Išlaikytinių skaičius iki 18 metų
Išlaikytinių skaičius po 18
I lygis yra 147*37.68+(14.13*147*(+))=5538.96
II lygis yra 147*56.52+(20.74*147*(+))=8308.44
 Vietovės pavadinimas pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją nekilnojamojo turto registro zoną