Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13585: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 10. Dėl teisės kreiptis
su apeliaciniu (atskiruoju) skundu

CPK 33 str. 2 d. reikalauja, kad nepilnamečius nuo penkiolikos iki
aštuoniolikos metų amžiaus, taip pat pripažintus ribotai veiksniais asmenis
teis­mas įtrauktų dalyvauti bylose.
Negalima riboti asmens teisės į teisminę gynybą, numatytą Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. , dėl to, kad teismas, pažeisdamas CPK
nuostatas, jo neįtraukė į civilinę bylą dalyvaujančiu byloje asmeniu, jeigu
akivaizdu, kad šis asmuo yra nagrinėjamų materialinių ir procesinių teisi­nių
santykių dalyvis.

Kasacinės instancijos teismo                                                     Civilinė
byla Nr. 3K–3–36/2000 m.
pranešėjas R. Č-a,                                                                 Bylų
kategorija 43
apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas A. G-s,
pirmosios instancijos teismo
teisėja I. S-ė

NUTARTIS

2000 m. sausio 5 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko R. Č-os,
teisėjų J. J-ės ir E. L-o,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka
išnagrinėjo civilinę bylą pagal S-ano Talanovo kasacinį skundą dėl Klaipėdos
miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutarties, Klaipėdos miesto
apylinkės teismo 1999 m. birželio 30 d. nutar­ties ir Klaipėdos apygardos
teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugpjūčio 27 d.
nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės V-os Panšinos ieškinį
atsakovui I-iui Talanovui dėl iškeldinimo iš buto ir I-io Talanovo ieškinį
V-ai Panšinai, S-ionui Talanovui, L-ei Talanovai ir Klaipėdos miesto
savival­dybei dėl susitarimo pirkti butą pripažinimo negaliojančiu ir buto
pirkimo – pardavimo sutarties iš dalies pripažinimo negaliojančia, dėl pripažinimo
nuosavybės teisės į buto dalį ir naudojimosi butu tvarkos nustatymo.
Teisėjų kolegija

nustatė:

Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs
civilinę bylą pagal ieško­vės V-os Panšinos ieškinį atsakovui I-iui
Talanovui dėl iškeldinimo iš buto ir I-io Talanovo ieškinį atsakovams V-ai
Panšinai, S-ionui Talanovui, L-ei Talanovai ir Klaipėdos miesto
savivaldybei dėl susitarimo pirkti butą pripažinimo negaliojančiu, buto pirkimo
– pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, dėl pripažinimo
nuosavybės teisės į dalį buto ir naudojimosi butu tvarkos nustatymo, 1999 m.
kovo 25 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį šalių prašomomis sąlygomis,
nustatant buto I. Kanto g. 26–3, Klaipėdoje, nuosavybės teisės idealiąsias dalis
V-ai Panšinai – 0,28, L-ei Talanovai – 0,23, I-iui Talanovui – 0,29,
S-ionui Tala­novui – 0,20, bei nustatė naudojimosi butu tvarką.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 1999 m.
birželio 30 d. nutartimi atsisakė priimti S-ano Talanovo apeliacinį skundą ir
jį grąžino S-anui Talanovui. Teismas nurodė, kad S-anas Talanovas nebuvo
byloje dalyvaujantis asmuo, be to, nedaly­vavo privatizuojant butą I. Kanto g.
26–3, Klaipėdoje. Kadangi apeliacinis skundas grąžintinas, prašymas dėl termino
atstatymo nesvarstytinas.
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, išna­grinėjusi bylą pagal S-ano Talanovo atskirąjį
skundą, 1999 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo
1999 m. birželio 30 d. nutartį paliko nepakeistą. Kolegija nurodė, kad
apylinkės teismas pagrįstai atsisakė priimti Ste­pano Talanovo atskirąjį skundą
remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 str. , kuriame
nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis gali apskųsti byloje
dalyvaujantys asmenys. Asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, gali paduoti
kasacinius skundus CPK 353 str. 2 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Kasaciniu skundu S-anas Talanovas prašo
panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutartį,
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. birželio 30 d. nutartį ir Klaipėdos
apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugpjūčio 27
d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Kasatorius nurodo, kad V-a Panšina yra jo senelė, I-is Talanovas – jo tėvas,
L-ė Talanova – motina, S-ionas Talanovas – brolis ir kad jis kartu su
šiais asmenimis gyvena bute, esančiame I. Kanto g. 26–3, Klaipėdoje. Klaipėdos
miesto apylinkės teismui 1999 m. kovo 25 d. priimant nutartį, kasatorius jau
buvo pasiekęs pilnametystę, tačiau jis nebuvo įtrauktas į šią bylą dalyvaujan­čiu
asmeniu. Kasatorius nurodo, kad jo giminaičiai, spręsdami klausimą dėl
nuosavybės teisės į šį butą, visiškai jį ignoravę. Tik 1999 m. balandžio 26 d.
V-ai Panšinai parei­­­kalavus išsikelti iš kambario, kuriame jis gyvena, jis
sužinojęs apie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. priimtą
nutartį.
Atsiliepime į S-ano Talanovo kasacinį skundą
atsakovas I-is Talanovas teigia sutinkąs su kasaciniu skundu ir jį palaikąs.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija

konstatuoja:

Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. birželio 30 d. nutartis, kuria
atsisakyta priimti S-ano Talanovo apeliacinį skundą ir nutarta jį grąžinti
padavusiam asmeniui (pagal CPK 347 str. šis skundas turi būti vadinamas
atskiruoju skundu), ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, kuria palikta nepa­keista
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. birželio 30 d. nutartis, naikintinos
dėl procesinės ir materialinės teisės normų neteisingo aiškinimo ir netinkamo
taikymo (CPK 3542 str. 2 d. ).

Dėl Lietuvos Respublikos CPK 347 str. ir 353 str. 2 d. taikymo

CPK 347 str. 1 d. parašyta, kad byloje
dalyvaujantys asmenys pirmosios instancijos teismo nutartį atskiruoju skundu
gali apskųsti apeliacinės instancijos teismui. Ta pati nuostata yra ir CPK 316
straipsnyje, išvardijančiame apeliacinio skundo subjektus. Taikant šias normas
teismų praktikoje, būtina išsiaiškinti, pagal kokius kriterijus nustatomi
byloje dalyvaujantys asmenys konkrečioje civilinėje
byloje. CPK 30 straipsnyje pasakyta, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis
laikomi: šalys, tretieji asmenys, šalių ir trečiųjų asmenų atstovai, taip pat
prokuroras, valstybinio valdymo institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos
bei atskiri fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje įstatymų numatytais atvejais
ginti valstybės ir kitų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų. Prie
dalyvaujančių byloje asmenų taip pat priskiriami pareiškėjai, pareigūnai,
įmonės, įstaigos, organizacijos bylose, kylančiose iš admi­nistracinių teisinių
santykių ir ypatingosios teisenos bylose. Analizuojant čia išvardytų asmenų
teisinę prigimtį nesunku pastebėti, kad jų dalyvavimas byloje yra sąlygojamas
materialinių teisinių santykių bei teisėtų interesų. M-erialiniai teisiniai
santykiai ir asmenų teisėti interesai sudaro teisinį pagrindą asmenis
pripažinti ieškovais, atsa­kovais, trečiaisiais asmenimis ir t. t. Šių asmenų
įtraukimo į bylą tvarką reglamentuoja CPK normos. Nagrinėdami šios bylos
aplinkybes, matome, kad ieškovė V. Panšina ir atsakovas I. Talanovas pagal
pirmąjį ieškinį dėl iškeldinimo iš buto ir I. Talanovo ieš­kinį atsakovams V-ai
Panšinai, S-ionui Talanovui ir L-ei Talanovai dėl susitarimo pirkti butą;
buto pirkimo – pardavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančiais bei dėl
pripažinimo nuosavybės teisės į buto dalį ir buto naudojimosi tvarkos nustatymo
paliečia visų šio buto gyventojų teises ir teisėtus interesus. Iš bylos duomenų
(namų knygos nuorašo, šeimos sudėties pažymėjimo) matyti, kad ginči­jamame bute
gyvena ne tik ieškininiuose pareiškimuose nurodyti asmenys, bet ir kiti buvę
šeimos nariai: S-anas Talanovas, gimęs 1981 m. vasario 3 d. , ir I-a-
Talanovas, gimęs 1979 m. rugpjūčio 3 d. Šie asmenys turėjo būti įtraukti į bylą
dalyvaujančiais byloje asmenimis. Tai turėjo nurodyti šalys savo ieškininiuose
pareiš­kimuose ir teismas nutartyje, nes CPK 33 str. 2 d. reikalauja, kad
nepilnamečius nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, taip pat
pripažintus ribotai veiksniais asmenis teismas įtrauktų dalyvauti bylose. I-
I-a- Talanovas, ir S-anas Talanovas jau civilinės bylos nagrinėjimo
pradžioje (pirmas teismo posėdis įvyko 1996 m. balan­džio 10 d. ) buvo sulaukę
penkiolikos metų. Jie materialinių ir procesinių teisinių santykių pagrindu
laikytini dalyvaujančiais byloje asmenimis, todėl turi teisę apskųsti teismo
nutartį. Negalima riboti asmens teisės į teisminę gynybą, numatytą
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. , dėl to, kad teismas,
pažeisdamas CPK nuosta­tas, jo neįtraukė į civilinę bylą dalyvaujančiu byloje
asmeniu, jeigu akivaizdu, kad šis asmuo yra nagrinėjamų materialinių ir
procesinių teisinių santykių dalyvis.
Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija
konstatuoja, kad S-anas Talanovas laikytinas dalyvaujančiu byloje asmeniu
(trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje), todėl jis turi teisę pirmosios instancijos
teismo nutartį apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui.
Be to, teisiškai nepagrįstas ir antras apylinkės
teismo 1999 m. birželio 30 d. nutarties motyvas, kad S-anas Talanovas nebuvo
ginčijamo buto privatizavimo sandorių dalyvis. Šis teismo motyvas neatitinka
Lietuvos Respublikos CK 13 str. nuostatų, nes riboja nepilnamečių iki
penkiolikos metų amžiaus teises. Už nepilna­mečius iki penkiolikos metų amžiaus
sandorius sudarinėja jų įstatyminiai atstovai – tėvai, įtėviai ir globėjai.
Privatizuojant ginčijamą butą, nepilnamečių vaikų S-ano ir I-o Talanovų
teises atstovavo jų tėvai I. Talanovas ir L. Talanova.
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija šių Klaipėdos miesto apylinkės teismo klaidų
neištaisė. Kolegija, nurodydama, kad asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą,
gali paduoti kasacinius skundus apeidami apeliacinę instanciją, neteisingai
išaiškino CPK 353 str. 2 d. Šio straipsnio nuostata aiškintina sistemiškai su
kita kasacinio proceso nuostata, pagal kurią kasacija nega­lima dėl pirmosios
instancijos teismo sprendimų ir nutarčių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka (CPK
352 str. 1 p. ). Ši nuostata paremta taisykle, pagal kurią aukštesnės instan­cijos
teismas negali pakeisti žemesnės instancijos teismo.
Kasacinės instancijos teismo Civilinių bylų
teisėjų kolegija, vadovaudamasi teismo instancijų nepakeičiamumo taisykle,
S-ano Talanovo atskirojo skundo, pavadinto apeliaciniu skundu, priėmimo
klausimą perduoda iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes šis skundas
paduotas praleidus terminą atskirie­siems skundams paduoti. Pirmosios
instancijos teismas apelianto prašymo atnaujinti praleistą terminą dar
nesvarstė. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad CPK
33 str. 2 d. bei kitų įstatymų pažeidimas, apelianto amžius, socialinė padėtis
(moks­leivis) sudaro pakankamą pagrindą spręsti klausimą dėl termino atskirajam
skundui paduoti atnaujinimo.

Dėl Lietuvos Respublikos CPK  352
str. 1 p. ir 362 str. 5 d. taikymo

Kasatorius prašo panaikinti ir Klaipėdos miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutartį, kuria patvirtinta šalių taikos
sutartis. Kasacinis procesas dėl šios nutarties peržiūrėjimo kasacinės
instancijos teisme šiuo metu negalimas. Pirma, dėl šio prašymo jau yra priimta
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 1999 m. liepos 27 d. nutartis
atisakyti priimti S-ano Talanovo kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutarties peržiūrėjimo. Kasatorius,
nekreipdamas dėmesio į šios nutarties motyvus ir pažeisdamas CPK 352 str. 1 d.
nuostatas, pakartotinai prašo kasacine tvarka panaikinti Klaipėdos miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutartį. Kasacinės instancijos teisėjų
kolegija, akcen­tuodama, kad kasacinės instancijos teismas negali pakeisti
apeliacinės instancijos teismo ir vadovaudamasi CPK 352 str. 1 d. draudžiamąja
nuostata bei CPK 362 str.
5 d. , kasacinį procesą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d.
nutarties nutraukia. Šios nutarties peržiūrėjimas kasacinėje instancijoje
negalimas, kol nebus išnagrinėtas S-ano Talanovo atskirasis skundas dėl šios
nutarties ape­liacinės instancijos teisme.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos CPK
368 str. 1 d. 5 p. ir 370 str. ,

nutarė:

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999 m.
birželio 30 d. nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti, o S-ano
Talanovo apeliacinio skundo (iš tikrųjų – atskirojo skundo) dėl Klaipėdos
miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 25 d. nutarties priėmi­mo klausimą
perduoti iš naujo nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.
Kasacinį procesą dėl Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 1999 m. kovo 25 d. nutarties peržiūrėjimo nutraukti.
Nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja
nuo priėmimo dienos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         R.
Č-a

Teisėjai                                                                                                             J.
J-ė
                                                                                                                                    E.
L-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.63943 sekundės -