Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 13. Vagystė (BK 271
str. )

Pakeistas apylinkės teismo nuosprendis ir nuteistosios veika per­kvalifikuota
iš BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. į BK 271 str. 2 d. , kadangi nustatyta, kad
nuteistoji ne tik kurstė padaryti vagystę, bet ir grupėje iš anksto susitarusių
asmenų padarė slaptą svetimo turto vagystę. Tokiu atveju jos veika turi būti
kvalifikuojama kaip nusikaltimo vykdytojos, o ta aplinkybė, kad ji kurstė
padaryti nusikaltimą, nurodoma nuosprendžio aprašomojoje dalyje kaip veikos
požymis ir atskirai nekvalifikuojama.

P-šėjas P. K-s                                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–24/2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 11 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko A. S-io, teisėjų
V. P-o ir P. K-o,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ai, gynėjui
advokatui S. L-iui,
nuteistiesiems V. K-i-ei ir S. K-ui,
nukentėjusiajam A. V-yliui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistųjų V. K-i-ės ir S. K-o kasacinius skundus bei Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo pirmininko kasacinį teikimą dėl Molėtų rajono apylinkės
teismo 1999 m. birželio 7 d. nuosprendžio, kuriuo:
V-ė K-i-ė pripažinta kalta padariusi
nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. , ir
nuteista laisvės atėmimu dvejiems metams, konfiskuojant 200 Lt vertės turtą.
Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 471 str. , paskirtos V. K-i-ei
laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant be
organo, prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios
vietos;
S-a- K-a- pripažintas kaltu
padaręs nusikaltimą, numatytą Lietu­­­­­­­­vos Respublikos BK 271 str. 2 d. , ir
nuteistas laisvės atėmimu dvejiems metams, konfis­kuojant 200 Lt vertės turtą.
Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 471 str. , paskirtos S. K-ui
laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams,
įpareigojant jį be organo, prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, suti­kimo
nekeisti gyvenamosios vietos.
Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 23 d. nutartis,
kuria nuteistųjų V. K-i-ės ir S. Ka­ti­­no apeliaciniai skundai atmesti.
Tuo pačiu nuosprendžiu S-us Konopackas
pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 271 str. 2 d. ,
tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neskundžiama.
Priteista iš V. K-i-ės, S. K-o ir
S. Konopacko solidariai 800 Lt A-ui V-yliui.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, nuteistųjų V. Kati­nienės, S. K-o ir jų gynėjo, prašiusių
nuosprendį ir apeliacinės instancijos teismo nutartį jų atžvilgiu panaikinti ir
bylą nutraukti, prokuroro ir nukentėjusiojo, prašiu­­­­sių nuteistųjų
V. K-i-ės ir S. K-o kasacinius skundus atmesti, o Lietuvos Aukš­čiausiojo
Teismo pirmininko teikimą patenkinti: nuosprendį ir apeliacinės instancijos
teismo nutartį pakeisti, V. K-i-ės veiką perkvalifikuoti iš BK 18 str. 5 d. ,
271 str.
2 d. į BK 271 str. 2 d. , paaiškinimų,

nustatė:

V. K-i-ė ir S. K-a- nuteisti už tai, kad
kartu su S. Konopacku ir mažame­čiu S. M-umi, gimusiu 1988 m. vasario 3
d. , kuris nėra nusikaltimo subjektas, nuo 1998 m. rugsėjo 7 d. iki  rugsėjo 12 d. , Molėtų rajono Čistaboros
kaime, sukurs­tyti V. K-i-ės, padarė svetimo turto vagystę grupėje iš anksto
susitarusių asmenų: pagrobė iš A-o V-yliaus sodybos metalinę viryklės
plokštę, kurios vertė 100 Lt, keturis ratus su guoliais ir dviem pusašėmis,
kurių vertė 1000 Lt, du cinkuotus kibirus, kurių vertė 30 Lt, spiningą, kurio
vertė 30 Lt, teleskopinę meškerę su neinercine rite  100 Lt vertės, dešimties ir penkių litrų
talpos bakelius su tepalu, kurių vertė 54 Lt, 100 litrų dizelinio kuro, kurio
vertė 120 Lt, 100 litrų A–80 markės benzino 160 Lt vertės, 20 kg vinių 100 Lt
vertės, keturias traukes nuo traktoriaus mechanizmo 400Lt vertės, virvę
skalbiniams džiauti ir 5 kg agurkų; iš viso jie pagrobė 2094 Lt vertės
A. V-yliaus turto.
Nuteistieji V. K-i-ė ir S. K-a- kasaciniu
skundu prašo nuosprendį ir apeliacinės instancijos teismo nutartį jų atžvilgiu
panaikinti ir bylą nutraukti, nes teis­mų sprendimai nepagrįsti. Jie nurodo,
kad jų kaltė pagrįsta tik prieštaringais ir neobjektyviais nuteistojo
S. Konopacko bei nepilnamečio liudytojo S. M-aus parodymais. V-indamas
nuteistojo S. Konopacko parodymus, teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad jo ir
nukentėjusiojo A. V-yliaus santykiai yra geri, todėl tikėtina, jog S. Konopackas
tokius parodymus davė paveiktas nukentėjusiojo, nes jų ir A. V-yliaus santykiai
yra įtempti. S. M-aus parodymais taip pat tikėti negalima, nes jo amžius
ir supanti aplinka sudaro galimybę jį lengvai paveikti bei manipuliuoti juo
teismo procese. Išskyrus kritiškai vertintinus S. Konopacko ir S. M-aus
paro­dymus, jokių kitų jų kaltę patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Apeliacinės
instancijos teismas neaptarė kai kurių apeliacinio skundo argumentų, todėl kyla
abejonių ir dėl šio teismo nutarties pagrįstumo. Abiejų instancijų teismai
neatsižvelgė į bylos aplin­ky­­­­bes, kurios galėjo esmingai paveikti teismo
išvadas, dėl to buvo netinkamai pritai­ky­­­­tas baudžiamasis įstatymas.
Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad teismai netinkamai išaiškino ir
pritaikė BK 18 str. 5 d. nuostatas. Nuosprendyje nurodyta, jog V. K-i-ė
palenkė S. Konopacką padaryti nusikaltimą, vaišindama jį alkoholiniais gėrimais
ir prašydama apvogti A. V-ylių. Neabejotina, jog vienkartinio prašymo ne­užtenka
sukurstyti padaryti nusikaltimą. Be to, byloje nustatyta, jog S. Konopackas
atėjo tada, kai jau buvo vartojami alkoholiniai gėrimai, ir tik prisidėjo prie
jų gėrimo, o nebuvo specialiai vaišinamas, kad atliktų nusikalstamus veiksmus. T-ėl
šio fakto negalima vertinti kaip papirkimo.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
kasaciniu teikimu teikia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijai pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 1999 m.
birželio 7 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 23 d. nutartį dėl V. Kati­nienės – jos veiką
kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 271 str. 2 d. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pirmininko teikime nurodoma, kad apylinkės teismo išvada
dėl V. K-i-ės veikos kvalifikavimo pagal BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d.
yra nepa­grįsta. Iš byloje esančių įrodymų ir nuosprendyje išdėstytų bylos
aplinkybių matyti, kad visi nuteistieji, tarp jų ir V. K-i-ė, buvo nusikaltimo
vykdytojai. V. K-i-ė kartu su kitais nuteistaisiais nuvyko į nusikaltimo
vietą ir, stovėdama prie A. V-yliaus sodybos tvoros, paprašė šią tvorą
peršokusio S. Konopacko paimti ir paduoti jai kieme kabėjusią virvę, atnešti
viryklės metalinę plokštę. Virvę bei plokštę, perduodamas per tvoros apačią,
V. K-i-ė iš S. Konopacko paėmė. T-ėl V. K-i-ės veiksmai kvali­fikuotini
vien tik pagal BK 271 str. 2 d. Apygardos teismas apylinkės teismo padarytos
klaidos neištaisė, dėl to taip pat netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.
Nuteistųjų V. K-i-ės ir S. K-o kasaciniai
skundai atmestini, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko kasacinis teikimas
tenkintinas, V. K-i-ės veika perkvalifikuotina iš Lietuvos Respublikos BK 18
str. 5 d. ir 271 str. 2 d. į BK 271 str. 2 dalį.
Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir
objektyviai ištyrė esmines bylos aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, jog
V. K-i-ė ir S. K-a- kartu su S. Konopacku bei mažamečiu S. M-umi,
V. K-i-ei sukursčius, slaptai pagrobė A. V-yliaus turtą. Nuosprendis
pagrįstas teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais. Nuo­sprendyje teismas
įvertino teismo posėdyje išnagrinėtus įrodymus ir vertindamas juos  BPK 76 str. numatytų taisyklių nepažeidė.
Teismas neturėjo pagrindo netikėti ar abejoti nuteistojo S. Konopacko ir
liudytojo S. M-aus parodymais, tarp kurių nėra esminių prieštaravimų.
Apeliacinės instancijos teismas patikrino nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą
pagal nuteistųjų V. K-i-ės ir S. K-o apeliacinius skundus ir šiuos skundus
pagrįstai atmetė.
Pirmosios instancijos teismas teisingai
konstatavo, kad V. K-i-ė sukurstė S. Konopacką padaryti A. V-yliaus turto
vagystę. Kurstytoju laikomas asmuo, palenkęs kitą asmenį padaryti nusikaltimą
(BK 18 str. 5 d. ). B-ai, kuriais kitas asmuo lenkia­mas padaryti nusikaltimą,
asmens pripažinimui kurstytoju įtakos neturi. Byloje nustatyta, kad
V. K-i-ė, vaišindama S. Konopacką alkoholiniais gėrimais, prašė jį apvogti
A. V-yliaus sodybą. S. Konopackas iš pradžių nenorėjo to daryti, tačiau vėliau,
paveiktas prašymų ir alkoholio, sutiko tai padaryti. Tokie V. K-i-ės
veiksmai pagrįs­tai įvertinti kaip kurstymas padaryti nusikaltimą.
Molėtų rajono apylinkės teismas, teisingai
nustatęs faktines įvykio aplinkybes, neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą
ir V. K-i-ės veiksmus neteisingai kvalifi­kavo pagal  BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. S. Konopacko
parodymais nustatyta, kad V. K-i-ė kartu su kitais nusikaltimo vykdytojais
buvo nuėjusi prie A. V-yliaus sodybos tvoros, paprašė S. Konopacko, peršokusio
per tvorą, nukabinti virvę drabu­žiams džiauti bei nuimti metalinę viryklės
plokštę ir šiuos daiktus ji iš S. Konopacko paėmė. Šiuos S. Konopacko parodymus
patvirtino liudytojas S. M-us. Taigi byloje nustatyta, kad V. K-i-ė ne
tik sukurstė S. Konopacką padaryti A. V-yliaus turto vagystę, bet ir pati kartu
su S. Konopacku, S. K-u bei mažamečiu S. M-e­vičiumi dalyvavo pavagiant
A. V-yliaus turtą, t. y. buvo šio nusikaltimo vykdytoja. Tokią V. K-i-ės
veiką kvalifikuojant pagal BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. įvertinama tik jos,
kaip nusikaltimo kurstytojos, veika ir neįvertinama jos, kaip nusikaltimo
vykdytojos, veika. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje konstatuota, kad
V. K-i-ė ne tik sukurstė padaryti nusikaltimą, bet ir grupėje iš anksto
susitarusių asmenų padarė slaptą svetimo turto vagystę. Šiuo atveju jos veika
turi būti kvalifikuota pagal BK
271 str. 2 d. , t. y. kaip nusikaltimo vykdytojos, o ta aplinkybė, kad ji
sukurstė padaryti nusikaltimą, nurodoma nuosprendžio aprašomojoje dalyje kaip
V. K-i-ės veikos požymis ir atskirai nekvalifikuojama. Apeliacinės
instancijos teismas šios pirmosios instancijos teismo klaidos ištaisyti
negalėjo, nes dėl to nebuvo paduota apeliacinių skundų.
V. K-i-ės veiką perkvalifikavus iš Lietuvos
Respublikos BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. į BK 271 str. 2 d. , paliktina ta
pati nuosprendžiu jai paskirta bausmė.
1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII–1439
buvo panaikinta Lietuvos Respublikos BK 271 str. 2 d. sankcijos žemutinė riba.
Kadangi toks įstatymas sušvel­nina bausmę ir pagal BK 7 str. 2 d. turi
grįžtamąją galią, kolegija patikrina V. K-i-ei ir S. K-ui paskirtų bausmių
teisingumą, atsižvelgdama į naujas BK 271 str. 2 d. sankcijos ribas. Įvertinus
padaryto nusikaltimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, visas bylos aplinkybes,
nuteistųjų V. K-i-ės ir S. K-o asmenybes, darytina išvada, kad
V. K-i-ei ir S. K-ui paskirta bausmė savo rūšimi ir dydžiu nėra per
griežta, todėl netrumpintina.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1, 6 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistųjų V-ės K-i-ės ir S-o K-o
kasacinius skundus atmesti.
Molėtų rajono apylinkės teismo 1999 m. birželio 7
d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. rugsėjo 23 d. nutartį pakeisti – V-ės K-i-ės veiką
perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos BK 18 str. 5 d. ir 271 str. 2 d. į BK
271 str. 2 d. V. K-i-ei nuosprendžiu paskirtą bausmę ir kitą nuosprendžio bei
apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis palikti nepakeistas.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         A.
S-is

Teisėjai                                                                                                                         V.
P-a-
                                                                                                                               P.
K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68513 sekundės -