarankiškai ne tik su kitais asmenimis, bet ir išsinuomotame būste. Abiejų šalių gaunamas darbo užmokestis, taip pat už Butą gautina piniginė kompensacija sudaro prielaidas gyvenamąjį būstą nuomotis.

Atsižvelgus į tai, kas nurodyta ir nustatyta, įvertinus, kad atsakovas didesnę laiko dalį dėl savo darbinio užimtumo būna išvykęs iš Lietuvos, kad ieškovei nustatytas dalinis darbingumas, kad ieškovė nurodė, kad ginčo Butas yra jai patogus naudotis, nes yra pirmame daugiabučio namo aukšte, netoli autobusų stotelės, spręstina, kad Butas natūra priteistinas ieškovei.

Atsakovui, remiantis CK 3.127 straipsnio 3 dalimi, priteistina kompensacija už ieškovei tekusį turtą natūra. Tarp šalių nebuvo ginčo dėl to, kad ta šalis, kuriai atitenka Butas, prisiima atsakomybę toliau mokėti visas įmokas pagal kredito sutartį, taip pat nebuvo ginčo, kad apskaičiuojant kompensaciją reikalinga minusuoti likusios mokėti paskolos likutį. Ieškovė nurodė, kad 2023 m. rugpjūčio 10 d. datai neišmokėta paskolos dalis sudarė 30 131,97 Eur. Todėl ieškovės atsakovui mokėtinos kompensacijos dydis yra (69300 – 30131,97) / 2 = 19 584,02 Eur.

Ką jie gali iš manęs paturėti?Atidalinti dalį buto ar man geriau refinansuotis?Ar taip ir terorizuos kol jo nepašalinsiu iš bendraskoliu?
»05.04.24 - 14:01
  Atspausdinti temą 

   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.43108 sekundės -