Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 11. Esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai,
padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka
(BPK 4181 str. 3 p. , pažeisti BPK 374, 388 str. 3 d. reikalavimai)

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis perduoti bylą iš naujo
nagrinėti teisme ir byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes
apeliacinės instancijos teismo nutartis nepagrįsta: nors joje ir nurodyta, kad
pirmosios instancijos teismo padaryti pažeidimai paveikė teisėto ir pagrįsto
nuosprendžio priėmimą, tačiau konkretaus ryšio tarp pažeidimų ir pasekmių
nutartyje nenurodyta. Taigi apeliacinės instancijos teismas, pri­imdamas tokią
neteisėtą nutartį, pats iš esmės pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą.

P-šėjas J. T-ius                        Kasacinė byla Nr. 2K–945, 1999 m.

NUTARTIS

1999 m. gruodžio 21 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko A. S-io,
teisėjų V. M-o ir J. T-iaus,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei V. R-i-ei, gynėjui adv.
I. B-ui,
nuteistajam R. Gamzunovui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko kasacinį teikimą dėl Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų by­lų sky­riaus teisėjų kolegijos 1999 m.
rugsėjo 23 d. nutarties, kuria panaikintas Vilniaus apygardos teismo 1999 m.
sausio 5 d. nuosprendis R-o Gamzunovo byloje ir byla perduota iš naujo
nagrinėti teisme.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasa­cinį teikimą patenkinti, nuteistojo ir jo gynėjo,
prašiusių kasacinį teikimą atmesti, paaiš­kinimų,

nustatė:

Pagal Vilniaus apygardos teismo 1999 m. sausio 5
d. nuosprendį R. Gamzu­novas nuteistas pagal BK 312 str. 2 d. laisvės atėmimu
trejiems metams su 2000 Lt bauda, konfiskuojant trečdalį turto, pagal BK 207
str. 1 d. laisvės atėmimu viene­riems metams, pagal BK 207 str. 2 d. laisvės
atėmimu dvejiems metams ir 1500 Lt bauda. Remiantis BK 42 str. galutinė bausmė
paskirta treji metai laisvės atėmimo su 2000 Lt bauda, konfiskuojant trečdalį
turto, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
R. Gamzunovas nuteistas už tai, kad padarė
kontrabandą itin stambiu mastu.
1996 m. gegužės 3 d. apie 11 val. , veikdamas
grupėje iš anksto susitarusių tardymo nenustatytų asmenų, panaudodamas
suklastotą važtaraštį – krovinio išdavi­mo lapą Nr. 00656, kuriame nurodyta
neegzistuojanti Vilniaus mieste akcinė bendrovė ,,Vauda”, išvengdamas muitinės
kontrolės, traukinio Nr. 2002 vagone Nr. 2294931 gabeno per Lietuvos Respublikos
valstybės sieną, Vilniaus teritorinės muitinės V-ų geležinkelio postą,
privalomą pateikti muitinei krovinį – 76 452 Lt vertės 25 484 litrus degtinės ,,Rossia
vodka”;
1996 m. gegužės 7 d. apie 5 val. , veikdamas
grupėje iš anksto susitarusių tardymo nenustatytų asmenų, panaudodamas
suklastotą dokumentą, t. y. važtaraštį – krovinio išdavimo lapą Nr. 00655,
kuriame nurodyta neegzistuojanti Vilniaus mieste akcinė bendrovė ,,Vauda” ir
vietoje gabenamų prekių pavadinimo ,,Rossia vodka” įrašytas pavadinimas ,,Voda
mineralna”, išvengdamas muitinės kontrolės, traukinio Nr. 2002 vagone
Nr. 21122742 gabeno per Lietuvos Respublikos sieną, Vilniaus teritorinės
muitinės V-ų geležinkelio postą, privalomą pateikti muitinei krovinį – 77
760 Lt vertės 25 920 litrų degtinės ,,Rossia vodka”.
R. Gamzunovas pripažintas kaltu bei nuteistas ir
už tai, kad 1996 m. balandžio–gegužės mėn. , tiksliai tardymo nenustatytu laiku
ir tardymo nenustatytoje vietoje, siekdamas išvengti muitinės kontrolės įvežant
degtinę ,,Rossia vodka”, suklastojo oficialų dokumentą, t. y. važtaraštį –
krovinio išdavimo lapą Nr. 00655, kuriame uždažęs baltos spalvos korektoriumi
pavadinimą ,,Rossia vodka” įrašė kitą žinomai melagingą prekių pavadinimą
,,Voda mineralna”, dėl ko valstybei buvo padaryta žymi 686 693Lt žala
nesumokėjus mokesčių už įvežtą degtinę ,,Rossia vodka”.
Be to, R. Gamzunovas pripažintas kaltu ir
nuteistas už tai, kad 1995 m. gruodžio 19 d. B-arusijos Respublikoje, Minske,
L-o 17, transporto ekspedicinės įmonės ,,B-intertrans” patalpose suklastojo
oficialų dokumentą – 1995 07 26 sutarties Nr. 200 papildymą Nr. 1, pasirašydamas
vietoj neegzistuojančios Lietuvos Respublikos firmos ,,Orizon” direktoriaus
V. I-o.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, išna­grinėjusi bylą apeliacine tvarka pagal
nuteistojo R. Gamzunovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo
nuosprendį panaikino dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir
perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teisme.
Šio teismo nutartyje nurodoma, kad pirmos
instancijos teismas pažeidė BPK 17 str. , 117 str. 1 d. , 312 str. , 316 str. 1 d.
2 ir 3 p. , 346 str. 1 d. 1 ir 2 p:
1) į 1998 m. lapkričio 24 d. teisiamojo posėdžio
protokolą neišrašė liudytojos N. Z-os parodymų;
2) byloje nėra lapelio su liudytojo T. L-o
parašu apie tai, kad jis įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų
parodymų davimą;
3) 1998 m. gruodžio 17 d. teisiamojo posėdžio
protokole neįrašyta teisėjo pavardė, ar dalyvavo vertėjas ir iš kur atsirado
liudytojas A. Č-a-;
4) nors teismas nutarė perskaityti liudytojos
E. Ž-evičiūtės parodymus, tačiau jų neperskaitė;
5) 1998 m. gruodžio 18 d. protokole
pažymėta, kad teisėjas, išėjęs į pasitarimo kambarį apsvarstyti teisiamojo
prašymo, tą pačią dieną paskelbė savo nutartį, tačiau nutartyje nurodyta 1998
m. gruodžio 21 d. data;

6) teismas neturėjo pagrindo perskaityti
neatvykusių iš užsienio liudytojų I. Voiciko, A. K-enkos ir R. R-ko parodymų,
nes nesiėmė reikiamų priemonių iš­kvies­­ti šių liudytojų, nurodė neteisingą
A. K-enkos adresą;
7) teismo nuosprendis surašytas
nesilaikant įstatymo reikalavimų, jo aprašo­mosios dalies turinys iš esmės yra
tik perrašyta kaltinamoji išvada, teismo išvados apie veikų kvalifikavimo
teisingumą taip pat sukomponuotos iš kaltinamojoje išvadoje išdėstytų išvadų.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
kasaciniu teikimu prašo panai­kinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka. Teikime nurodoma, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartis
naikintina dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, padarytų
nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos
teismas pažeidė BPK 374 str. ir 388 str. 3 d. reikalavimus, nevisiškai
išnagrinėjo apeliacinio skundo argumentus, nes nutartyje neišdėstė savo
motyvuotų išvadų dėl apeliacinio skundo.
Be to, teikime nurodoma, kad apeliacinės
instancijos teismas nesilaikė BPK 431 str. reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. birželio 29 d.
nutartyje, kuria panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 4 d. nutartį, pažymėjo, kad apeliacinės
instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK
346 str. 1 d. reikalavimus, tų pažeidimų savo nutartyje neišdėstė. Išnagrinėjus
bylą iš naujo, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegija šių pažeidimų nenurodė ir 1999 m. rugsėjo 23 d. nutartyje. Kiti BPK
straipsnių pažeidimai, nurodyti apeliacinės instancijos teismo nutartyje, nėra
esminiai. N-s 1998 m. gruodžio 17 d. teisiamojo posėdžio protokolo įžanginėje
dalyje neįrašyta teisėjo pavardė, tačiau iš kitų bylos dokumentų matyti, kad
bylą nagrinėjo teisėjas S. Punys. Taip pat iš esančio įspėjimo ir įrašo
įžanginėje nuosprendžio dalyje matyti, kad vertėjas dalyvavo. Tai, kad
teisiamojo posėdžio protokole neįrašyti liudytojos N. Z-os parodymai bei
nenurodyta, kad dalyvavo vertėjas, taip pat, kada atvyko liudytojas A. Č-a-
ir kada paskelbta 1998 m. gruodžio 21 d. nutartis, – tėra tik BPK 117 str.
pažeidimai. Teismas pažeidė ir BPK 312 str. 2 d. reikalavimus, nepridė­damas
liudytojo T. L-o rašytinio pasižadėjimo. Apeliacinės instancijos teismas
galėjo dauguma šių pažeidimų pašalinti iš naujo apklausęs liudytojus.
Kasacinis teikimas tenkintinas.
Baudžiamojo proceso įstatymas (BPK 381 str. 1 d. )
numato, kad dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo, padaryto
nagrinėjant bylą teisme, nuosprendis turi būti panaikintas ir byla perduota iš
naujo tirti arba iš naujo nagrinėti teisme.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija tuo pagrindu ir panaikino pirmosios instancijos
teismo nuosprendį.
Kasacinio teikimo argumentas, kad apeliacinės
instancijos teismo nutartyje nurodyti pažeidimai, dėl kurių panaikintas
Vilniaus apygardos teismo nuosprendis, nėra esminiai, yra pagrįstas, todėl
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
rugsėjo 23 d. nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti iš naujo
apeliacine tvarka, nes dėl neesminių pažeidimų nuosprendis nėra naikintinas.
Kiekvienu atveju nuosprendis turi būti
panaikintas, jeigu padaryti pažeidimai, išvardyti BPK 382 str. 2 d. Nei vienas
iš jų nėra nurodytas skundžiamojoje nutartyje.
Be šių pažeidimų, pagal BPK  382 str. 1 d. esminiais baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimais pripažįstami ir tokie, dėl kurių buvo atimtos ar
suvaržytos pro­ce­so dalyvių teisės arba kitokiu būdu sukliudyta teismui
visapusiškai išnagrinėti bylą ir kurie paveikė teisėto bei pagrįsto
nuosprendžio priėmimą.
Apeliacinės instancijos teismo nutartyje nors ir
nurodyta, kad išvardyti pažei­dimai, padaryti pirmos instancijos teismo,
suvaržė nuteistojo teisę į gynybą, sukliudė teismui visapusiškai išnagrinėti
bylą ir paveikė teisėto bei pagrįsto nuosprendžio priėmimą, tačiau konkretaus
ryšio tarp pažeidimų ir pasekmių nutartyje nenurodyta.
Tai, kad nuosprendis savo turiniu panašus į
kaltinamosios išvados turinį, negalima pripažinti baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimu. Apeliacinės instancijos teismas nenurodė, koks šio įstatymo
straipsnis pažeistas.
Kaip matyti iš 1998 m. gruodžio 17 d. teisiamojo
posėdžio protokolo, jo įžanginėje dalyje neįrašytos teisėjo ir vertėjo
pavardės, taip pat protokole nėra liudytojos N. Z-os parodymų. Tai yra BPK
117 str. reikalavimų nesilaikymas. Tačiau nėra abejonių, kad bylą nagrinėjo
teisėjas S. Punys. Jis ir pasirašė minėtą protokolą. Iš byloje esančio įspėjimo
ir įrašo įžanginėje nuosprendžio dalyje matyti, kad dalyvavo
ir vertėjas. L-ytojos N. Z-os parodymų protokole nėra. Ar ji buvo
apklausta, neaišku. Tačiau jos parodymais nuosprendis taip pat nėra
grindžiamas. T-ėl negalima sutikti su Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos išvada, kad BPK 117 str. pažeidimas suvaržė
nuteistojo teisę į gynybą ar sukliudė teismui visapusiškai išnagrinėti bylą.
Tai, kad posėdžio pradžioje neįrašyta liudytojo
A. Č-o pavardė, tačiau jis buvo apklaustas po liudytojų O. M-ejonok ir
O. M-esovič, nuteistojo teisių nepažeidė. Šių liudytojų parodymai liečia
skirtingas aplinkybes. Kaip matyti iš bylos, liudytojas A. Č-a- davė vienodus
parodymus parengtinio tardymo metu ir teisme. Be to, analogiškus parodymus davė
liudytojai K. R-us ir O. Kurta.
L-ytojos E. Ž-evičiūtės parodymais nuosprendis
nėra pagrįstas. Jeigu apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad šią
liudytoją būtina apklausti, galėjo ją iškviesti ir apklausti. Taip pat galima
buvo apklausti ir kitus liudytojus Z. Voicik, A. K-enką, R. R-ko, T. L-ą.
Nuosprendžio pagrįstumui ir teisėtumui neturėjo
įtakos nutarties dėl teisiamojo prašymų išsprendimo priėmimo diena. Šia
nutartimi prašymai buvo atmesti. Jeigu apeliacinės instancijos teismas buvo
kitos nuomonės, galėjo atlikti teisminį tardymą ir paskirti pakartotinę
ekspertizę, iškviesti ir apklausti liudytojus vadovaudamasis BPK 378 str. 6 d.
nuostata.
Apeliacinės instancijos teismas faktiškai
netikrino nuosprendžio teisėtumo bei pagrįstumo ir taip pažeidė BPK 374 str.
bei 388 str. 3 d. reikalavimus, o pripažindamas, kad pirmosios instancijos
teismas padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą, kai tokių
pažeidimų nebuvo padaryta, pats apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 382
str. reikalavimus, tai yra padarė esminių baudžiamojo pro­ce­­so įstatymų
pažeidimų, todėl šio teismo nutartis naikintina ir byla perduotina iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 5
p. , 430 ir 4301 str. ,


nutarė:

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 23 d. nutartį ir
bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         A.
S-is

Teisėjai                                                                                                             V.
M-a-
                                                                                                                                    J.
T-ius

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.72056 sekundės -