Išlaikytinių skaičius iki 18 metų
Išlaikytinių skaičius po 18
I lygis yra 176*38+(14.2*176*(+))=6688
 Vietovės pavadinimas pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją nekilnojamojo turto registro zoną