Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 12. Baudžiamosios bylos
nutraukimas kaltininkui ir
nukentėjusiajam susitaikius (BPK 91
str. )

Atmestas nukentėjusiosios, prašiusios panaikinti apylinkės teismo nutartį
nutraukti bylą pagal BPK 91 str. , kasacinis skundas, kadangi nusta­tyta, kad teismo
nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes priimta laikantis visų sąlygų, kurias
nustato BK 531 str. , numatantis atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės
kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.

P-šėjas V. Č-a                                                                        Kasacinė
byla Nr. 2K–9, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 11 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kole­gija, susidedanti iš pirmininko V. A-uko, teisėjų
E. B-o ir V. Č-os,
sekretoriaujant R. S-i-ei,
dalyvaujant prokurorei R. V-ei,
asmeniui, kurio atžvilgiu byla nutraukta –
V. S-iui,
nukentėjusiajai V. U-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nukentėjusiosios V-os U-ės kasacinį skundą dėl Kėdainių rajono
apylinkės teismo 1999 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria BK 531 str. , BPK 91 str. ir 278 str. pagrindu
nutraukta byla kal­­­­ti­­­­­ninkui ir nukentėjusiajai susitaikius, kurioje
V-s S-is buvo kaltina­­­mas pagal BK 112 str. 1 d.
Apeliacine tvarka nutartis apskųsta nebuvo.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo
V. Č-os pranešimą, nukentėjusiosios, prašiusios kasacinį skundą tenkinti,
asmens, kurio atžvilgiu byla nutraukta – V. Svirs­kio, prašiusio skundą atmesti,
paaiškinimų,

nustatė:

V. S-is buvo kaltinamas tuo, kad jis 1999 m.
liepos 15 d. apie 18 val. bute, esančiame Kėdainių mieste, Šėtos g. 83–13,
būdamas girtas, tarpusavio ginčo metu smogdamas nukentėjusiajai V. U-ei į
galvą ne mažiau kaip 13 kartų kumš­čiais ir vieną kartą plaktuku mėsai mušti,
padarė jai tyčinį apysunkį kūno sužalojimą.
Kasaciniu skundu nukentėjusioji V. U-ė prašo
skundžiamą teismo nu­tartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti Kėdainių
rajono apylinkės teismui. Skundą ji motyvuoja tuo, kad nuo 1999 m. lapkričio 10
d. V. S-is pradėjo V. U-ę įžei­dinėti, tyčiotis iš jos, grasinti
susidoroti už tai, kad per ją jam teko eiti į teismą, turėti išlaidų. Iš tokio
V. S-io elgesio V. U-ė sprendžia, kad susitaikymas buvo netikras. T-ėl
V. S-is turėtų būti teisiamas.
Kasacinis skundas atmestinas. Kvitas (b. l. 68)
patvirtina, kad V. S-is atlygino išlaidas Valstybinei ligonių kasai už
V. U-ės gydymą. Pareiškimas
(b. l. 69) ir teisiamojo posėdžio protokolas (b. l. 71–75) patvirtina, kad
V. S-is visiškai prisipažino kaltu, nukentėjusiajai atlygino jos turėtas
gydymosi išlaidas. Kaltininkas ir nukentėjusioji susitaikė, abu prašė bylą
nutraukti. R-alavimas (b. l. 44) patvirtina, kad V. S-io ankstesnis
teistumas išnykęs. T-ėl teismas pagrįstai nu­sta­tė, kad yra visos BK 531 str. numatytos sąlygos
atleisti V. S-į nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir
nukentėjusiajai susitaikius. Skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir
pagrįsta. T-ėl naikinti ją kasaciniame skunde nurodytais motyvais nėra
pagrindo.
Kartu pažymėtina, kad atleidimas nuo
baudžiamosios atsakomybės kaltinin­kui ir nukentėjusiajam susitaikius nėra
galutinis. BK 531 str. 3 d. numato, kad tuo atveju, kai asmuo, šiuo pagrindu atleistas nuo
baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padaro naują nusikaltimą,
sprendimas jį atleisti nuo atsakomybės netenka galios (t. y. aukštesniosios
instancijos teismo nutartimi jo panaikinti nereikia). Tokiu atveju asmuo
traukiamas atsakomybėn už abu nusikaltimus.
Vadovaudamasi BPK 429 str. 1 p. ir 4301 str. teisėjų kolegija

nutarė:

Nukentėjusiosios V-os U-ės kasacinį
skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                 E.
B-a-
                                                                                                                   V.
Č-a

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.81441 sekundės -