Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13573: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 4. Esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas,
padarytas nagri­­nėjant bylą apeliacine tvarka
(BPK 4181 str. 3 p. neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis
skundas)

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria atmestas
nuteistojo apeliacinis skundas, ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka, nes BK 324 straipsnyje numatytas nusikaltimas padaromas tik tyčia, o
nuteistasis tvirtina, kad jo veiksmuose tyčios nebuvo. Tuo tarpu apeliacinės
instancijos teismas tokio apeliacinio skundo argumento nenagrinėjo, neanalizavo
nusikaltimo sudėties subjektyviosios pusės elemento įrodymų, nemotyvavo to
klausimo nutartyje, todėl padarytas esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas, nes neišnagrinėtas byloje paduotas apeliaci­nis skundas.

P-šėjas A. P-is                                                                Kasacinė
byla Nr. 2K–759/1999 m.

NUTARTIS

1999 m. lapkričio 16 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. R-o, teisėjų
A. R-ės ir A. P-io,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui, gynėjui
I. Kaganui, nuteistajam M. Ak­samitui, vertėjai R. B-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo M-o Aksa­mi­­­­­­­­to (M- A-) kasacinį skundą dėl
Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo 1999 m. birželio 1 d. nuosprendžio,
kuriuo M-a- A-a- nuteistas pagal Lie­­­­­tuvos Respublikos BK 324
str. (įst. red. 1995 10 03) 170 MGL (13 600 Lt) bauda. Taip pat skundžiama 1999
m. rugsėjo 2 d. Vilniaus apygardos teismo apeliacinės teisėjų kolegijos
nutartis, kuria atmestas M. A-o skundas.
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,
išklausiusi teisėjo A. P-io pranešimą, nuteistojo M. A-o ir jo gynėjo
prašymą skundą tenkinti, prokuroro prašymą skundą tenkinti iš dalies,

nustatė:

M. A-a- nuteistas už tai, kad 1995 m.
lapkričio 15 d. Vilniaus m. valstybinėje mokesčių inspekcijoje A-o g. 31,
V-, į brangų turtą įsigijusio Lietuvos Respublikos gyventojo pajamų
deklaraciją kaip pajamų šaltinį, už kurį įsi­­­­­-gi­­­­­­­­jo brangų turtą –
butą L-o g. 6–4, V-, neteisingai įrašė 14 000 Lt paskolą, gautą
pagal 1995 m. spalio 5 d. sutartį Nr. 46 iš UAB ,,Akteonas”, kuri iš tiesų
nebuvo suteikta, ir tą pačią dieną šią deklaraciją pateikė Vilniaus m.
valstybinei mo­­kes­­­­čių inspekcijai.
Kasaciniame skunde M. A-a- nurodo, jog
apylinkės teismo nuospren­­­­­­dis bei apeliacinė teisėjų kolegijos nutartis
yra neteisėti ir nepagrįsti, nes neteisingai įver­tinti įrodymai bei padaryti
esminiai BPK pažeidimai.
Be to, kasatorius nurodo, jog jis yra lenkų
tautybės, todėl nemoka nei lietuvių, nei rusų kalbos. Jo prašymas versti bylos
medžiagą į lenkų kalbą nebuvo patenkintas. Jis tvirtina, jog su bylos medžiaga
neturėjo galimybės kaip reikiant susipažinti ir pasiruošti gynybai. Kasatorius
nurodo, jog į deklaraciją įrašė 14 000 Lt paskolą, kurią pagal sutartį
pasiskolino iš V. M-o. Jis nežinojęs, kad V. M-a- neturėjo
tei­­­­­­­sės sudaryti sandorius UAB ,,Akteonas” vardu. P-us V. M-ui jis
grąžinęs. Ka­­­­sa­­­torius laiko, jog pinigus pasiskolino įstatymo nustatyta
tvarka, todėl nesiekė įra­­­šyti į deklaraciją neteisingų duomenų. Be to,
kasatoriaus tvirtinimu, nusikaltimas, numatytas BK 324 str. , padaromas tik
tiesiogine tyčia. Teismas jo veikos subjekty­viosios pusės netyrė, todėl
nuteisė jį nepagrįstai. Teismas nepagrįstai atmetė liudytojų A. P-i-ės
bei A. Ž-ės parodymus, patvirtinančius, jog jos matė, kaip jis skolinosi
pinigus iš V. M-o. Be to, nuosprendyje neaptarti liudytojo G. N-aus,
radusio V. M-o bute UAB ,,Akteonas” antspaudą, parodymai.
M. A-a- prašo Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės
teismo 1999 m. birželio 1 d. nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo teisėjų
kolegijos 1999 m. rugsėjo 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo
tirti.
Skundas tenkintinas iš dalies.
Nepagrįsti kasatoriaus teiginiai, kad jam buvo
suvaržyta teisė susipažinti su byla gimtąja lenkų kalba ir neduota pakankamai
laiko susipažinti su bylos dokumen­tais. Parengtinio tyrimo metu, M. A-ui
susipažįstant su bylos medžiaga, buvo verčiama į rusų kalbą. Šioje proceso
stadijoje M. A-a- nepareiškė pageidavimo, kad būtų verčiama į lenkų kalbą.
Teisminio nagrinėjimo apylinkės teisme metu jis nu­­ro­­­­dė, kad moka rusų
kalbą (b. l. 266), todėl bylos nagrinėjimo apylinkės bei apelia­ci­­­­­­­­­­­nio
nagrinėjimo apygardos teisme metu jam buvo sudaryta galimybė naudotis vertėjo į
rusų kalbą paslaugomis. Laikytina, kad M. A-ui nebuvo suvaržyta teisė
susipa­žinti su byla ta kalba, kurią jis moka (BPK 15 str. ).
Taip pat nepagrįstas teiginys, jog M. A-ui
nebuvo duota pakankamai laiko susipažinti su byla pabaigus parengtinį tardymą,
nes jis atsisakė susipažinti su byla (b. l. 214). Tačiau nagrinėjant bylą
apeliacine tvarka buvo padarytas esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas.
Nusikaltimo, už kurį nuteistas M. A-a-,
padarymo metu galiojusi veikos BK 324 str. dispozicija numatė formuluotę
,,Neteisingų duomenų . . . pateikimas” (1995 10 03 įst. Nr. 1055 red. ). Pagal šią
BK 324 str. dispoziciją jis ir nuteistas. Tačiau ATPK 1721 str. (1997 12 02 įst. Nr.
VIII–545 red. , įsig. 1997 12 19) dispozicija taip pat numato veiksmus, pateikiant
neteisingus duomenis apie pajamas, turtą, pel­­­ną ir mokesčius.
Aukščiausiojo Teismo senatas 1997 m. gruodžio 22
d. nutarime Nr. 13 nu­ma­­­tė, jog atribojant administracinę atsakomybę,
numatytą ATPK 1721 str. , nuo bau­džiamosios, numatytos BK 324 str. , turi būti atsižvelgta,
kad veika pagal BK 324 str. padaroma tik tyčia, o veiksmai, numatyti ATPK 1721 str. , dėl nerūpestingumo,
aplaidumo ir pan.
V-a- apeliacinio skundo argumentų buvo tai, kad
BK 324 str. numatytas nusikaltimas padaromas tik tyčia. Tuo tarpu apeliacinės
instancijos teismas tokio apeliacinio skundo argumento nenagrinėjo, neanalizavo
nusikaltimo sudėties subjek­tyviosios pusės elemento įrodymų, nemotyvavo to
klausimo nutartyje.
Kolegija laiko, jog apeliacinis skundas
neišnagrinėtas (BPK 4181 str. 3 p. ), todėl apeliacinės instancijos
nutartis naikintina.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5
p. , 430, 4301, str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 1999 m.
rugsėjo 2 d. nutartį, kuria atmestas M. A-o apeliacinis skundas, ir
perduoti bylą iš naujo nagrinėti apelia­cine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                 A.
R-ė
                                                                                                                        A.
P-is

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69158 sekundės -