Išlaikytinių skaičius iki 18 metų
Išlaikytinių skaičius po 18
I lygis yra 128*37.68+(14.13*128*(+))=4823.04
II lygis yra 128*56.52+(20.74*128*(+))=7234.56
 Vietovės pavadinimas pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją nekilnojamojo turto registro zoną