Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13581: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 16. Aplinkybės, dėl
kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str. 2 p. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir byla perduota iš
naujo nagrinėti apeliacine tvarka, kadangi teisėjų kolegijoje dalyvavęs
teisėjas yra parengtinio tyrimo metu priėmęs nutartį pratęsti nuteistajam
kardomojo kalinimo suėmimo laiką. Pagal BPK 29 str. 2 p. teisėjas, atlikęs tokį
procesinį veiksmą, negali nagrinėti bylos bet kurioje proceso stadijoje.

P-šėjas V. P-a-                                                      Kasacinė byla Nr. 2K–37/2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 11 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko A. S-io, teisėjų
P. K-o ir V. P-o,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui G. G-ui, gynėjai
V. L-enei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo V-o S-io kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės
teismo 1999 m. rugpjūčio 27 d. nuosprendžio, kuriuo V. S-ys pripažintas kaltu
ir nuteistas pagal BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 3 d. laisvės atėmimu ketveriems
metams su 1500 Lt bauda, konfiskuojant visą jo turtą. Vadovaujantis BK 43 str.
1 d. ir 3 d. , prie paskirtosios bausmės iš dalies pridėta P-ės rajono
apylinkės teismo 1995 m. liepos 18 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta
vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, o galutinė bausmė paskirta laisvės
atėmimas penkeriems metams su 1500 Lt bauda, konfiskuojant visą jo turtą,
bausmę atliekant griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. V. S-ys pagal BK
16 str. 2 d. ir 271 str. 3 d. (epizode dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę iš
A. P-os buto) išteisintas.
Iš V. S-io, V. J-io, A. Dukanausko solidariai
priteista R. A-ytei 263 Lt.
Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti V. J-ys ir
A. Dukanauskas, tačiau jie teis­mo nuosprendžio kasacine tvarka neskundžia.
Taip pat skundžiama Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutartis,
kuria nuteistojo V. S-io apeliacinis skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio
kasacinį skundą patenkinti iš dalies, paaiškinimų,

nustatė:

V. S-ys nuteistas už tai, kad iš anksto
susitaręs su A. Dukanausku ir V. J-iu, visi bendrai veikdami grupėje, 1997 m.
gegužės 13 d. apie 10 val. pasikėsino įsibrauti į R. A-ytės butą, esantį
Panevėžio m. N-ės g. 5–43, ir iš ten pakartotinai slapta pagrobti
R. A-ytės turtą, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo jų valios, – durų spynoje nulūžo laužimo įrankis.
Kasaciniu skundu nuteistasis V. S-ys prašo jį
išteisinti. Jis nurodo, jog šio nusikaltimo nepadarė ir jo daryti neplanavo.
L-ytojo L. J-iškio parodymai priešta­rauja liudytojo G. G-o parodymams,
o liudytojo M. A-iūno parodymai, kasatoriaus manymu, akivaizdžiai
prieštarauja R. A-ytės parodymams. Byloje neatlikta nemažai procesinių
veiksmų. Nebuvo akistatos tarp S. Smetonio ir V. J-io. Iš automobilio buvo
išlipęs V. J-ys, o ne kasatorius ir A. Dukanauskas. Tiek pareng­tinio tardymo,
tiek teismo proceso metu L. J-iškis, G. G-a-, M. A-iūnas ir
D. K-a- nieko konkrečiai nenurodė, jie tvirtino, kad jį matė ar tai
D-avos, ar N-ės gatvėje. L. J-iškis parodė, kad „jis ir A. Dukanauskas”
išėjo iš D-avos g. 5 namo ir kažką išmetė į žolę (t. I, b. l. 170).
Be to, kasatorius teigia, kad 1999 m. spalio 21
d. nagrinėjant bylą Panevėžio apygardos teisme, dalyvavo tas pats teisėjas,
kuris 1997 m. lapkričio 14 d. pratęsė jam kardomojo kalinimo laiką.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Iš bylos
medžiagos matyti, kad 1999 m. spalio 21 d. nagrinėjant bylą Panevėžio apygardos
teisme, teisėjų kolegijoje buvo teisėjas A. Š-aitis. Teisėjas A. Š-aitis 1997
m. lapkričio 14 d. priėmė nutartį, kuria pratęsė V. S-iui kardomojo kalinimo
laiką. Pagal BPK 29 str. 2 p. teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos bet
kurioje proceso stadijoje, jei jis yra dalyva­vęs toje byloje kaip teisėjas, be
to, parengtinio bylos tyrimo metu paskyręs kardomąjį ka­­­li­­ni­­­­­­mą
(suėmimą).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5
p. , 430 ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutartį V. S-io byloje ir
perduoti bylą iš naujo nagri­nėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         A.
S-is

Teisėjai                                                                                                             P.
K-s
                                                                                                                                    V.
P-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67948 sekundės -