Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 15. Kasacinio skundo
palikimas nenagrinėtu (BPK 427 str. 5 d. )

Prokuroro kasacinis skundas paliktas nenagrinėtas, o teismo procesas
nutrauktas, kadangi skunde išdėstytas nesutikimas su teismo duotu įrodymų
įvertinimu nėra numatytas BPK 4181 straipsnyje kaip
nuospren­­džio ar nutarties apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacinis
pagrindas, o kitokių ar­­gu­­­­men­­tų, patvirtinančių šiame straipsnyje
numatytų kasacinių pagrindų buvimą, skunde nėra.

P-šėjas E. B-a-                                                     Kasacinė byla Nr. 2K–32/2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 11 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. A-uko, teisėjų V. Č-os
ir E. B-o,
sekretoriaujant R. S-i-ei,
dalyvaujant prokurorei J. Z-ei, gynėjui
R. B-ui,
kaltinamiesiems B. J-ui ir A. R-ui,
teismo posėdyje susipažino su Šiaulių apygardos
vyriausiojo prokuroro pavaduotojos kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 15 d.
nutarties, kuria panaikintas Šiaulių apygardos teismo 1999 m. birželio 9 d.
nuosprendis, kuriuo B. J-s, R. J-is, A. R-a- ir J. Š-ys pripažinti
kaltais bei nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 str. 2
d. ir 312 str. 2 d. , ir šių asmenų baudžiamoji byla perduota tirti iš naujo.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą
apie tai, kad Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos skunde nėra
kasacinių pagrindų, nustatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
4181 str. , todėl jis gali būti pa­lik­tas nenagrinėtas, prokurorės, prašiusios
kasacinį skundą nagrinėti, ir kaltinamųjų bei jų gynėjo, prašiusių kasacinį
skundą palikti nenagrinėtą, paaiškinimų,

nustatė:

J-a- Š-ys, B-a- J-s, R-a-
J-is ir A-a- R-a- kaltinami tuo, kad veikdami kaip grupė iš
anksto susitarusių asmenų ir turėdami tikslą iš L-ijos Respublikos į Lietuvos
Respubliką kontrabandos būdu įvežti spiritą, tyčia neteisėtai perėjo Lietuvos
Respublikos valstybės sieną į L-iją, o grįždami į Lietuvą sieną neteisėtai
perėjo dar kartą, kontrabandos būdu įgabendami 5221 litrą rektifi­kuoto etilo
spirito. Dėl to kiekvienam iš minėtų asmenų yra inkriminuoti nusikaltimai,
numatyti BK 82 str. 2 d. ir 312 str. 2 d.
Kaltinime nurodoma, kad šie asmenys padarė tokius
veiksmus: 1998 m. sausio 7 d. apie 19 val. J. Š-ys savo automobiliu GAZ–66
(valst. nr. ZSO 301), o A. Rač­kauskas, R. J-is ir B. J-s pastarajam
priklausančiu automobiliu GAZ–66 (su rusišku numeriu 65–01 LIČ), aplenkdami
pasienio policijos kontrolės postus ir taip pažeisdami asmenų vykimo per
valstybės sieną tvarką, pervažiavo Lietuvos Respub­likos valstybės sieną į
L-iją ties J-iškio r. D-ių kaimu tarp sieną žyminčių stulpų Nr. 0802 ir
Nr. 0803. Tą patį vakarą apie 20 val. 30 min. ši grupė abiem auto­mobiliais
neteisėtai iš L-ijos grįžo į Lietuvą, įgabendama nurodytą spirito kiekį,
kurio vertė 72 911,96 Lt. J. Š-io automobiliu įvežta 114 pripildytų spirito
indų, o B. J-o automobiliu – 113 tokių indų, kurių kiekvienas 23 litrų
talpos.
Šiaulių apygardos teismas 1999 m birželio 9 d.
nuosprendžiu A. Rač­kaus­ką, B. J-ą ir R. J-į pripažino kaltais ir kiekvieną
iš jų nuteisė pagal BK 82 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams, pagal BK
312 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams, 2400 Lt (20
MGL) bauda, konfiskuojant pusę turto. Remiantis BK 42 str. 1 d. , griežtesne
bausme apimant švelnesnę, subendrinta bausmė nustatyta treji metai šeši
mėnesiai laisvės atėmimo, 2400 Lt (20 MGL) bauda, konfis­kuojant pusę turto.
J. Š-ys nuteistas pagal BK 82 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams, pagal
BK 312 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams, 1200 Lt (10 MGL) bauda,
konfiskuojant trečdalį turto. Pagal BK 42 str. 1 d. , griežtesne bausme apimant
švelnesnę, subendrinta bausmė jam paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams,
1200 Lt (10 MGL) bauda, konfiskuojant trečdalį turto.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. spalio 15 d. nutartimi nuosprendį panaikino
ir perdavė bylą iš naujo tirti. Kolegijos sprendimas motyvuojamas tuo, kad
parengtinio tyrimo metu ir bylą nagri­nėjant teisme nebuvo pilnai ir visapusiškai
ištirtos padarytų nusikaltimų aplinkybės – versijos dėl B. J-o automobilio
pardavimo kitam asmeniui ir dėl A. R-o nedalyvavimo gabenant kontrabandinį
krovinį bei duomenys apie automobilių stovė­jimą ir pakrovimą B-os R-us
sodyboje. Kolegija konstatavo, kad Apeliacinio teismo posėdyje nėra galimybės
tyrimą papildyti, nes būtina atlikti paieškos ir tardymo veiksmus. Be to,
kadangi nuteistųjų veiksmai tarpusavyje susiję ir negali būti verti­nami
atskirai, nuosprendis naikintinas visų nuteistųjų atžvilgiu.
Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojos kasaciniame skunde nu­­rodoma, kad Lietuvos apeliacinio teismo
1999 m. spalio 15 d. nutartis yra nepagrįs­­­­­ta dėl padarytų esminių
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir todėl naikintina. Nuteistųjų kaltė
dėl padarytų nusikaltimų yra visiškai įrodyta J. Š-io, taip pat liudytojų
B. R-us, I. O-aitės, iš dalies A. Rakščio parodymais, duotais parengtinio
tardy­mo metu, taip pat įvykio vietos apžiūros protokolais.
Papildomo tyrimo metu nėra jokių galimybių
išsiaiškinti, ar tikrai ir kam B. J-s pardavė savo automobilį. Pardavimo
dokumentų nėra, o pirkėjų pavardžių B. J-s nenurodo. Tokiomis aplinkybėmis
Šiaulių apygardos teismas pagrįstai pripažino, kad automobilis priklauso B. J-ui.
Tikrindamas A. R-o versiją dėl jo pažįstamų
I-io ir Eimio prokuroras ėmėsi visų priemonių, tačiau vien iš vardų minėtų
asmenų nustatyti nepavyko. Pir­mo­­sios instancijos teismas teisingai įvertino
šią versiją kaip gynybinę.
Nepagrįsta taip pat išvada, kad nevisapusiškai
išsiaiškinta dėl automobilių stovėjimo ir pakrovimo B. R-us sodyboje.
L-ytoja B. R-us parodymus apie tai, ką matė ir žinojo, jau yra davusi, ir
papildoma jos apklausa neleis nustatyti nieko naujo.
Skunde tvirtinama, kad Apeliacinio teismo
kolegija nevisapusiškai ištyrė by­los aplinkybes ir nurodė dar kartą patikrinti
tas, kurios visiškai ištirtos ir nustatytos parengtinio tardymo ir teisminio
nagrinėjimo metu, neteisingai įvertino surinktus įrodymus ir taip pažeidė BPK
18 str. ir 76 str. reikalavimus. T-ėl prašoma panaikinti Lietuvos apeliacinio
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 15 d. nutartį
ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 1999 m. birželio 9 d. nuosprendį.
Kasacinis skundas paliktinas nenagrinėtas, o
teismo procesas nutrauktinas.
Skunde kasatorė, nesutikdama su apeliacinės
instancijos teismo nutartyje išdėstytomis išvadomis, pateikia savąją byloje
surinktų įrodymų analizę bei vertinimą ir šiuo pagrindu tvirtina, jog Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija padarė esminius
baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 18 str. ir 76 str. ) pažeidimus.
Nesutikimas su teismo duotu įrodymų įvertinimu
nėra numatytas BPK 4181 straipsnyje kaip nuosprendžio ar nutarties apskundimo
ir bylos nagrinėjimo kasa­ci­­nis pagrindas, o kitokių argumentų,
patvirtinančių šiame straipsnyje numatytų kasacinių pagrindų buvimą, skunde
nėra.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos BPK 427 str. 5 d. , teisėjų kolegija

nutarė:

Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojos kasacinį skundą palikti nenagrinėtą, o teismo procesą nutraukti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                 V.
Č-a
                                                                                                                        E.
B-a-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6793 sekundės -