Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 6. Dėl sąlygų, kurioms
esant priimamas nagrinėti reikalavimas dėl garbės ir orumo gynimo

Kai asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios žinios
yra paskelbtos per visuomenės informavimo priemones, teismas priima nagrinėti
reikalavimą dėl žinių paneigimo viešosios informacijos rengėjui tik tada, kai
reikalavime viešosios informacijos rengėjui asmuo tiksliai nurodo, kokios
paskleistos žinios neatitinka tikrovės, kada ir kur jos buvo paskelbtos, kokie
paskelbtų žinių teiginiai žemina asmens garbę ir orumą, suformuluoja paneig­tinų
žinių tekstą.


Kasacinės instancijos teismo                                                     Civilinė
byla Nr. 3K–3–861/1999 m.
pranešėjas J. Š-a-,                                                 Bylų
kategorija 40
apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas P. P-is,
pirmosios instancijos teismo
teisėjas V. J-is

NUTARTIS

1999 m. lapkričio 24 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko J. Š-o,
teisėjų J. S-ės ir A. N-o,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka
išnagrinėjo civilinę bylą pagal R-os M-os kasacinį skundą dėl Mažeikių
rajono apylinkės teismo 1999m. balandžio 21 d. sprendimo, Šiaulių apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 8 d. nutarties
peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės R-os M-os ieškinį
atsakovams – Mažeikių UAB „S-vės laikraštis”, Mažeikių rajono laikraščio
„S-vė” redakcijai, trečiajam asmeniui S-ai L-o­šiūtei dėl garbės ir
orumo gynimo, moralinės žalos atlyginimo.
Teisėjų kolegija

nustatė:

Ieškovė nurodė, kad 1998 m. sausio 8 d.
laikraščio „S-vė” priede „Mano ūkis”, publikacijoje „Kaimas tarp Mažeikių
ir Tirkšlių” paskleistos neatitinkančios tikrovės žinios apie ją, redakcijos
prasimanytas šmeižtas (pravardžiavimas) tokiais išsireiškimais, kokių kaimuose
negirdėta ir nevartojama. Antraštė „Buvusi ūkininkė – „populiariausias” žmogus
D-iuose” neatitinka tikrovės. Buvusia ūkininke jai gyvenime neteko būti, o
„populiariausiu” žmogumi ji tapo tik po šios laikraščio publikacijos, nes tuo
žodžiu kabutėse skaitytojui ji buvo pristatyta kaip pats blogiausias žmogus
kaime. Straipsnyje išdėstyti prasimanymai, tikrovės neatitinkančios žinios:
„Prieš karą 126 ha žemės turėjusi ūkininkė nori ją atgauti, jai
priklausiusiuose pastatuose gyvenančius žmones išvyti lauk”; „D-uma kalbintų
daubariškių šypsosi, išgirdę R. Jazdauskaitės pavardę, „Grybų ragana”, ana kaip
raišas vokietys – tokių epitetų teko išgirsti apie šią moteriškę”; „Pasak vieno
pašnekovo, savininkė atrėžusi, jog jai nepatinka, kai po jos žemę svetimi
vaikšto”; „Į buvusios ūkininkės ketinimus iškraustyti rimčiau reagavo penkių
vaikų motina J-a Ulskienė. Moteris su savo šeimyna įsikūrusi seniau
Jazdauskaitei priklausiusiame name…M- buvusi šeimininkė juos bei kitame namo
gale gyvenančius senukus jau treti ar ketvirti metai „kibirkština”. Visuose
išsireiškimuose atkuriamas buvusios buožės įvaizdis, nors ji 1941 metais turėjo
13 metų ir kartu su motina buvo ištremta iš Lietuvos. P-eikti faktai
neatitinka tikrovės, kadangi nei su vienu daubariškiu asmeniškai niekada
nesibylinėjo. 1998 m. sausio 20 d. savo laišku, adresuotu „S-vės”
laikraščio redaktorei, ji prašė paneigti tiesos neatitinkančias žinias ir
atsiprašyti, tačiau redakcija 1998 m. sausio 27 d. laikraštyje „S-vė”
išspausdino visą laišką su redakcijos sugalvota antrašte „N-au, kad esu
blogesnė už kitus”. R-akcija tik dar kartą pasišaipė iš jos komp­likuotos
padėties.
Ieškovė prašė įpareigoti laikraščio „S-vė”
redakciją adekvačiu būdu panei­gti apie ją paskleistas tikrovės neatitinkančias
ir orumą žeminančias žinias bei priteisti iš šio atsakovo 10 000 Lt moralines
žalos atlyginimo.
Mažeikių rajono apylinkės teismas 1999 m.
balandžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas padarė išvadą, kad
straipsnyje ieškovę liečiantys faktai, atitinkantys tikrovę ar iš dalies jos
neatitinkantys, dėl straipsnio autorei suteiktos tam tikros D-ių kaimo
gyventojų teisingos arba klaidingos informacijos nelaikytini įžei­džiančiais
ieškovės garbę ir orumą bei pažeidžiančiais jos privataus gyvenimo
neliečiamybę. Teismas taip pat laikė, jog redakcija, paskelbdama ieškovės
laišką su paneigimu ir atsiprašydama už korespondentės S. L-ės žurnalisto
etikos pažei­dimą, pasielgė tinkamai (Visuomenės informavimo įstatymo 20 str. 3
d. , 21 str. 2 d. ). Ieškinio dalį dėl neleistinos informacijos apie ieškovės
privatų gyvenimą teismas atmetė, nes tokius ieškovės apibūdinimus, kaip įvairiose
instancijose ieškančios teisybės, dažnai besilankančios teismuose, nepakankamai
prižiūrinčios savo turtą, nenorinčios niekam išnuomoti jai priklausančios
pirties ir pan. , laikė tik Darbarių kaimo gyventojų apie ieškovę straipsnio
autorei išsakytomis nuomonėmis (Visuo­menės informavimo įstatymo 8 str. ).
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija 1999 m. birželio 8 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės
teismo 1999 m. balandžio 21 d. sprendimą paliko nepakeistą, o ieškovės apeliacinį
skundą atmetė. Teisėjų kolegija laikė, jog apylinkės teismas padarė pagrįstą
išvadą, jog straipsnyje „Kaimas tarp Mažeikių ir Tirkšlių” išdėstyta kai kurių
Darbarių kaimo gyventojų bei Tirkšlių seniūnijos nuomonė apie ieškovę, todėl CK
7, 71 str. ir Visuomenės informavimo įstatymo 20, 21 str. pagrindu tenkinti
ieškinį nėra pagrindo.
Kasaciniu skundu R-a M-a prašo panaikinti
Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m. balandžio 21 d. sprendimą ir Šiaulių
apygardos teismo 1999 m. birželio 8 d. nutartį. Ji laiko, kad teismai pažeidė
Lietuvos Respublikos Kons­­ti­tucijos 22 ir 25 straipsnių reikalavimus.
Publikacijoje niekur nepateikiama nuo­­monė, o yra tik faktų teiginiai, bet
teismas to nenagrinėjo.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija

konstatuoja:

Pagal Civilinio kodekso 7 ir 71 str. , Visuomenės
informavimo įstatymo 20 ir 21 str. asmens garbė ir orumas, privataus gyvenimo
neliečiamumas yra ginami, kai asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės
neatitinkančios žinios bei informacija apie žmogaus privatų gyvenimą yra
paskleistos be jo sutikimo.
R-alavimas dėl asmens garbės ir orumo, gero
vardo gynimo, moralinės ir materialinės žalos atlyginimo turi atitikti CPK 146
ir 148 str. numatytus reikalavimus. Pareiškime turi būti tiksliai nurodyta,
kokios paskelbtos žinios žemina asmens gerbę ir orumą ir neatitinka tikrovės,
argumentai, dėl kurių paskelbtos žinios laikomos žemi­­nančiomis, kad
paskelbtos žinios laikomos žeminančiomis, kada ir kur jos buvo paskelbtos. Be
to, turi būti suformuluotas paneigimo tekstas, nurodytas žinių panei­gimo
būdas, jei paneigimas, atsižvelgiant į paskleidimo būdą, yra galimas. Ieškovas
turi nurodyti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes, ir tiksliai
suformu­luoti materialinį teisinį reikalavimą atsakovui (CPK 146 str. 2 d. 6, 7
p. ). Jeigu atsakovu yra visuomenės informavimo priemonė, pareiškime ieškovas
turi nurodyti, kad laikėsi įstatyme nustatytos išankstinės neteisminės ginčo
sprendimo tvarkos dėl žinių paneigimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato
1998 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 1, 12 p. ).
Civilinio kodekso 7 str. 2 d. nurodo, jog teismas
priima nagrinėti reikalavimą tik po to, kai asmuo, apie kurį tokios žinios buvo
paskleistos, pateikė atitinkamai masinės informacijos priemonei raštišką
paneigimą, nurodydamas jame, kokios žinios neatitinka tikrovės ir kad jos buvo
paskleistos, tačiau ta masinės informacijos prie­monė atsisakė paskelbti
pranešimą arba paskelbė jį tokios formos, kad žinių nepa­neigė, arba jo
nepaskelbė per mėnesį nuo paneigimo padavimo dienos tame pačiame leidinyje.
Ieškovė 1998 m. sausio 20 d. laiške, adresuotame „S-vės” laikraščio
redaktorei, nurodė ginčijamame straipsnyje tikrovės neatitinkančias žinias,
kurios pažei­džia jos garbę ir orumą, tačiau šiame laiške konkrečiai
neįvardijo, kokias žinias ji laiko žeminančiomis jos garbę, orumą ir
neatitinkančiomis tikrovės, nesuformulavo paneigtinų žinių teksto.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija kons­tatuoja, kai asmens garbę ir orumą žeminančios
ir tikrovės neatitinkančios žinios yra paskelbtos per visuomenės informavimo
priemones, teismas priima nagrinėti reikalavimą dėl žinių paneigimo viešosios
informacijos rengėjui tik tada, kai reikalavime viešosios informacijos rengėjui
asmuo tiksliai nurodo, kokios paskleistos žinios neatitinka tikrovės, kada ir
kur jos buvo paskelbtos, kokie paskelbtų žinių teiginiai žemina asmens garbę ir
orumą, suformuluoja paneigtinų žinių tekstą.
Ieškovė nesilaikė CK 7 str. 2 d. nustatytų reikalavimų,
todėl teismas negalėjo priimti nagrinėti tokio ieškinio. Kadangi ieškovė
nesilaikė įstatyme nustatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos
dėl žinių paneigimo, teismų sprendimai naikintini, o ieškovės pareiškimas
paliktinas nenagrinėtu (CPK 245 str.
1 p. ).
Vadovaudamasi CPK 368 str. 1 d. 6 p. ir 370 str.
1 d. , teisėjų kolegija

nutarė:

Mažeikių rajono apylinkės teismo 1999 m.
balandžio 21 d. sprendimą bei Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir R-os M-os
pareiškimą palikti nenagrinėtą.
Nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo
priėmimo dienos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         J.
Š-a-

Teisėjai                                                                                                             J.
S-ė
                                                                                                                                    A.
N-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.7 sekundės -