Išlaikytinių skaičius iki 18 metų
Išlaikytinių skaičius po 18
I lygis yra 129*37.68+(14.13*129*(+))=4860.72
II lygis yra 129*56.52+(20.74*129*(+))=7291.08
 Vietovės pavadinimas pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją nekilnojamojo turto registro zoną