Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13578: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 14. Chuliganizmas (BK
225 str. )

Atmestas nuteistojo, prašiusio perkvalifikuoti jo veiką iš BK 225 str. 2 d.
į BK 116 str. 1 d. , kasacinis skundas, nes nustatyta, kad nukentėjusiajam
lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį sveikatos sutrikimo, nuteistasis padarė
viešoje vietoje pašalinių žmonių akivaizdoje, šiurkščiai pažeisdamas viešąją
tvarką ir rodydamas aiškų negerbimą visuomenės.

P-šėja A. R-ė                   
                                          Kasacinė byla Nr. 2K–26, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 11 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko J. R-o,
teisėjų I. S-ės ir A. R-ie­nės,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ukui, gynėjui adv.
E. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo I. Noskovo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria
I. Noskovo atžvilgiu Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. balandžio 26
d. nuosprendis pakeistas – jo veika iš BK 16 str. 2 d. ir 272 str. 2 d.
perkvalifikuota į BK 225 str. 1 d. ir jam paskirta vienerių metų laisvės
atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 42 str. 1 d. paskirtoji bausmė apėmimo būdu
subendrinta su pirmos instancijos teismo nuosprendžiu paskirta bausme pagal BK
225 str. 2 d. , ir subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas dvejiems metams
šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 43 str. , prie šios bausmės iš dalies
pridėjus Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. kovo 4 d. nuosprendžiu
paskirtą ir neatliktą bausmę, galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas
dvejiems metams devyniems mėnesiams, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos
darbų kolonijoje.
Ta pačia nutartimi buvo pakeistas ir
R. G-iliausko bei V. G-ko atžvilgiu priimtas nuosprendis, tačiau nutartis dėl
to kasacine tvarka nėra skundžiama.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos
A. R-ės pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti,
nuteistojo gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

I. Noskovas Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo
1999 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu buvo nuteistas už tai, kad, veikdamas iš
anksto susitarusių asmenų grupėje su R. G-iliausku ir V. G-ko, 1998 m. gegužės
6 d. apie 21. 50 val. , turėda­mas tikslą užvaldyti svetimą turtą, prie
bendrabučio, esančio V-, Grybo g. 39, priėjo prie nukentėjusiųjų S. Zujaus
ir T. B-o bei pareikalavo iš jų 10 Lt. Nuken­tėjusiesiems atsisakius duoti
pinigų ir bandant pasišalinti, V. G-ko ir R. G-iliauskas užstojo kelią ir
toliau reikalaudami pinigų grasino nukentėjusiesiems tuoj pat panau­doti fizinį
smurtą. R. G-iliauskui laikant nukentėjusįjį S. Zujų už rankos, I. Noskovas bandė
šiam smogti kumščiu į veidą, bet nukentėjusiajam smūgio pavyko išvengti.
S. Zujui smogti į veidą bandė ir R. G-iliauskas, bet nukentėjusysis nuo smūgio
išsisuko. V. G-ko sulaikė nukentėjusįjį T. B-ą ir užsimojo, norėdamas šiam
smogti į veidą, bet T. B-s nuo smūgio apsigynė, užsidengdamas ranka.
I. Noskovas, V. G-ko ir R G-iliauskas, toliau siekdami užvaldyti
nukentėjusiųjų pinigus, grasindami panau­doti fizinį smurtą, apsupo
nukentėjusiuosius, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių
nuo jų valios, nes gindamasis nuo užpuolimo S. Zujus iššovė iš dujinio pistoleto
ir nukentėjusiesiems iš įvykio vietos pavyko pabėgti.
Tokia I. Noskovo veika buvo kvalifikuota pagal BK
16 str. 2 d. ir 272 str. 2 d. , jam paskirta ketverių metų laisvės atėmimo
bausmė, konfiskuojant trečdalį turto.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, iš dalies tenkindama I. Noskovo apeliacinį skundą,
1999 m. rugsėjo 30 d. nutartimi jo veiką iš BK 16 str. 2 d. ir 272 str. 2 d. perkvalifikavo
į BK 225 str. 1 d. bei paskyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Šios apeliacinės instancijos teismo nutarties
dalies kasatorius neskundžia.
Tuo pačiu nuosprendžiu I. Noskovas nuteistas dar
ir už tai, kad 1999 m. gegužės 6 d. , apie 21. 50 val. , tęsdamas savo
nusikalstamą veiką, iš chuliganiškų paskatų, siekdamas atkeršyti
nukentėjusiajam S. Zujui už šūvį iš dujinio pistoleto, nuo bendrabučio Grybo g.
39, V-, pasivijo nukentėjusįjį, įlipusį Antakalnio gatvėje „Klinikų”
stotelėje į troleibusą, vykstantį iš Antakalnio į miesto centrą. Šiame nenu­sta­tyto
maršruto troleibuse, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką ir rodydamas aiškų
negerbimą visuomenės, pašalinių žmonių akivaizdoje ypatingai įžūliai užsipuolė
nuken­tėjusįjį S. Zujų ir sudavė šiam kumščiais ne daugiau kaip 10 smūgių į
veidą ir krūtinę, padarydamas nukentėjusiajam lengvą kūno sužalojimą,
nesukėlusį trumpalaikio sveikatos sutrikimo.
Apeliacinės instancijos teismas šios nuosprendžio
dalies nepakeitė, nuro­dydamas, kad I. Noskovo kaltė įrodyta, veika pagal BK 225
str. 2 d. kvalifikuota teisingai ir pagal šį straipsnį pagrįstai paskirta dvejų
metų šešių mėnesių laisvės atėmi­mo bausmė.
Kasaciniu skundu nuteistasis prašo pastarąją
nutarties dalį panaikinti, jo pa­da­­­­rytą veiką iš BK 225 str. 2 d.
perkvalifikuoti į BK 116 str. 1 d. ir paskirti švelnesnę bausmę. Jis nurodo,
kad konfliktas troleibuse su S. Zujumi buvo tik asmeninio po­būdžio, t. y. iš
keršto už tai, kad pastarasis jam prie bendrabučio iš dujinio pistoleto šovė į
veidą. N-ėdamas išsiaiškinti, kodėl jis taip padarė, atsivijo S. Zujų iki
troleibuso ir jo viduje pasikarščiavęs sudavė keletą nestiprių smūgių. Niekas
iš pašalinių šio konflikto nematė, visi jo veiksmai buvo nukreipti asmeniškai į
S. Zujų, o ne viešąją tvar­­ką, tai buvo daroma ne iš chuliganiškų, o iš
asmeninių paskatų. Be to, padaryti veiksmai nepasižymėjo ypatingu įžūlumu, nes
transporto veikla nesutriko, pašali­niai asmenys į konfliktą nebuvo įtraukti.
Kasacinis skundas atmestinas.
Byloje nustatyta, ir kasatorius to neneigia, kad
pasivijęs nukentėjusįjį S. Zu­­jų ir paskui jį įlipęs į nenustatyto maršruto
troleibusą, jis užpuolė S. Zujų, sudavė į veidą ir krūtinę ne daugiau kaip 10
smūgių, taip padarydamas lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį trumpalaikio
sveikatos sutrikimo.
Šiuos aktyvius veiksmus I. Noskovas padarė viešoje
vietoje, pašalinių žmonių akivaizdoje. Jais buvo šiurkščiai pažeista viešoji
tvarka ir parodyta akivaizdi nepagar­ba visuomenei.
N-s I. Noskovo chuliganiški veiksmai buvo susiję
su kėsinimusi į asmenybę, tačiau tai nėra pagrindas jo veiką kvalifikuoti pagal
BK 116 str. 1 d. , kadangi įvykio aplinkybės svarbesniu nusikaltimo objektu
leido laikyti viešąją tvarką, kurią I. Nos­kovas pažeidė tyčia, t. y suprasdamas,
jog užpuldamas S. Zujų ir suduodamas jam neišvengiamai šiurkščiai pažeis viešąją
tvarką ir parodys aiškią nepagarbą visuomenei.
I. Noskovas prieš S. Zujų pavartojo smurtą,
sukėlusį kūno sužalojimą, todėl pagrįstai pripažinta, kad jo chuliganiški
veiksmai pasižymėjo ypatingu įžūlumu.
Nagrinėdamas I. Noskovo apeliacinį skundą teismas
klaidų nepadarė, o pirmos instancijos teismo nuosprendžio kasatorius neskundžia
ir jo pakeisti neprašo.
T-ėl I. Noskovo prašymas panaikinti apeliacinės
instancijos teismo nutarties dalį – jo veiką iš BK 225 str. 2 d. perkvalifikuoti
į BK 116 str. 1 d. ir paskirti švelnesnę bausmę laikytinas nepagrįstu, o
apeliacinės instancijos teismo nutartis, neperžengiant kasacinio skundo ribų,
pripažintina teisėta ir pagrįsta.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1 d. ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo I. Noskovo kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                             I.
S-ė
                                                                                                                                    A.
R-ėNutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.76508 sekundės -