Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 5. Bauda (BK 32 str. )

Apylinkės teismas, nuteisdamas teisiamąjį pagal BK 271 str. 1 d. bauda,
netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes paskyrė 100 MGL dydžio baudą. Pagal
BK 32 str. už savanaudiškus nusikaltimus turi būti skiriama ne mažesnė kaip 200
MGL dydžio bauda. T-ėl kasacinės instancijos teismas pakeitė apylinkės teismo
nuosprendį ir kaip pagrindinę bausmę paskyrė 200 MGL dydžio baudą.

P-šėjas V. A-ukas                                            Kasacinė byla Nr. 2K–823/1999 m.

NUTARTIS

1999 m. lapkričio 23 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko J. T-iaus, teisėjų V. A-uko
ir P. K-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ukui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos
V. K-ės kasacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 1999 m.
liepos 28 d. nuosprendžio, kuriuo A-a- V- pripažintas kaltu pagal
Lietuvos Respublikos BK 271 str. 1 d. ir nuteistas 100 MGL bauda (12 500 Lt).
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. A-uko pranešimą, prokurorą, prašiusį kasacinį skundą
patenkinti,

nustatė:

A. V- nuteistas už tai, kad 1999 m. kovo
mėnesio viduryje (tiksli diena nenustatyta), Anykščių rajone, Š-ių kaime
esančiame miške slapta pagrobė 18,1 m3 paruoštos medienos, kuri
priklausė K-iui Š-ui ir E-i P-i-ei,
taip padarydamas nukentėjusiesiems 2240 Lt žalą.
Šį teismo nuosprendį A. V- apskundė apeliacine
tvarka Panevėžio apygar­dos teismui, prašydamas pakeisti Anykščių rajono
apylinkės teismo nuosprendį ir, pritaikius BK 471 str. , bausmės vykdymą
atidėti. 1999 m. rugsėjo 30 d. nutartimi Pa­­­­­ne­­­­vėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nuteistojo A. Vėbros apeliacinį
skundą atmetė ir paliko galioti 1999 m. liepos 28 d. Anykščių rajono apylinkės
teismo nuosprendį.
Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros
vyresniojo prokuroro pavaduotoja prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 1999 m. liepos 28 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutartį
pakeisti dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir A. V-i kaip
pagrindinę bausmę paskirti 200 MGL (25 000 Lt) baudą. Ji nurodo, kad Anykščių
rajono apylinkės teismo nuosprendis bei Panevėžio apygardos teismo nutartis
keistini dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Anykščių rajono apylinkės
teismas pažeidė BK 32 str. 2 d. reikalavimus, kad už savanaudiškus nusikaltimus
bauda kaip pagrindinė bausmė gali būti skiriama tik nuo 200 iki 50 000 MGL.
Šiuo atveju A. Vėbros įvykdytas nusikaltimas (BK 271 str. 1 d. ) yra savanau­diškas,
todėl Anykščių rajono apylinkės teismas, paskirdamas baudą kaip pagrindinę
bausmę, jos minimumą turėjo skaičiuoti nuo 200 MGL, o ne nuo 100 MGL. Panevėžio
apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą
apeliacine tvarka pagal nuteistojo A. Vėbros skundą, negalėjo šios klaidos
ištaisyti, t. y. nesant prokuroro skundo negalėjo pabloginti A. Vėbros padėties,
todėl yra pagrindas pakeisti apylinkės teismo nuosprendį ir apygardos teismo
nutartį.
Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos
kasacinis skundas tenkintinas.
1999 m. liepos 28 d. Anykščių rajono apylinkės
teismo nuosprendis ir 1999m. rugsėjo 30 d. Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegi­jos nutartis keistini dėl netinkamo
baudžiamojo įstatymo pritaikymo.
A. V- nuteistas pagal BK 271 str. 1 d. Jam
paskirta pagrindinė bausmė – bauda. Pagal BK 32 str. 2 d. už savanaudiškus
nusikaltimus bauda kaip pagrindinė bausmė gali būti skiriama nuo 200 iki 50000
MGL dydžio. Anykščių rajono apylinkės teismas nuteistajam A. V-i paskyrė 12
500 Lt baudą, o tai sudaro tik 100 MGL. T-ėl Anykščių rajono apylinkės teismas
netinkamai pritaikė BK 32 str. , nes nusikalti­­­­­­­­-mą
A. V- padarė dėl savanaudiškų paskatų ir jam turėjo būti paskirta ne ma­­žes­­­­­­­­­­­­­­nė
kaip 200 MGL dydžio bauda.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1 d. 6 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Anykščių rajono apylinkės teismo 1999 m. liepos
28 d. nuosprendį ir Panevė­­žio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutartį pakeisti – A. V-i kaip
pagrindinę bausmę paskirti 200 MGL (25 000 Lt) dydžio baudą.

Teisėjų  kolegijos pirmininkas                                                                J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                             V.
A-ukas
                                                                                                                   P.
K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.63858 sekundės -